Zabezpieczanie wiadomości przy użyciu podpisu cyfrowego

Zabezpieczanie wiadomości przy użyciu podpisu cyfrowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podpis cyfrowy dołączony do wiadomości e-mail oferuje dodatkowej warstwy zabezpieczeń, dostarczając assurance do adresata istnieje — nie podszywa — podpisana zawartość wiadomości e-mail. Podpis cyfrowy, który zawiera certyfikat i klucz publiczny, pochodzi z identyfikatora cyfrowego. I tego Identyfikatora cyfrowego służy jako usługi unikatowych znacznik cyfrowego adresata sygnalizuje, że zawartość nie została zmieniona podczas przesyłania. Dodatkowe prywatność również możesz, szyfrowanie wiadomości e-mail.

Jaka jest różnica między podpisu cyfrowego i standardowy podpis?

Podpis cyfrowy jest taka sama, jak podpis, który regularnie możesz umieścić wiadomości wychodzącej. Każda osoba można kopiować podpisu wiadomości e-mail, które zasadniczo zwrot grzecznościowy dostosowywanych zamknięcia. Jednak wiadomości podpisanej cyfrowo mogą pochodzić tylko od właściciela identyfikator cyfrowy do podpisu. Identyfikator cyfrowy zawiera weryfikacji autentyczności nadawcy, a tym samym pomóc Zapobiega manipulowaniu.

Możesz dowiedzieć się więcej o podpisach cyfrowych i Uzyskiwanie Identyfikatora cyfrowego.

Cyfrowe podpisywanie pojedynczej wiadomości

 1. W wiadomości na karcie Opcje w grupie Uprawnienie kliknij przycisk Podpisz wiadomość.

  • Jeśli przycisk Podpisz wiadomość jest niewidoczny, wykonaj następujące czynności:

   • W oknie wiadomości kliknij przycisk Opcje.

   • W grupie Więcej opcji kliknij okno dialogowe Uruchamianie Przycisk Uruchom okno dialogowe na wstążce w prawym dolnym rogu.

   • Kliknij pozycję Ustawienia zabezpieczeń, a następnie zaznacz pole wyboru Dodaj podpis cyfrowy do wiadomości.

   • Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  • Jeśli przycisk Podpisz wiadomość jest niewidoczny, nie może być skonfigurowany do cyfrowego podpisywania wiadomości identyfikator cyfrowy i należy wykonać następujące czynności, aby zainstalować podpis cyfrowy.

   • W menu plik kliknij pozycję Opcje > Centrum zaufania.

   • W obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Outlook, kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania > Zabezpieczenia poczty E-mail

   • Kliknij przycisk Importuj/Eksportuj do zaimportowania Identyfikatora cyfrowego z pliku na komputerze, lub kliknij przycisk Uzyskiwanie identyfikatora cyfrowego, aby znaleźć listę usług, które problemu identyfikatory cyfrowe do użytku.

 2. Zredaguj i wyślij wiadomość.

Cyfrowe podpisywanie wszystkich wiadomości

 1. Na karcie plik kliknij pozycję Opcje >Centrum zaufania.

 2. W obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Outlook kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 3. Na karcie Zabezpieczenia poczty e-mail w obszarze Zaszyfrowana wiadomość e-mail zaznacz pole wyboru Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości

 4. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (jeśli są dostępne):

  • Jeśli chcesz, aby wiadomość mogli odczytywać adresaci, którzy nie korzystają z zabezpieczeń S/MIME, zaznacz pole wyboru Wyślij podpisaną wiadomość tekstem zwykłym podczas wysyłania podpisanych wiadomości. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.

  • Aby zweryfikować, czy podpisana cyfrowo wiadomość została odebrana przez adresatów w niezmienionym stanie, zaznacz pole wyboru Żądaj potwierdzeń S/MIME dla wszystkich podpisanych wiadomości S/MIME. Można zażądać powiadomienia informującego o tym, kto otworzył wiadomość i kiedy to nastąpiło. Po wysłaniu wiadomości z żądaniem zwrotnego potwierdzenia S/MIME informacje weryfikujące są zwracane w postaci wiadomości wysłanej do folderu Skrzynka odbiorcza.

 5. Aby zmienić dodatkowe ustawienia, na przykład wybrać określony certyfikat z wielu dostępnych, kliknij przycisk Ustawienia.

 6. Kliknij przycisk OK w każdym otwartym oknie dialogowym.

Cyfrowe podpisywanie jednej wiadomości

 1. W oknie wiadomości na karcie wiadomość w grupie Opcje kliknij przycisk Opatrz wiadomość podpisem cyfrowym Obraz przycisku .

  Uwaga : Jeśli nie widzisz tego przycisku, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Opcje w prawym dolnym rogu grupy opcji, aby otworzyć okno dialogowe Opcje wiadomości. Kliknij przycisk Ustawienia zabezpieczeń. i w oknie dialogowym Właściwości zabezpieczeń, zaznacz pole wyboru Dodaj podpis cyfrowy do tej wiadomości. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe.

 2. Utwórz wiadomość i wyślij ją.

Cyfrowe podpisywanie wszystkich wiadomości

 1. W menu Narzędzia w widoku Poczta programu Outlook kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia poczty E-mail.

 2. W obszarze Zaszyfrowana wiadomość e-mail zaznacz pole wyboru Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości.

 3. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (jeśli są dostępne):

  • Jeśli chcesz, aby wiadomość mogli odczytywać adresaci, którzy nie korzystają z zabezpieczeń S/MIME, zaznacz pole wyboru Wyślij podpisaną wiadomość tekstem zwykłym podczas wysyłania podpisanych wiadomości. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.

  • Jeśli chcesz sprawdzić, czy podpis cyfrowy sprawdzania poprawności przez adresatów i żądania potwierdzenia, że wiadomość została odebrana w niezmienionej także otrzymać powiadomienie z informacją, kto i wiadomość podczas jej otwarcia, zaznacz pole wyboru potwierdzenia żądania S/MIME dla wszystkich S/MIME podpisanych wiadomości. Podczas wysyłania wiadomości z zwrotnego żądania potwierdzenia S/MIME, informacje weryfikujące są zwracane w postaci wiadomości wysyłane do skrzynki odbiorczej.

 4. Aby zmienić dodatkowe ustawienia, na przykład wybrać określony certyfikat, kliknij przycisk Ustawienia.

 5. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×