Zachować oryginalny Live adresy URL pakietu Office na nowej witryny sieci Web usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Informacje o publicznej witrynie internetowej usługi SharePoint Online w tym artykule obowiązują tylko w przypadku, gdy Twoja organizacja zakupiła usługę Office 365 przed 9 marca 2015 r. Klienci używający obecnie tej funkcji nadal będą mieli do niej dostęp przez co najmniej dwa lata po dacie zmiany (9 marca 2015 r.). Nowi klienci subskrybujący usługę Office 365 po dacie zmiany nie będą mieli dostępu do tej funkcji. Od tej pory klienci usługi Office 365 mają dostęp do wiodących w branży ofert innych dostawców, które umożliwiają im korzystanie z witryny publicznej zapewniającej kompletne rozwiązanie i obecność online. Aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie, zobacz Informacje o zmianach wprowadzonych w funkcji publicznej witryny internetowej usługi SharePoint Online w usłudze Office 365.

2012-5-16 9:15 AM

Uwaga : Ten artykuł jest częścią zbiór wpisy z czterech latach Get blogu punktu dla użytkowników końcowych w programie SharePoint.

Jeśli masz ostatnio przeniesione z witryny Office Live do usługi Office 365, zauważą, że adresy URL stron są różne. Na przykład zobaczysz /pages/ podany w adresie URL pakietu Office 365, które nie znajdują się w adresie URL usługi Office Live na tej samej stronie. Gdy nie jest to problem podczas uzyskiwania dostępu do stron w witrynie, może być ograniczona innych witryn i aparaty wyszukiwania, które zostały połączone. Na szczęście istnieje procedura konserwacji swojego oryginalnego adresy URL, w tym miejscu:

Zachowaj adresy stron sieci web z witryny sieci Web usługi Office Live

Życzymy informacje można znaleźć to,

CR

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×