Za pomocą usługi OneDrive dla firm w systemie iOS

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Praca z konta usługi OneDrive dla firm , a także konta osobistego OneDrive przy użyciu aplikacji OneDrive na urządzeniu iPad, telefonu iPhone i urządzenia iPod Touch.

Przekazywanie, przetwarzania i przenoszenie plików tak samo w OneDrive dla Firm w aplikacji systemu iOS, jak przy użyciu swojego osobistego OneDrive. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Znajdowanie i Praca z plikami OneDrive w systemie iOS.

Dodawanie konta usługi OneDrive dla Firm

Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi OneDrive dla Firm, możesz dodać konto usługi OneDrive dla Firm do aplikacji OneDrive dla systemu iOS.

  1. Otwórz aplikację OneDrive i naciśnij ikonę osoby Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w górnej części ekranu.

  2. Naciśnij pozycję Dodaj konto usługi OneDrive dla Firm.

  3. Na ekranie logowania wprowadź adres e-mail i hasło, których używasz w swojej firmie, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji.

    Jeśli Twoja organizacja korzysta z programu SharePoint 2013 lub SharePoint Server 2016, proces logowania jest inny niż w usłudze Office 365. Na ekranie logowania naciśnij pozycję Masz adres URL serwera SharePoint Server? Następnie wprowadź adres internetowy serwera programu SharePoint, aby kontynuować proces logowania. Adres internetowy, nazywany także adresem URL, może wyglądać tak: http://portal.

Uwagi: 

  • Aby użytkownicy mogli logować się do usługi OneDrive dla Firm, organizacja musi mieć uprawniający plan subskrypcji usługi SharePoint Online lub Office 365 dla firm. Ewentualnie organizacja musi mieć własne wdrożenie programu SharePoint Server.

  • W ramach jednej organizacji nie można logować się przy użyciu wielu kont usługi OneDrive dla Firm.

Jeśli masz problem z logowaniem się przy użyciu konta OneDrive dla Firm, spróbuj zalogować się na https://portal.office.com/onedrive lub skontaktuj się z działem działem INFORMATYCZNYM.

Przełączanie się między kontami

Aby przełączyć się między osobistym kontem usługi OneDrive i kontem usługi OneDrive dla Firm lub między wieloma kontami usługi OneDrive dla Firm, otwórz aplikację, naciśnij ikonę osoby Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w górnej części ekranu, a następnie naciśnij nazwę konta, którego chcesz użyć.

Do aplikacji OneDrive możesz dodać tylko jedno konto osobiste. Aby otworzyć inne konto osobiste, naciśnij ikonę osoby Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w górnej części ekranu, naciśnij ikonę Informacje Ikona Informacje w aplikacji OneDrive dla systemu iOS obok konta, z którego chcesz się wylogować, po czym naciśnij pozycję Wyloguj z tego konta. Następnie zaloguj się ponownie za pomocą wybranego konta.

Korzystanie z kodu dostępu

Można ustawić 4 cyfrowy kod dostępu, aby uniemożliwić innym użytkownikom urządzeniu z systemem iOS dostępu do konta OneDrive dla Firm. Aby to zrobić, Otwórz aplikację, naciśnij ikonę osoby Ikona Osoba w aplikacji OneDrive dla systemu iOS w górnej części ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia Ustawienia usługi OneDrive , a następnie naciśnij przełącznik kod dostępu, aby włączyć tę funkcję i wpisać kod dostępu do usługi.

Dodatkowa pomoc dotycząca usługi OneDrive dla Firm

Zobacz powiązaną pomoc dotyczącą usługi OneDrive dla Firm.

Zadaj pytanie na forum społeczności usługi OneDrive dla Firm.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z działem informatycznym lub z administratorem. Jeśli jesteś administratorem usługi SharePoint Online, możesz również utworzyć zgłoszenie do pomocy technicznej w centrum administracyjnym usługi Office 365.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×