Zachowanie zaufanych i niezaufanych obiektów bazy danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie program Microsoft Office Access 2007 wyłącza szereg obiektów bazy danych, o ile nie zostanie do nich zastosowany podpis cyfrowy lub baza nie zostanie umieszczona w zaufanej lokalizacji. W tym artykule wymieniono składniki wyłączane przez program Office Access 2007.

W tym artykule

Składniki, które wyłącza Office Access 2007

Jak włączyć wyłączone bazy danych

Składniki wyłączane przez program Office Access 2007

Domyślnie wszystkie bazy danych są w programie Access 2007 otwierane w trybie wyłączonym — przy zawartości wykonywalnej wyłączonej, o ile baza danych nie zawiera podpisu cyfrowego lub nie jest umieszczona w zaufanej lokalizacji. Ma to zastosowanie w przypadku baz danych utworzonych za pomocą nowego formatu pliku programu Access 2007, jak i plików utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Access.

Program Access 2007 wyłącza następujące składniki:

 • Kod języka Visual Basic for Applications (VBA) i odwołania do takiego kodu.

 • Wszystkie niebezpieczne wyrażenia. Wyrażenie jest formułą. Niebezpieczne wyrażenie zawiera funkcje, które mogłyby umożliwić użytkownikowi modyfikację bazy danych lub uzyskanie dostępu do zasobów znajdujących się poza bazą danych.

 • Niebezpieczne akcje we wszystkich makrach. Akcje są niebezpieczne, jeśli mogłyby umożliwić użytkownikowi modyfikację bazy danych lub uzyskanie dostępu do zasobów poza bazą danych. Niekiedy akcje wyłączane przez program Access można uznać za bezpieczne. Jeśli na przykład osoba, która utworzyła bazę danych, jest zaufana, można zaufać wszystkim niebezpiecznym akcjom makr w tej bazie danych.

 • Niektóre typy kwerend:

  • Zapytania funkcjonalne    Zapytania dodające, aktualizujące i usuwające dane.

  • Kwerendy DDL    Kwerendy używane do tworzenia lub zmieniania obiektów bazy danych, takich jak tabele i procedury.

  • Kwerendy przekazujące SQL    Przekazują polecenia bezpośrednio do serwera bazy danych, który obsługuje standard ODBC (Open Database Connectivity). Kwerendy przekazujące pracują z tabelami na serwerze bez korzystania z aparatu bazy danych programu Access.

 • Formanty ActiveX.

Początek strony

Jak włączyć wyłączoną bazę danych

W programie Office Access 2007 istnieją dwa sposoby włączenia wyłączonych składników. Można zastosować do bazy danych podpis cyfrowy albo za pomocą Centrum zaufania utworzyć zaufaną lokalizację i umieścić w niej bazę danych. Niektóre funkcje i wyrażenia mogą mimo to zostać wyłączone przez tryb piaskownicy programu Access.

Aby uzyskać informacje o zabezpieczeniach programu Access 2007, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też tego artykułu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×