Zakończenie, pole zadania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pole Zakończenie zawiera datę zakończenia zadania przewidzianego w harmonogramie. Program Project może obliczyć datę zakończenia lub można ją wprowadzić samodzielnie.

Sposób obliczania    Program Project oblicza datę zakończenia na podstawie daty rozpoczęcia, zadań czas trwania, zależności między zadaniami, kalendarz projektu i innych ograniczeń zadań. Jeśli zasoby są przydzielone, projektu są uwzględnione również jednostki kalendarz zasobu i przydziałów.

W przypadku wprowadzenia daty zakończenia dla zadanie zaplanowane automatycznie program Project automatycznie przydziela do zadania ograniczenie Zakończ nie wcześniej niż i używa wprowadzonej daty zakończenia jako daty ograniczenia. Jeśli projekt został zaplanowany na podstawie daty, a została wprowadzona data zakończenia, program Project automatycznie stosuje do zadania ograniczenie Zakończ nie później niż.

Uwaga: W programie Project 2007 i starszych wersjach wszystkie zadania są planowane automatycznie.

Jeżeli użytkownik korzysta z programu Project 2010 i wprowadzi datę zakończenia dla zadanie zaplanowane ręcznie, to ta data pozostaje niezmieniona, a program Project nie przydziela do zadania żadnych graniczeń i nie wprowadza zmian w harmonogramie.

Jeśli zostanie wprowadzona faktyczna data zakończenia inna niż zaplanowana, wówczas program Project zmieni planowaną datę zakończenia, tak aby była zgodna z datą w polu Zakończenie rzeczywiste.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Zakończenie do arkusza zadań umożliwia przeglądanie i filtrowanie w celu wyświetlania zaplanowanych dat zakończenia zadań. Pole Zakończenie jest domyślnie wyświetlane w widoku wykresu Gantta.

Przykład    Wymagane jest odfiltrowanie i wyświetlenie wszystkich dat zakończeń zaplanowanych po marcu. Należy zastosować filtr w polu Zakończenie, aby wyświetlone zostały tylko te zadania, dla których zakończenie zaplanowano po 31 marca.

Uwagi    W zadaniu zaplanowanym ręcznie można wprowadzić prawidłową datę zakończenia lub wpisać tekst DO OPRACOWANIA PÓŹNIEJ lub nieznana. Zadanie zaplanowane ręcznie jest traktowane jako symbol zastępczy do momentu wpisania prawidłowych informacji dla dwóch z trzech następujących czynników planowania: data rozpoczęcia, data zakończenia i czas trwania.

Gdy zostanie wprowadzona procentowa wartość wykonania lub praca rzeczywista, program Project może ponownie zaplanować pozostałą pracę na podstawie bieżącej daty stanu, a to może wpłynąć na zmianę zaplanowanej daty rozpoczęcia. W razie potrzeby można pozostawić te pola śledzenia z ich oryginalnie zaplanowanymi wartościami, nawet jeśli praca wykonana wypada w przyszłości lub pozostała praca wypada w przeszłości.

Te czynności można wykonać w oknie dialogowym Opcje programu Project. Ponadto w oknie dialogowym Informacje o projekcie można ustawić datę stanu na inną niż bieżąca.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×