Zachowanie niektórych funkcji w aplikacji PowerPoint Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Firma Microsoft zaprojektowane PowerPoint Online, możesz tworzyć i udostępniać podstawowej prezentacji w przeglądarce sieci web. Możesz pracować jednocześnie z innymi osobami i przedstawianie pokazu slajdów z dowolnego miejsca. Firma Microsoft pozostawia lifting ciężkich do komputerowym PowerPoint jednak. Jeśli masz pulpit, którego zainstalowany program PowerPoint, można uzyskać do zaawansowanych funkcji, klikając pozycję Otwórz w programie PowerPoint , gdy jesteś w PowerPoint Online.

Ważne:    Jeśli korzystasz z PowerPoint Web App z programem SharePoint 2010, przeczytaj różnice między używaniem prezentacji w przeglądarce i w programie PowerPoint , a nie w tym artykule.

Otwieranie i zapisywanie

Funkcja w aplikacji klasycznej

W aplikacji PowerPoint Online

Zapisywanie

W aplikacji PowerPoint Online Twoja praca jest zapisywana automatycznie za każdym razem, gdy wprowadzasz zmiany, dlatego przycisk Zapisz nie jest potrzebny. Możesz jednak zapisać swoją prezentację lokalnie.

Ochrona hasłem

Prezentacje, które zostały chroniony hasłem, podpisanych cyfrowo lub chronione Zarządzanie prawami do informacji w klasycznej PowerPoint można otworzyć tylko w programie komputerowym. Aby kontrolować, kto może otwierać prezentacji, użyj ustawień udostępniania OneDrive lub w bibliotece programu SharePoint.

Wyświetlanie i drukowanie

Funkcja w aplikacji klasycznej

W aplikacji PowerPoint Online

Drukowanie

W PowerPoint Online można wydrukować jeden slajd na stronę z nagłówkami i stopkami. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Drukowanie slajdów). Aby uzyskać więcej układu opcje drukowania, takie jak materiałów informacyjnych i notatek, kliknij przycisk Edytuj w programie PowerPoint i drukowanie w aplikacji klasycznej PowerPoint.

Widok Normalny

Aby utworzyć slajdy, skorzystaj z widoku do edycji.

Widoki konspektu, wzorca i sortowania slajdów

Te widoki są dostępne tylko w klasycznej PowerPoint.

Widok do czytania

W tym widoku możesz przechodzić między slajdami i pokazywać lub ukrywać notatki prelegenta.

Widok prezentera

Potrzebujesz pulpitu PowerPoint do korzystania z widoku prezentera. Oczywiście można przedstawić pokaz slajdów w aplikacji PowerPoint Online.

Widok Pokaz slajdów

Możesz prowadzić pokazy slajdów w oknie pełnoekranowym. Aby przechodzić do następnych slajdów, klikaj poszczególne slajdy lub naciskaj klawisz Spacja. Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby przejść wstecz, przejść do określonego slajdu lub zakończyć pokaz slajdów.

Wideo i audio

Jeśli masz zainstalowany program Silverlight można odtwarzać wideo i audio w widoku do czytania i pokaz slajdów. Musisz Flash w przypadku klipów wideo, które są połączone z witryny sieci Web. Kontroli na rozmiar pliku, ponieważ PowerPoint Online nie można wstawić duże pliki multimedialne. Dla osadzone pliki multimedialne limit rozmiaru może zawierać od 50-100MB, a w przypadku plików WAV limit wynosi 100KB.

Notatki prelegenta

Możesz pokazać lub ukryć notatki prelegenta, ale obecnie nie możesz ich drukować w aplikacji PowerPoint Online.

Powiększanie

Aplikacja PowerPoint Online nie zawiera wbudowanej funkcji powiększania, ale w celu zmiany rozmiaru zawartości możesz użyć funkcji powiększania w przeglądarce.

Linijki i linie siatki

Linijki i linie siatki są dostępne tylko w klasycznej PowerPoint, ale PowerPoint Online ma inteligentne linie pomocnicze, które zostaną automatycznie wyświetlone ułatwiające wyrównywanie obiektów.

Edytowanie i formatowanie

Funkcja w aplikacji klasycznej

W PowerPoint Online

Tworzenie, usuwanie, zmiana kolejności lub ukrywanie slajdów

Możesz dodawać, ukrywać i usuwać slajdy oraz zmieniać ich kolejność. Przystępując do tworzenia nowego slajdu, możesz wybrać układ slajdu.

Kopiowanie i wklejanie

Wklejone PowerPoint Online formatowanie z której zostanie skopiowany. Po wklejeniu go do prezentacji docelowej, można ponownie sformatować tekst. Możesz kopiowanie i wklejanie obrazów z jednego slajdu do drugiego w tej samej prezentacji i również skopiować i wkleić z innych prezentacji lub aplikacji. .

Rozmiar czcionki i formatowanie

Można stosować pogrubienie, kursywa, podkreślenie, rozmiar czcionki i kolor, również za pomocą Malarza formatów.

Formatowanie akapitu

Możesz wyrównywać akapity do lewej, do prawej, do środka, wybierać kierunek tekstu od prawej do lewej lub od lewej do prawej, zwiększać lub zmniejszać wcięcie i formatować akapity jako listy punktowane lub numerowane.

Formatowanie tła

Możesz Formatuj tło jednego lub wielu slajdów za pomocą koloru lub obrazu.

Numerowanie i punktory

Możesz stosować wbudowane formaty numerowania i punktowania.

Znajdowanie i zamienianie

Polecenia Znajdź jest dostępna na karcie Narzędzia główne na Wstążce. Polecenie Zamień nie jest dostępna w PowerPoint Online.

Motywy

Możesz wybrać ograniczone Galeria motywy wbudowane podczas dodawania nowego slajdu do prezentacji. Motywy dodane do prezentacji z pulpitu PowerPoint są zachowywane w PowerPoint Online.

Efekty animacji

Efekty animacji można utworzyć wiele typów w PowerPoint Online. Animacje dodane za pomocą pulpitu PowerPoint (które nie są dostępne w PowerPoint Online ) są zachowywane i będą odtwarzane podczas pokazu slajdów, ale nie można ich modyfikować.

Przejścia

Możesz wybrać z galerii ograniczone przejścia w PowerPoint Online. Przejścia dodane w klasycznej PowerPoint są zachowywane, ale tylko można odtwarzać lub zmienione w klasycznej PowerPoint.

Dostosowywanie i emitowanie pokazu slajdów

Opcje konfigurowania i dostosowywania pokazu slajdów, emisji pokazu slajdów oraz konfigurowania monitorów nie są dostępne w PowerPoint Online.

Współtworzenie

Wielu autorów może pracować jednocześnie w PowerPoint Online. Współtworzenie działa w przypadku PowerPoint 2010 lub nowszego i programu PowerPoint 2011 dla komputerów Mac.

Sprawdzenie pisowni

Podkreślenie czerwona falista pojawi się w obszarze błędnie napisane wyrazy. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu sugestiami pisowni do wyboru.

Wstawianie obiektów

Funkcja w aplikacji klasycznej

W PowerPoint Online

Hiperlinki

Można wstawić, edytowanie i tekstu hiperłączy. Nie możesz dodać hiperłącze do obrazu lub kształtu. Zakładka łącza pracy, ale nie można ich edytować w PowerPoint Online. Zobacz Dodawanie hiperłącza do tekstu.

Tabele

Można wstawiać i edytować tabel w PowerPoint Online.

Wideo i audio

Zawartość wideo i audio są odtwarzane w widoku do czytania i widok pokazu slajdów. Można zmienić rozmiar, przenosić i usuwać kontrolki audio i wideo w PowerPoint Online. Można wstawiać klipy wideo online. Jednak aby wstawić wideo lub audio z komputera, musisz użyć pulpitu PowerPoint.

Obrazy

Wstawianie obrazów i obiektów clipart z komputera lub sieci web. Przenoszenie, zmienianie rozmiaru i przycinanie obrazów i możesz zastosować style obrazów. Obraz bardziej zaawansowane funkcje, formatowania, takie jak stosowanie efektów specjalnych i usuwanie tła nie są dostępne w PowerPoint Online. Do przechwytywania zrzutów ekranu, można użyć pulpitu PowerPoint.

Kształty, rysunki i pola tekstowe

Możesz dodawać pola tekstowe lub wybierać kształty z galerii, a także stosować style, które definiują wypełnienia, kontury i efekty cienia. Możesz też przenosić kształty i pola tekstowe, zmieniać ich rozmiar, obracać je i układać warstwami, od spodniej do wierzchniej. Aby pracować z każdym kształtem z osobna, rozgrupuj je.

Grafiki SmartArt

Wstawianie grafiki SmartArt, przełączanie na inny układ lub schemat kolorów, stosownie stylów grafiki Smart Art i edytowanie tekstu.

Wykresy i równania

Nie można wstawić w PowerPoint Online, ale jeśli wstawisz je za pomocą pulpitu PowerPointPowerPoint Online wyświetla je poprawnie.

Tekst WordArt

Niedostępne w PowerPoint Online. Jeśli chcesz zastosować efekty WordArt do tekstu, naciśnij lub kliknij pozycję Edycja w programie PowerPoint.

Symbole

Ograniczony zestaw symboli można wstawiać w PowerPoint Online. Jeśli czcionki do wyświetlania symbolu nie jest dostępna, symbol jest wyświetlany jako symbol zastępczy.

Nagłówki i stopki

Nagłówków i stopek, w tym dat i numerów slajdów, nie można wstawiać, edytować ani usunięte w PowerPoint Online, ale jej wyświetla je poprawnie. Zobacz Dodawanie numerów slajdów lub daty i godziny.

Porada:    Możesz dodać pole tekstowe pełniące rolę nagłówka lub stopki.

Makra

Można przeglądać, edytować, drukować i udostępnianie prezentacji, które zawiera makra, ale aby uruchomić makro, naciśnij i kliknij przycisk Edytuj w programie PowerPoint.

Kontrolki ActiveX, osadzone obiekty OLE

W aplikacji PowerPoint Online nie możesz ich wstawiać ani edytować, ale są one poprawnie wyświetlane.

Połączone obrazy

Są zachowywane w prezentacji, ale pozostają ukryte w widoku do czytania i widoku Pokaz slajdów. W widoku do edycji są wyświetlane jako symbole zastępcze.

Recenzowanie

Funkcja

W PowerPoint Online

Narzędzia sprawdzające

Możesz sprawdzić pisownię wyrazu i ustawić język sprawdzania.

Komentarze

Komentarze możesz wyświetlać w widoku do czytania, a edytować w widoku do edycji. Zobacz Pokazywanie komentarzy w prezentacji i Dodawanie komentarzy do prezentacji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×