Za pomocą przepływu pracy do zarządzania żądanie w usłudze Project Online

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano, jak zarządzanie potrzebami jest zaimplementowana w Project Web App.

Można za pomocą narzędzia do zarządzania żądanie w Project Web App do przechwytywania wszystkich pomysłów w jednym miejscu, a następnie poprowadzą ich proces podejmowania decyzji stacji nadawanych do potrzeb Twojej firmy. Za pomocą tych narzędzi ułatwiają użytkownikom podejmowanie decyzji o wnioski, które aby zatwierdzić i śledzenie postępu w projekcie, dopóki nie zakończy się praca.

Zarządzanie potrzebami w zastosowaniach Project Online:

 • Strony szczegółów projektów    — stron Project Web App miejsce, w którym użytkownicy mogą przeglądać i aktualizować informacje o projekcie.

 • Etapy    — zestawów strony szczegółów projektów specyficzne dla jednego obszaru do zarządzania cyklem projektu.

 • Fazy    — sposobem organizowania wiele etapów.

 • Przepływy pracy    — umożliwia wymuszanie procesów biznesowych, projektów przeglądania przez różne fazy i etapy.

 • Typu projektu w przedsiębiorstwie    — możliwość dostosowania fazy, etapy i stron szczegółów projektu razem z przepływu pracy do standardowych sposób wykonując projektu.

Zostały one opisane w każdej z tych w sekcjach.

Strony szczegółów projektów

Project Web App użytkowników Wyświetlanie i aktualizowanie danych projektu w strony szczegółów projektów. Strony szczegółów projektu można dostosować, wybierając pozycję składników web Part używających pola, które mają być wyświetlane. W zarządzaniu żądanie strony szczegółów projektów są wyświetlane użytkownikowi na różnych etapach projektu zawsze, gdy trzeba zbieranie informacji z lub wyświetlić informacje dla użytkownika.

Etapy

Etap obejmuje jeden lub więcej stron szczegółów projektu, pogrupowane w celu zbierania informacji o projekcie. Te informacje można używać lub zaktualizować w ramach przepływu pracy.

W Project Web App można zdefiniować strony szczegółów projektu są wyświetlane w danym etapie pola, które są wymagane i które odczytu/zapisu lub tylko do odczytu i etap (będzie porozmawiamy o fazy w następnej sekcji) scenie jest częścią.

Dla każdego etapu projektu zaleca się definiowania akcje muszą się odbywać i informacji, jakie należy zbierać zgodnie z wymaganiami firm projektu. Te informacje pomogą definiowania listy pól, które są potrzebne do wyświetlania w strony szczegółów projektów i działania, jakie należy podjąć w przepływie pracy. Poniższe kroki Lista ogólna procedura:

 1. Definiowanie, co należy zrobić wystąpić z projektem na każdym etapie

 2. Definiowanie wymagane informacje, które chcesz przechwycić przy użyciu strony szczegółów projektów

 3. Definiowanie stanu pola w każdym etapie (wymagane, odczytu/zapisu, lub tylko do odczytu)

Fazy

Fazy zarządzania żądanie są używane do porządkowania wiele etapów tworzących zestaw wspólnych działań w cyklu życia projektu. Przykłady etapów tworzenia projektu, wybór projektu i zarządzanie projektami (reprezentowane jako Utwórz, zaznacz i zarządzanie etapami Project Web App domyślne). Faz, się po prostu sposobem organizowania z etapów i nie może określić kolejność, w której są wykonywane etapów. (Kolejność etapów jest określona przez skojarzony przepływ pracy).

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia fazy i etapy .

Przepływy pracy

Przepływy pracy wymuszać procesów biznesowych i umożliwia strukturalnych dla projektów w celu poruszania się fazy i etapy. Można ustawić przepływu pracy różnych akcji w oparciu o dane wejściowe użytkownika dla każdego etapu, w tym wysyłanie wiadomości e-mail, przydzielanie zadań i Oczekiwanie na akcje dotyczące projektu.

Na przykład może być na etapie "Początkowej propozycji" miejsce, w którym możesz umieścić strony szczegółów projektu z niestandardowego pola Koszt projektu. Można skonfigurować przepływu pracy, aby automatycznie zaakceptować lub odrzucić projektu według tego, czy koszt projektu przekroczy określony limit.

Na poniższej ilustracji przedstawiono pięć faz zarządzania żądanie, które znajdują się w Project Web App i jak mieściły się ze sobą. W każdej z faz są etapy przykład takie jak "Zaproponuj pomysłu" i "Wstępne Recenzja". Każdy z etapów może zawierać jedną lub więcej stron szczegółów projektu skojarzone. Cały zbiór etapów reprezentuje pojedynczy przepływ pracy, który można skojarzyć z typu projektu w przedsiębiorstwie.

Diagram przedstawiający fazy i etapy przepływu pracy

Istnieją cztery ogólne instrukcje dotyczące wykonywania tworzenie przepływu pracy w Project Web App:

 1. Projektowanie przepływu pracy, zgodnie z własnymi potrzebami firm.

 2. Tworzenie potrzebne pola niestandardowe, strony szczegółów projektu, fazy i etapy w Project Web App.

 3. Tworzenie przepływu pracy w SharePoint Designer 2013 i Wdroż Project Web App.

 4. Tworzenie typu projektu w przedsiębiorstwie korzystającego z przepływu pracy.

Typu projektu w przedsiębiorstwie

Typ projektu w przedsiębiorstwie zgromadzono wszystkie elementy Zarządzanie potrzebami przez połączenie jednego przepływu pracy z jego fazy i etapy z działem i definicje szablonów witryny projektu. Zazwyczaj typu projektu w przedsiębiorstwie są wyrównane poszczególne działy, na przykład marketing projektów, projektach lub projektów HR. Za pomocą typu projektu w przedsiębiorstwie ułatwia kategoryzowanie projektów w obrębie tej samej organizacji, które mają podobne cyklu życia projektu. W przypadku użytkownika typu projektu w przedsiębiorstwie są wyświetlane na liście rozwijanej po kliknięciu Nowego projektu w Centrum projektów.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×