Zachowywanie poufności i bezpieczeństwa podczas używania dodatku Business Contact Manager

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Firma Microsoft poświęca ochrony prywatności i zabezpieczeń na komputerze i pomaga zabezpieczyć komputera i sieci. Aby lepiej zrozumieć, które funkcje w Business Contact Manager dla programu Outlook wpływa na prywatność i zabezpieczenia swoje dane biznesowe, wiadomości e-mail, zadań, terminów lub dane finansowe klientów, przejrzyj poniższe informacje.

Uwagi dotyczące poufności i zabezpieczeń

Funkcja

Wpływ funkcji prywatności (ryzyko)

Dostępne czynności

Wysyłanie pocztą e-Mail automatycznego łączenia

Jeśli włączony, wiadomości E-Mail automatycznego łączenia automatycznie łączy wiadomości e-mail z adresów wybraną wiadomość e-mail do wybranych klientów lub kontaktów biznesowych. Po połączony, wiadomości e-mail przychodzących i wychodzących znajdują się w obszarze Historia komunikacji konta lub rekord kontaktu biznesowego. Kto ma dostęp do tych rekordów w związku z tym ma dostęp do tych wiadomości e-mail.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo uzyskania dostępu do połączonych wiadomości e-mail przez inne osoby, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Jeśli już włączono E-Mail automatycznego łączenia w bazie danych prywatnych, przed udostępnieniem tej bazy danych, w oknie dialogowym Udostępnianie bazy danych, wyczyść pole wyboru chcę zachować Moje bieżące ustawienia poczty E-Mail automatycznego łączenia.

  • Aby usunąć wszystkie adresy e-mail połączone z rekordami, w menu Dodatku Business Contact Manager kliknij pozycję Zarządzaj E-Mail automatycznego łączenia, a następnie na karcie Poczta E-mail kliknij przycisk Wyczyść wszystko.

  • Aby usunąć łącze do określonej wiadomości e-mail z rekord, otwórz Historii komunikacji dla tego rekordu i usunąć wiadomość.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wiadomości E-Mail automatycznego łączenia kliknij przycisk Pomoc w oknie dialogowym Zarządzanie E-mail automatycznego łączenia lub zobacz następujące tematy:

Udostępniaj bazę danych

Za pomocą Business Contact Manager dla programu Outlook, możesz udostępnić danych biznesowych współpracownikom. Gdy udostępniasz swoje dane biznesowe, ma uzyskać współpracowników dostęp do następujących: adresy e-mail klientów, wiadomości e-mail (Jeśli włączono E-Mail automatycznego łączenia), w tym Historia komunikacji i telefonu dzienniki, pliki i terminy, które są połączone z klienci, kontakty biznesowe, szanse sprzedaży lub projektów biznesowych.

Uwaga: Business Contact Manager dla programu Outlook wymaga zainstalowania programu Microsoft SQL Server Express. Podczas udostępniania bazy danych dodatku Business Contact Manager programu SQL Server Express umożliwia autoryzowanych użytkownikom dostęp do bazy danych. Ten program nie udostępniać lub wysłać informacje o użytkowniku albo kontaktów biznesowych.

Nie udostępniaj bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Jeśli użytkownik chce udostępnić bazę danych, kontrolować, kto ma dostęp do niego. Tylko tych współpracowników (użytkownicy) do których udzielono dostępu można używać bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Jeśli w historii komunikacji rekordu znajdują się elementy, których nie chcesz udostępniać współpracownikom, usuń te elementy z historii komunikacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat udostępniania, zobacz następujące tematy:

Przywracanie bazy danych dodatku Business Contact Manager

Podczas wykonywania kopii zapasowej bazy danych, możesz utworzyć kopię bazy danych w tym określonym miejscu, w czasie. Kolejne zmiany wprowadzone do zawartości bieżącej bazy danych nie są uwzględniane w kopii zapasowej bazy danych. W ten sam sposób zmiany wprowadzone w bazie danych po utworzeniu kopii zapasowej zostaną utracone po przywróceniu bazy danych z kopii zapasowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej bazy danych i przywracania jej, zobacz następujące tematy:

Usuwanie rekordów oraz elementów

Po usunięciu rekordów i elementów w Business Contact Manager dla programu Outlook, są one przechowywane w folderze dodatku Business Contact Manager Elementy usunięte dopóki nie zostanie opróżniony tego folderu. Tylko właściciel bazy danych można Opróżnij folder Elementy usunięte.

Właściciel bazy danych powinien okresowo opróżniać folder Elementy usunięte dodatku Business Contact Manager.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat trwałego usuwania elementów, zobacz następujące tematy:

Włączanie zapory

Bez zapora między komputerem a Internetem plików są dostępne dla innych osób. Zapora ułatwia zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi. Domyślnie Zapora systemu Windows jest włączona w systemie Windows XP Home Edition, Windows XP Professional i Windows Vista.

Włączanie Zapory systemu Windows

  1. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie pozycję Zapora systemu Windows.

  2. W oknie dialogowym Zapora systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

    • W systemie Windows XP kliknij pozycję Włącz (zalecane).

    • W systemie Windows Vista kliknij przycisk Zmień ustawienia, a następnie kliknij na (zalecane).

Włączanie szyfrowania

Microsoft SQL Server Express jest zainstalowany wraz z Business Contact Manager dla programu Outlook domyślnie jest skonfigurowany do szyfrowania komunikacji wszystkich z bazą danych dodatku Business Contact Manager. Gdy nie można włączyć szyfrowania dla programu SQL Server Express domyślnie istnieją jednak pewne warunki rzadkich.

Szyfrowanie pomaga zapobiec odczytywany każdego, kto może go ODCIĘTA danych.

Należy sprawdzić, czy szyfrowanie dla programu SQL Server jest włączone. Więcej informacji na temat włączania szyfrowania dla programu SQL Server Express znajduje się w następujących tematach:

Polecane w trybie online

Artykuły i inne informacje, które mogą pomóc w firmie są pobierane regularnie na stronie głównej dodatku Business Contact Manager. Jeśli użytkownik zawiera informacje o firmie podczas rejestrowania Business Contact Manager dla programu Outlook te artykuły zostaną zastosowane specjalnie dla Twojej firmy.

W przypadku prywatności lub względów bezpieczeństwa możesz wybrać o podanie szczegółowych informacji o Twojej firmie lub pobieranie artykułów.

Jeśli wybierzesz opcję nie zawierają informacje o firmie, podczas uruchamiania, wybierz pozycję chcę zarejestrować bez wysyłania informacji kontaktowych przycisk radiowy lub, jeśli jednak chcesz podać informacje kontaktowe, ale nie chce otrzymywać informacje biznesowe, wyczyść chcę otrzymywać biuletyny z pomocnych zasobów i porady i wskazówki pozwalające na pełne wykorzystanie możliwości Business Contact Manager dla programu Outlook i oferuje powiązanych produktów, usług i zdarzeń przycisk radiowy.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać w centrum uwagi, na stronie głównej dodatku Business Contact Manager, kliknij pozycję Dodaj lub usuń zawartość, a następnie wyczyść zaznaczenie. Ta akcja należy powtórzyć dla każdej z kart.

Uzyskiwanie dostępu do informacji finansowych z system księgowy

Można zintegrować system księgowy i bazę danych dodatku Business Contact Manager, aby uzyskać dostęp do danych finansowych o klientach podczas korzystania z Business Contact Manager dla programu Outlook. Po udostępnieniu bazy danych ze współpracownikami, podczas gdy jest zintegrowany z system księgowy, współpracowników mogą mieć dostęp do klientów Historia finansowa także, jeśli współpracowników również przyznano dostęp do system księgowy. Aby uzyskać więcej informacji o integrowaniu usługi system księgowy i dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zobacz Pomoc w system księgowy.

Możesz kontrolować, kto ma dostęp do danych finansowych klientów, ponieważ udzielanie dostępu współpracowników z udostępnioną bazą danych. Podczas konfigurowania bazy danych księgowych, możesz również kontrolować to, kto może uzyskiwać dostęp do danych finansowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do informacji finansowych klientów podczas korzystania z Business Contact Manager dla programu Outlook zobacz temat następujące czynności:

Uwaga: 

Aby zapewnić poufność informacji na komputerze oraz bezpieczeństwo samego komputera, należy okresowo odwiedzać następujące witryny sieci Web w celu uzyskania aktualizacji i najważniejszych wskazówek:

Można również utworzyć konto otrzymywać alerty e-mail aktualizacji zabezpieczeń firmy Microsoft za pośrednictwem witryny sieci Web Microsoft. Usługa jest skierowaną do użytkowników domowych i małych firm. Jeśli subskrybujesz, ta usługa o tym, kiedy firma Microsoft udostępnia ważne biuletyn lub wirusa obszarze alertu zabezpieczeń, a także zagrożenie jakie kroki należy wykonać, aby zabezpieczyć się przed obiegu. Ta usługa jest obecnie dostępny w angielski (USA) tylko i wymaga, aby zarejestrować za pomocą konta Microsoft Windows Live.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×