Zadanie należące do projektu rozpoczyna się przed datą rozpoczęcia projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Objawy

Zostanie uruchomiony wcześniejszych niż projektu data rozpoczęciazadanie w projekcie.

Przyczyna

  • Mógł ustawić daty ograniczenie, takich jak Rozpocznij nie wcześniej niż (RNWN) lub musi rozpocząć się (MRS), co zadanie do daty wcześniejszej niż data rozpoczęcia projektu. Te ograniczenia mogą powodować zadań planowanych przed datą rozpoczęcia projektu.

  • Zadanie może być zależność zewnętrzna do zadania w innym projekcie. Zależność ta może powodować zadania, aby rozpocząć przed datą rozpoczęcia projektu.

  • Zadanie może być rzeczywiste został zapisany przed datą rozpoczęcia projektu daty rozpoczęcia.

Rozwiązanie

  • Jeśli zadanie ma ograniczenie daty rozpoczęcia nie wcześniej niż data rozpoczęcia projektu, zresetuj ograniczenie. Wybierz zadanie, kliknij przycisk Informacje o zadaniu Obraz przycisku , a następnie kliknij kartę Zaawansowane. Na liście Typ ograniczenia kliknij pozycję jak najwcześniej.

  • Jeśli zadanie wymaga współzależność zewnętrzną, należy zmienić datę rozpoczęcia projektu, aby była zgodna z datą zależność zewnętrzna. W menu Projekt kliknij pozycję Informacje o projekcie. W polu Data rozpoczęcia wprowadź nową datę.

  • Jeśli zadanie ma niepoprawne bieżącą datę rozpoczęcia, wybierz zadanie, a następnie w menu Narzędzia wskaż polecenie Śledzenie, a następnie kliknij Aktualizuj zadania. W obszarze rzeczywiste Zmień datę w polu Rozpoczęcie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×