Zakończenie elementu dostarczanego, pole zadania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    W przypadku każdego zadanie, które ma skojarzony element dostarczany, w polu Zakończenie elementu dostarczanego wyświetlana jest zaplanowana data zakończenia tego elementu dostarczanego. W przypadku zadań bez skojarzonego elementu dostarczanego w polu tym wyświetlana jest wartość Brak.

Sposób obliczania    W polu Zakończenie elementu dostarczanego wyświetlany jest tekst pojawiający się w polu Zakończenie skojarzonego elementu dostarczanego. Tej daty nie można zmienić ręcznie w arkuszu zadań. Aby zmienić tę datę, należy połączyć się z serwerem Project Server, kliknąć pozycję Zadanie, a następnie kliknąć pozycję Elementy dostarczane.

Uwaga: W przypadku niektórych elementów dostarczanych stosowane są wartości Tytuł (nazwa), Rozpoczęcie i Zakończenie pochodzące z zadań, w wyniku których są wytwarzane. Zmienianie wartości elementu dostarczanego nie wywołuje automatycznie tych samych zmian w skojarzonym zadaniu.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Zakończenie elementu dostarczanego w arkuszu zadań umożliwia natychmiastowe stwierdzenie, że skojarzony element dostarczany ma być według harmonogramu wykonany.

Uwagi    Jeden element dostarczany można skojarzyć z tylko jednym zadaniem — dotyczy to zarówno elementu dostarczanego wytwarzanego w ramach tego zadania, jak i elementu dostarczanego wytwarzanego w ramach innego zadania lub projektu, od którego to zadanie jest zależne.

Aby elementy dostarczane projektu były widoczne w arkuszu zadań, należy dołączyć co najmniej jedno z poniższych pól:

  • Typ elementu dostarczanego określa, czy bieżące zadanie ma skojarzony element dostarczany i czy ten element jest wytwarzany w wyniku bieżącego zadania, czy oddzielnego projektu lub zadania, od którego bieżące zadanie jest zależne.

  • Nazwa elementu dostarczanego — zawiera nazwę lub tytuł skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Rozpoczęcie elementu dostarczanego — zawiera zaplanowaną datę rozpoczęcia skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Zakończenie elementu dostarczanego — zawiera zaplanowaną datę zakończenia skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Identyfikator GUID elementu dostarczanego — zawiera unikatowy kod identyfikacyjny skojarzonego elementu dostarczanego.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×