Za pomocą składnika web part obrazu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kiedy Dodawanie nowoczesnej strony do witryny, dodawanie i dostosowywanie składników web Part, które bloków konstrukcyjnych strony sieci. W tym artykule opisano sposoby używania składnika web part obrazu. Go używać, aby wstawić obraz na stronie z poziomu witryny z komputera lub z sieci web.

Dodawanie obrazu do strony

 1. Jeśli jeszcze nie jesteś w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 2. Umieść kursor myszy powyżej lub poniżej istniejącej części sieci web lub w obszarze region tytuł, kliknij pozycję Znak plus w kółku, używany do dodawania nowoczesnych składników Web Part do strony , a następnie wybierz składnik web part obrazu.

 3. Wybierz obraz ostatnio używane, lub uzyskaj obrazu z wyszukiwania w sieci web, witryny, na komputerze lub łącze.

  Uwaga : Wyszukiwanie w sieci Web korzysta z witryny Bing — obrazy, których są używane licencji Creative typowych. Odpowiadają przeglądania Licencjonowanie obrazu, zanim zostanie on wstawiony na stronie.

 4. Kliknij pozycję Otwórz lub dodawania obrazu (w zależności od tego, gdzie obraz pochodzi).

 5. Opcjonalnie wpisz podpis pod obrazem w składniku web part.

 6. Kliknij pozycję Edytuj składnik web part Przycisk Edytuj składnika Web part (po lewej), aby dodać tekst alternatywny (w przypadku osób, które nie widać obrazu).

Przycinanie obrazu

Można przyciąć obraz bez lub przy użyciu wstępnie ustawione proporcje.

 1. Jeśli jeszcze nie jesteś w trybie edycji, kliknij przycisk Edytuj u góry po prawej części strony.

 2. Kliknij obraz, który chcesz zmienić. Pojawi się pasek narzędzi do edycji obrazów.

  Pasek narzędzi obrazu

Przycinanie przy użyciu współczynnika proporcji

Przycinanie formatu pozwala zdecydować część szerokość i wysokość obrazu. Obszar konspektu w kolorze niebieskim w widać na poniższym ekranie zaznaczenia 1:1 (kwadratowy) współczynnik proporcji.

Przykład przycinania przy użyciu współczynnika proporcji
 1. Kliknij przycisk proporcjePrzycisk Przytnij współczynnik proporcji.

  Dodatkowe narzędzi będzie wysuwany z opcjami dla różnych proporcje.

  Narzędzia współczynnik proporcji

  Wybierz odpowiedni współczynnik proporcji. 16:9 jest opcja współczynnik proporcji lewej, następnie 3:2, 4:3, a 1:1. Pojawi się pole podglądu, aby pokazać, jak będzie on przycięty obraz. Pole przycinania można przenosić wewnątrz swoje zdjęcie, aby zmienić obszar, który jest przycięty.

  Można także obrócić pole przycinania, aby zmienić sposób wyświetlania orientacji współczynnik proporcji, klikając przycisk Obróć przycięciaObracanie przycisk okna Kadrowanie.

 2. Gdy skończysz, kliknij przycisk ZapiszZapisywanie.

Przycinanie ręcznie

Przykład przycinania bezpłatne
 1. Kliknij przycisk Przytnij bezpłatne formatuPrzycinanie bez przycisk współczynnik proporcji do przycinania bez użycia współczynnik proporcji. Przeciągnij jeden z kwadraty na każdej stronie obraz, aby uzyskać obrazu węższy, poszerzyć, wysokość lub krótszy czas.

 2. Gdy skończysz, kliknij przycisk ZapiszZapisywanie.

Cofnij i resetowanie

Użyj przycisku CofnijResetowanie przycinanie obrazu Aby cofnąć wszystkie zmiany wprowadzone od razu zwracanie obrazu do stanu znajdował się od czasu ostatniego zapisu.

Używanie innego obrazu

Po zaznaczeniu obrazu, można wybrać inny. Należy wstawić nowy składnik web part obrazu, a następnie wybierz nowy obraz. Następnie usuń poprzedniego składnik web part, jeśli jest to wymagane.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Obraz galerii składników web part

Główny składnik web part

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×