Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego, pole zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pole Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego zawiera oryginalnie planowano elementu dostarczanego data zakończenia zapisany z plan bazowy projektu. Pola Zakończenie elementu dostarczanego zawiera datę zakończenia planowanego zadania element dostarczany skojarzonego z bieżącego zadania do wykonania. Może to być elementu dostarczanego zadania, sam lub zadania, które ma zależności elementu dostarczanego zadania.

Sposób obliczania    Pole Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego zawiera wartość Brak do momentu ustawienia planu bazowego dla projektu. Po zapisaniu planu bazowego wartość w polu Zakończenie elementu dostarczanego jest kopiowana do pola Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego do arkusza zadań, jeśli chcesz sprawdzić, jak wyglądał oryginalny harmonogram ukończenia zadań dostarczanych. Możesz również dodać pole Zakończenie elementu dostarczanego według harmonogramu w celu obserwowania wariancji między datami zakończenia elementu dostarczanego według oryginalnego planu i według bieżącego planu.

Przykład    Prace nad projektem zostały rozpoczęte dwa miesiące temu wraz z zapisaniem pierwszego planu bazowego. Teraz chcesz porównać pole Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego z bieżącym polem Zakończenie elementu dostarczanego. Możesz dodać oba pola do arkusza zadań w celu przeanalizowania różnic w datach zakończenia elementów dostarczanych oraz określenia, czy należy wprowadzić zmiany w harmonogramie.

Uwagi    Można zapisać plan bazowy w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego można zmieniać datę w polu Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego. Jednakże edycja wartości planu bazowego nie spowoduje ponownego obliczenia pól według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest sporządzenie „zdjęcia migawkowego” planu projektu w pewnym czasie. Edycja wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i doprowadzić do błędnych wniosków.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×