Zakończenie pesymistyczny (pole zadania)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych     Data

Typ wpisu     Obliczona lub wprowadzona

Opis     Pole pesymistyczny zakończenie zawiera datę najgorszych możliwości podczas ukończeniem zadania. Możesz wprowadzić tej daty jako część obliczenia analizy PERT, które ma średnią ważoną oczekiwanych, Pesymistyczny, i optymistyczny daty i czasu trwania. To pole jest dostępne tylko w tabeli Ap_przypadek lub widok wykresu Gantta AP_Wykres.

Sposób obliczania     Po utworzeniu zadania, pole Data zakończenia pesymistyczny zawiera "wartość Brak" Wprowadź pesymistyczny czas trwania i daty rozpoczęcia Pesymistyczny, a następnie kliknij Obliczanie PERT   Obraz przycisku na pasku narzędzi Analiza PERT, datę zakończenia pesymistyczny dla wybranego zadania jest obliczana przy wprowadzane w polu Zakończenie pesymistyczny.

Zalecane zastosowania     Szacowanie prawdopodobieństwa dat zadań za pomocą pola Zakończenie pesymistyczny w tabeli Ap_przypadek lub widok wykresu Gantta AP_Wykres. Domyślnie obliczeń analizy PERT powoduje największy grubość (4) oczekiwane informacje i grubość najjaśniejszymi (1 każdego) do informacji znajdujących pesymistyczny i optymistyczny.

Przykład     Masz kilka zadań krytycznych, dla których chcesz wyświetlić najlepszego, najgorszych i oczekiwanych daty zakończenia. Wprowadź daty oczekiwanego rozpoczęcia i czas trwania dla tych zadań, a także ich optymistyczny i pesymistyczny rozpoczęcia daty i czasu trwania, a następnie uruchom obliczeń analizy PERT.

Uwagi     Zmieniając grubość tej atrybuty programu Microsoft Office Project do każdej z trzech szacowanych czasów trwania, można dostosować prawdopodobne oszacowanie być bardziej precyzyjne. Aby zmienić grubość, kliknij Wagi PERT   Obraz przycisku na pasku narzędzi Analiza PERT, a następnie zmienić ustawienia domyślne.

Zastosowanie pola Zakończenie pesymistyczny Zakończenie3 niestandardowych zakończenia pola daty.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×