Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego (1–10), pola zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pola Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego (wg planu bazowego 1 Zakończenie elementu dostarczanego przez zakończenie elementu dostarczanego wg planu bazowego 10) zawierają planowane element dostarczany daty zakończenia zapisany z odpowiedniego planu bazowego projektu. Pole Zakończenie elementu dostarczanego wg planu bazowego 1 przechowywanych elementu dostarczanego data zakończenia, jak w chwili zapisano plan bazowy 1. Analogicznie plan bazowy 2 Zakończenie elementu dostarczanego za pośrednictwem sklepu pola Zakończenie elementu dostarczanego wg planu bazowego 10 planowanych dat Zakończenie elementu dostarczanego zapisania plan bazowy 2 do 10 według planu bazowego.

Sposób obliczania    Pola Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego 1-10 zawierają wartość Brak do momentu ustawienia planu bazowego dla projektu dla określonego numeru planu bazowego. Po zapisaniu planu bazowego bieżąca wartość w polu Zakończenie elementu dostarczanego jest kopiowana do odpowiedniego pola Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego. Używane pole zakończenia elementu dostarczanego według planu bazowego (na przykład pole Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego 6) zależy od zapisanego planu bazowego (na przykład Plan bazowy 6).

Zalecane zastosowania    Dodaj jedno z pól Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego 1-10 do arkusza zadań, jeśli chcesz sprawdzić planowane daty zakończenia dostarczanych zadań utrwalone w różnych „zdjęciach migawkowych”. Możesz również dodać planowane pole Zakończenie elementu dostarczanego lub poprzednie pola Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego, aby obserwować wariancje dat zakończenia elementu dostarczanego w zależności od czasu.

Przykład    Na początku projektu, dwa miesiące temu, zapisano pierwszy plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i razem z planem bazowym 1 został zapisany drugi plan bazowy. Od tamtego czasu dokonywano dalszych modyfikacji i razem z planem bazowym 2 zapisano trzeci plan bazowy. Chcesz sprawdzić, jaki wpływ miały wprowadzone zmiany na daty zakończenia dostarczanych zadań. W arkuszu zadań dodaj zarówno pole Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego 2, jak i pole Zakończenie elementu dostarczanego.

Uwagi    Plan bazowy można zapisać w oknie dialogowym Ustawianie planu bazowego. Należy wybrać odpowiedni plan bazowy — Plan bazowy lub Plan bazowy od 1 do 10. Bieżąca wartość pola Zakończenie elementu dostarczanego zostanie skopiowana do odpowiadającego mu pola Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego.

Po zapisaniu planu bazowego można zmieniać datę w polu Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego 1-10. Jednakże edycja wartości planu bazowego nie spowoduje ponownego obliczenia pól według planu bazowego. Celem zapisania planu bazowego jest sporządzenie „zdjęcia migawkowego” planu projektu w pewnym czasie. Edycja wartości planu bazowego może zmienić integralność informacji i doprowadzić do błędnych wniosków.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×