Zabezpieczanie ekstranetu witryny usługi SharePoint Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W zależności od potrzeb firmy istnieje różnych metod, które można wykonać w celu zabezpieczenia, a także ograniczać dostęp do witryny ekstranetu SharePoint Online B2B. W SharePoint Online, można kontrolować sposób i jeśli wysłania zaproszeń dla użytkowników zewnętrznych. Te ustawienia można ustawić na poziomie dzierżawy globalnie kontrolę nad wszystkich witryn. Niektóre ustawienia można także ustawić na poziomie zbioru witryn poszczególnych, co pozwala dostosować ustawienia na podstawie unikatowych wymagań dotyczących kontaktami partnera przy zachowaniu kontrolki w witrynach przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego firmy.

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować ustawienia udostępniania omawiane w tym artykule zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online.

Ważne: Wszystkie ustawienia udostępniania poziomie dzierżawy, które również skonfigurować wpływają na OneDrive dla Firm.

Ograniczanie udostępniania w zbiorach witryn programu SharePoint

W poniższej tabeli przedstawiono serii opcje udostępniania zbiorach witryn programu SharePoint. Opcja 1 to najbardziej restrykcyjnie, z udostępnianiem zewnętrznym wyłączone całkowicie, a opcja 6 jest najmniej restrykcyjnie, użytkownikom mieli dostęp do zawartości za pomocą anonimowych łączy.

Podstawowy opcje do użytku podczas konfigurowania witryny ekstranetu B2B są opcje 2 do 5. Opcja 2 ogranicza, udostępnianie, aby tylko tych użytkowników zewnętrznych, którzy są już w katalogu Office 365 podczas opcje 3 i 4 użyć domeny filtrowania, aby udzielić lub odmówić udostępnianie domeny określonej wiadomości e-mail. Opcja 5 wymaga użytkowników zewnętrznych do uwierzytelnienia, ale w przeciwnym razie nie ogranicza udostępnianie zewnętrzne.

Przy użyciu jednej z tych opcji możesz również wybrać wymagać tego udostępniania wysłania zaproszeń tylko przez właściciela witryny.

1

2

3

4

5

6

Ustawienie udostępniania   

Nie zezwalaj na udostępnianie poza organizacją

Zezwalaj na udostępnianie tylko w przypadku użytkowników zewnętrznych, znajdują się już w katalogu organizacji

Zezwalaj użytkownikom na zapraszanie uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych i udostępnianie im zawartości

Zezwalaj użytkownikom na zapraszanie uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych i udostępnianie im zawartości

Zezwalaj użytkownikom na zapraszanie uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych i udostępnianie im zawartości

Zezwalaj na udostępnianie uwierzytelnionych użytkowników zewnętrznych i za pomocą łączy dostęp anonimowy

Domeny filtrowania (Zezwalaj odmówić listy)   

nd.

nd.

Zezwalaj na liście

Lista niedozwolonych

Brak

Brak

Uwagi    

Bez udostępniania zewnętrznych — używany do witryn intranetowych.

Udostępnianie tylko dozwolone z istniejących użytkowników w katalogu

Udostępnianie tylko dozwolone użytkownikom, którzy są z określonych domen hostowanej firmy Microsoft.

Udostępnianie dozwolonych innym użytkownikom, którzy są ze wszystkich, ale określonych domen.

Udostępnianie dozwolone użytkownikom, którzy są ze wszystkich obsługiwanych Microsoft domen.

Bez ograniczeń na temat udostępniania.

Największe ograniczenia

Najmniej ograniczeniami

Poniższe sekcje lepiej Przyjrzyj się w tych opcji.

Ograniczanie udostępniania tylko do istniejącym gościom korzystanie z katalogu

W przypadku opcji 2 udostępniania ustawienia Zezwalaj tylko udostępnić użytkownikom zewnętrznym, które już znajdują się w katalogu organizacji umożliwia udostępnianie tylko w przypadku istniejących użytkowników w katalogu Office 365. Ta opcja powoduje wyłączenie ujęciu zaproszeń na podstawie użytkownika w usłudze SharePoint Online.

Jeśli możesz już partnerstwo z innej organizacji, która używa Office 365 lub ma Azure AD, możesz zaimportować użytkowników z ich dzierżawy do Twojej dzierżawy, a następnie udzielić mu dostępu do witryny ekstranetu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest Azure AD B2B współpracy?.

Udostępnianie uwierzytelnionych użytkowników

Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym którzy akceptowanie zaproszenia do udostępniania i zaloguj się jako uwierzytelnieni użytkownicy udostępnianie opcji dla zbioru witryn za pomocą opcji 3, 4 i 5. Po wybraniu tej opcji witryny mogą być udostępniane żadnego z kont może przeprowadzać uwierzytelnianie za pośrednictwem domeny hostowanej firmy Microsoft (na przykład Office 365 lub Azure AD Outlook.com lub dowolny dzierżawy).

Opcje 4 i 5 korzystania z filtrowania domeny:

  • Listy dozwolonych    — umożliwia udostępnianie zaproszeń wysyłanych tylko do tych domen na liście. Jest to najlepszy sposób, aby zawęzić zakres osób, które można zaprosić do witryny.

  • Lista Odmów    — umożliwia udostępnianie zaproszeń wysyłanych do dowolnej domeny z wyjątkiem wymienionych.

Aby skonfigurować domenę filtrowania, zobacz Udostępnianie ograniczeniami domen w usłudze Office 365 SharePoint Online i OneDrive dla firm.

Kontrolowanie, kto może dodawać użytkowników do witryny

Ważnych funkcji należy rozważyć zabezpieczeń programu access jest kontrolowanie, kto udostępnianie witryny z nowym użytkownikom. Do zbioru witryn firm duży wpływ na dokładniejszą kontrolę, możesz zezwolić tylko właściciel witryny możliwość zapraszania nowych użytkowników.

Tylko właściciel udostępniania można przy użyciu jednej z opcji udostępniania w powyższej tabeli ułatwiają sterowanie dostępem do witryny ekstranetu.

Aby skonfigurować tę opcję, na karcie Udostępnianie na poziomie zbioru witryn, wybierz pozycję wyłączyć udostępnianie dla innych niż właściciele we wszystkich witrynach w zbiorze witryn   

Ostrzeżenie: To jest jednokierunkowa przełącznika. Nie można ponownie włączyć uprawnienia udostępniania dla właścicieli innych niż witryny.

Zobacz też

Rozpoczęcie korzystania do witryn ekstranet środowiska hybrydowego programu SharePoint

Ekstranet dla partnerów z usługi Office 365

Ograniczone domen udostępnianie w usłudze Office 365 SharePoint Online i OneDrive dla firm

Ustawianie SPOSite

Ustawianie SPOTenant

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×