Za pomocą programu Excel z wcześniejszymi wersjami programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po zainstalowaniu nowej wersji programu Excel warto wiedzieć, jak można kontynuować pracę ze skoroszytami utworzonymi we wcześniejszej wersji programu Excel, jak możesz można utrzymać dostępność tych skoroszytów dla użytkowników, którzy nie mają aktualną wersję zainstalowanego programu Excel , i jak różnice między wersjami wpływają na sposób pracy.

Zgodności z poprzednimi wersjami we wcześniejszych wersjach programu Excel, na przykład programu Excel 97 – 2003 można użyć jednej z kilku sposobów wymiany skoroszytów między poszczególnymi wersjami.

 • Praca w trybie zgodności    Możesz otworzyć skoroszyt utworzony we wcześniejszej wersji programu Excel i pracować nad nim w trybie zgodności. Skoroszyt zachowa wówczas format pliku, który można łatwo otworzyć ponownie we wcześniejszej wersji programu. Tryb zgodności nie jest dostępny w przypadku skoroszytów programu Excel 2007.

 • Pobranie konwerterów plików    Możesz użyć konwerterów plików, które można pobrać w celu otwarcia skoroszytu programu Excel w starszej wersji programu Excel.

 • Sprawdzenie zgodności skoroszytu    Jeśli chcesz pracować w bieżącym formacie pliku, ale musisz udostępnić skoroszyt osobom korzystającym z wcześniejszych wersji programu Excel, możesz sprawdzić zgodność danych z wcześniejszymi wersjami programu Excel. Następnie możesz wprowadzić odpowiednie zmiany, aby uniknąć utraty danych lub wierności, która mogłaby nastąpić po otwarciu tego skoroszytu we wcześniejszej wersji programu Excel.

Praca w trybie zgodności

W programie Excel 2010 i później podczas otwierania skoroszytu, który został utworzony w programie Excel 97 – 2003 jest automatycznie otwierany w trybie zgodności i wyświetlany Tekst tryb zgodności w nawiasach kwadratowych obok nazwy pliku na pasku tytułu programu Excel.

Format pliku w trybie zgodności

W trybie zgodności nowe i ulepszone funkcje programu Excel nie są dostępne, które uniemożliwiają utraty danych i wierności, gdy skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel. Ponadto zamiast bieżący format pliku (xlsx, xlsb, xlsm, xltx, xltm), skoroszyt zostanie zapisany w formacie pliku programu Excel 97 – 2003 (xls), format pliku, który można otworzyć we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Automatyczny tryb zgodności

W przeciwieństwie do innych programów pakietu Office, takich jak Word nie można ręcznie włączyć trybu zgodności w programie Excel, a nie masz możliwość uwzględnienia nowych funkcji podczas pracy nad skoroszytem w trybie zgodności.

Opuszczanie trybu zgodności

Jeśli nie chcesz pracować w trybie zgodności, można przekonwertować skoroszyt na bieżący format pliku. Aby uzyskać informacje zobacz Konwertowanie skoroszytu na nowy format pliku.

Stosowanie konwerterów plików we wcześniejszych wersjach programu Excel w celu otwarcia nowszego skoroszytu programu Excel

Aktualizacje i konwertery plików są dostępne w Office.com, które mogą ułatwić otwarcia skoroszytu programu Excel w starszej wersji programu Excel (Excel 97 – 2003). Jeśli nie zainstalowano jeszcze aktualizacji i konwerterów, podczas próby otwarcia skoroszytu programu Excel, może być wyświetlony monit o wykonaj następujące czynności.

Po zainstalowaniu aktualizacji i konwerterów można otwierać skoroszyty, tak aby można edytować i zapisywać bez uaktualniania wersji programu Excel. Formatowanie i funkcje zależne od nowszej wersji mogą nie być wyświetlane w starszej wersji programu Excel, ale są nadal dostępne po zapisaniu skoroszytu i ponownym otwarciu go w nowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i formatowania, które nie są wyświetlane zobacz funkcje programu Excel 97 – 2003, które nie są obsługiwane w nowszych wersjach.

Pobieranie i używanie konwerterów plików

 1. Na komputerze, na którym jest wcześniejsza wersja zainstalowanego programu Excel Pobierz pakiet zgodności firmy Microsoft Office z witryny sieci Web Pobierania w witrynie Microsoft Office i zainstaluj aktualizacje i konwertery, które są potrzebne do otwierania skoroszytów programu Excel.

 2. Otwórz skoroszyt w starszej wersji programu Excel (Excel 97 – 2003).

Nowe funkcje, które nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel

Nie wszystkie nowe funkcje są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel. Podczas pracy w trybie zgodności lub zapisać aworkbook w formacie pliku programu Excel 97 – 2003 (xls), narzędzie sprawdzania zgodności może ułatwić zidentyfikowanie problemów, które mogą powodować znacznej utraty funkcjonalności lub nieznacznej utraty wierności we wcześniejszej wersji programu Excel. Aby uniknąć utraty danych lub funkcji we wcześniejszej wersji programu Excel, możesz następnie wprowadź niezbędne zmiany w bieżącym skoroszycie.

Narzędzie sprawdzania zgodności jest uruchamiane automatycznie po zapisaniu skoroszytu w formacie pliku programu Excel 97 – 2003. Jednak aby sprawdzić, czy skoroszyt jest zgodna z bieżącej wersji programu Excel, należy uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności ręcznie zapisać skoroszyt po raz pierwszy. Następnie można określić, narzędzie sprawdzania zgodności wykonuje automatycznie każdym razem, gdy ten skoroszyt. Aby dowiedzieć się, jak uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności zobacz Sprawdzanie skoroszytu programu Excel w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel.

Narzędzie sprawdzania zgodności zwraca listę zidentyfikowanych problemów ze zgodnością oraz udostępnia przyciski Znajdź i Pomoc dla wielu problemów. Dzięki temu możesz znaleźć wszystkie wystąpienia danego problemu i uzyskać informacje na temat sposobów jego rozwiązania. W przypadku automatycznego uruchomienia narzędzie sprawdzania zgodności określa również wersję programu Excel, w której występuje potencjalny problem ze zgodnością.

Funkcja sprawdzania zgodności z wyróżnionymi wersjami

Nieobsługiwane funkcje arkuszy

Nieobsługiwane funkcje arkuszy mogą powodować następujące problemy ze zgodnością prowadzące do znacznej utraty funkcjonalności lub nieznacznej utraty wierności.

Znaczna utrata funkcjonalności

Rozwiązanie

Ten skoroszyt zawiera dane w komórkach leżących poza limitem kolumn i wierszy wybranego formatu pliku. Dane poza 65 536 wierszy 256 (IV) kolumn nie zostaną zapisane. Formuły odwołujące się do danych z tego obszaru zwrócą #REF!. błąd.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, rozmiar arkusza jest 1 048 576 wierszy by16 wysokość, 384 kolumn, ale programu Excel 97 – 2003 jest tylko 65 536 wierszy 256 kolumn. Dane w komórkach poza ten limit wierszy i kolumn są tracone w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź w celu zlokalizowania komórek i zakresów znajdujących się w kolumnach i wierszach poza limitami liczby kolumn i wierszy, zaznacz je, a następnie umieść w kolumnach i wierszach arkusza wewnątrz limitów lub w innym arkuszu, używając poleceń Wytnij i Wklej.

Pozycja Sprawdź zgodność w menu Wyszukaj problemy

Ten skoroszyt zawiera scenariusze z odwołaniami do komórek, w przypadku których przekroczono limity wierszy i kolumn dla wybranego formatu pliku. Te scenariusze nie zostaną zapisane w wybranym formacie pliku.

Znaczenie    Scenariusz w arkuszu odwołuje się do komórki poza limit wierszy i kolumn programu Excel 97 – 2003 (65 536 wierszy na 256 kolumn), a nie jest już dostępna po nadal zapisać skoroszyt w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    W Menedżerze scenariuszy znajdź scenariusz zawierający odwołanie do lokalizacji spoza limitu wierszy i kolumn obowiązującego we wcześniejszej wersji programu Excel, a następnie zmień to odwołanie, stosując lokalizację w tym limicie.

Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Analiza warunkowa, a następnie kliknij polecenie Menedżer scenariuszy. W polu Scenariusze znajdź scenariusz powodujący problem ze zgodnością i edytuj jego odwołanie.

Ten skoroszyt zawiera daty w formacie kalendarza, który nie jest obsługiwany przez wybrany format pliku. Te daty będą wyświetlane jako gregoriańskie.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można utworzyć niestandardowy kalendarz międzynarodowe formatach, na przykład hebrajskiego księżycowego, japoński księżycowego, chińskim księżycowego, Saka, Zodiakalny chiński, koreański Zodiakalny, Rokuyou księżycowego i koreański księżycowego. Te formaty kalendarza nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    Aby zapobiec utracie funkcjonalności, należy zmienić format kalendarza na język (czyli ustawienia regionalne) obsługiwany w programie Excel 97–2003.

Ten skoroszyt zawiera daty w formacie kalendarza, który nie jest obsługiwany przez wybrany format pliku. Należy edytować te daty przy użyciu kalendarza gregoriańskiego.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można zastosować typ kalendarza-Zachodnia, takich jak tajski buddyjski lub arabskiego Hidżry. W programie Excel 97 – 2003 można edytować w kalendarzu gregoriańskim tylko tych typów kalendarza.

Co należy zrobić    Aby zapobiec utracie funkcjonalności, należy zmienić format kalendarza na język (czyli ustawienia regionalne) obsługiwany w programie Excel 97–2003.

Ten skoroszyt zawiera więcej komórek z danymi niż jest obsługiwanych we wcześniejszych wersjach programu Excel. We wcześniejszych wersjach programu Excel nie będzie można otworzyć tego skoroszytu.

Znaczenie    Całkowita liczba bloków dostępne komórki (CLBs) począwszy od programu Excel 2007, jest ograniczona przez dostępną pamięć. W programie Excel 97 – 2003 liczba CLBs dostępne jest ograniczone do 64 000 CLBs w wystąpieniu programu Excel.

Blok komórek zawiera 16 wierszy arkusza. Jeśli wszystkie wiersze w arkuszu zawierają dane, użytkownik będzie miał 4096 bloków komórek w tym arkuszu i może mieć tylko 16 takich arkuszy w jednym wystąpieniu programu Excel (niezależnie od liczby skoroszytów otwartych w programie Excel).

Co należy zrobić    Aby upewnić się, że skoroszyt nie przekracza 64 000 limit CLB i że można go było otworzyć w programie Excel 97 – 2003, czy pracujesz w trybie zgodności po zapisaniu skoroszytu w formacie pliku programu Excel 97 – 2003. W trybie zgodności z programem Excel rejestruje informacje o CLBs w aktywnym skoroszycie.

Co najmniej jedna komórka w tym skoroszycie zawiera wykres przebiegu w czasie. Wykresy przebiegu w czasie nie zostaną zapisane.

Znaczenie    W wersjach programu Excel 97–2007 wykresy przebiegu w czasie, które pokazują trendy w seriach wartości, nie są wyświetlane w arkuszu.

Jednak wszystkie wykresy przebiegu w czasie pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2010 lub nowszej.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające wykresy przebiegu w czasie, a następnie wprowadź niezbędne zmiany. Można na przykład zastosować formatowanie warunkowe zamiast (lub oprócz) wykresów przebiegu w czasie, które nie będą wyświetlane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

Wcześniejsze wersje programu Excel nie obsługują formatowania kolorów w tekście nagłówka i stopki. Informacje o formatowaniu kolorów będą wyświetlane jako zwykły tekst we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można zastosować kolor formatowania do tekstu nagłówka i stopki. Nie można użyć formatowania kolorów w nagłówki i stopki w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Napraw, aby usunąć formatowanie kolorów.

Sprawdzanie zgodności

W tym skoroszycie znajdują się arkusze, które zawierają nagłówki i stopki strony parzystej lub pierwszej strony. Te nagłówki i stopki strony nie mogą być wyświetlane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, masz opcję, aby wyświetlić inny nagłówek i tekst stopki na stronach parzystych lub na pierwszej stronie. W programie Excel 97 – 2003 nie można wyświetlić strona parzysta lub pierwszy nagłówków i stopek, ale nadal dostępne do wyświetlenia po otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym ponownie.

Co należy zrobić    W przypadku częstego zapisywania skoroszytu w formacie pliku programu Excel 97–2003 można przestać używać nagłówków i stopek stron parzystych lub pierwszej strony w przypadku tego skoroszytu.

Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które jest nieobsługiwane przez wybrany format pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, formatowanie innej komórki lub opcje stylu komórki, takich jak cienie i efektów specjalnych są dostępne. Te opcje nie są dostępne w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    Podczas zapisywania arkusza program Excel stosuje najbardziej zbliżony dostępny format, który może być identyczny z formatem zastosowanym do innego elementu. Aby uniknąć duplikowania formatów, można zmienić lub usunąć nieobsługiwane formatowanie i style komórek przed zapisaniem arkusza w formacie pliku programu Excel 97–2003.

Ten skoroszyt zawiera więcej unikatowych formatów komórek niż jest obsługiwanych przez wybrany format pliku. Niektóre formaty komórek nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można używać 64 000 unikatowych formatów komórek, ale w programie Excel 97 – 2003, można używać tylko do 4000 unikatowych formatów komórek. Formaty komórek unikatowych zawierać dowolną kombinację określonego formatowania, zastosowanego w skoroszycie.

Co należy zrobić    Aby nie stracić możliwości używania określonych cennych formatów komórek w programie Excel 97–2003, można usunąć niektóre mniej ważne formaty komórek.

Ten skoroszyt zawiera więcej unikatowych formatów czcionek niż jest obsługiwanych w wybranym formacie pliku. Niektóre formaty czcionek nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, 1024 typów globalnej czcionki są dostępne i można użyć do 512 ich na skoroszyt. Excel 97 – 2003 obsługuje mniej unikatowych formatów czcionek.

Co należy zrobić    Aby nie stracić możliwości używania określonych cennych formatów czcionek w programie Excel 97–2003, można usunąć niektóre mniej ważne formaty czcionek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania tych problemów ze zgodnością, zobacz następujące artykuły:

Nieobsługiwane funkcje tabel programu Excel

Nieobsługiwanetabeli programu Excel funkcje mogą powodować następujące problemy ze zgodnością prowadzące do nieznacznej utraty wierności.

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

Tabela zawiera formułę niestandardową lub tekst w wierszu sumy. We wcześniejszych wersjach programu Excel te dane nie są wyświetlane w formie tabeli.

Znaczenie    Chociaż formuły i tekst pozostaną niezmienione w programie Excel 97–2003, zakres przestanie być tabelą.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę zawierającą niestandardową formułę lub tekst, usuń tę formułę lub tekst z wiersza sumy, a następnie używaj tylko formuł dostępnych w wierszu sumy.

Tabela w tym skoroszycie nie jest wyświetlany wiersz nagłówka. We wcześniejszych wersjach programu Excel dane są wyświetlane bez tabeli, chyba że jest zaznaczone pole wyboru Moja lista ma nagłówki (dane > Lista > Utwórz listę ).

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 nie można wyświetlić tabeli bez wiersza nagłówka.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę, która jest wyświetlana bez wiersza nagłówka, a następnie wyświetl wiersz nagłówka.

W tym skoroszycie do tabeli jest stosowany styl tabeli. Nie można wyświetlić formatowania stylu tabeli we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 nie są dostępne style tabeli oparte na motywach i nie można ich wyświetlić.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę, do której zastosowano styl tabeli, usuń ten styl tabeli, a następnie ręcznie sformatuj tabelę.

Tabela w tym skoroszycie jest połączona z zewnętrznym źródłem danych. Dostępne w niej funkcje zostaną utracone, ale dane pozostaną połączone. Jeśli wiersze tabeli zostały ukryte za pomocą filtru, pozostaną one ukryte we wcześniejszej wersji programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 funkcje tabel są tracone.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź w celu zlokalizowania tabeli, która jest połączona z zewnętrznym źródłem danych, a następnie odłącz tabelę od zewnętrznego źródła danych. W programie Excel 97–2003 można następnie ponownie połączyć dane z zewnętrznym źródłem danych.

Tabela w tym skoroszycie ma połączenie tylko do odczytu z listą programu Windows SharePoint Services. Funkcje dostępne w tabeli oraz możliwość odświeżania lub edytowania połączenia zostaną utracone. Jeśli wiersze tabeli zostały ukryte za pomocą filtru, pozostaną one ukryte we wcześniejszej wersji programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 funkcje tabel są tracone.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź w celu zlokalizowania tabeli, która ma połączenie tylko do odczytu z listą programu Microsoft SharePoint Foundation, a następnie odłącz tabelę od listy programu SharePoint. W programie Excel 2003 można następnie zaimportować tę listę programu SharePoint jako listę do odczytu/zapisu.

Można też utworzyć listę do odczytu/zapisu w skoroszycie programu Excel 2003, a następnie pracować z tym skoroszytem w trybie zgodności w programie Excel 2010, dzięki czemu zostanie zachowany format pliku programu Excel 97–2003.

Tekst alternatywny jest stosowana do tabeli w tym skoroszycie. Tekst alternatywny w tabelach zostaną usunięte w wersjach wcześniejszych niż program Excel 2010.

Znaczenie    Tekst alternatywny nie jest dostępna w programie Excel 97 – 2007, a nie można wyświetlić w tych wcześniejszych wersjach programu Excel.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę programu Excel zawierającą tekst alternatywny. Aby wyświetlić tekst alternatywny w starszej wersji programu Excel, można skopiować go do pustej komórki w arkuszu lub wstawić komentarz z tym tekstem.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w tabeli, kliknij tabelę, a następnie kliknij pozycję Tekst alternatywny. W polu Opis zaznacz tekst alternatywny, a następnie naciśnij Klawisze CTRL + C, aby go skopiować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania tych problemów ze zgodnością, zobacz następujący artykuł:

Nieobsługiwane funkcje tabel przestawnych

Nieobsługiwane funkcje tabel przestawnych mogą powodować następujące problemy ze zgodnością prowadzące do znacznej utraty funkcjonalności lub nieznacznej utraty wierności.

Znaczna utrata funkcjonalności

Rozwiązanie

Tabela przestawna w tym skoroszycie przekracza poprzednie ograniczenia i zostanie utracona, jeśli zostanie zapisana w jednym z poprzednich formatów plików. W starszych wersjach programu Excel będą działać tylko tabele przestawne utworzone w trybie zgodności.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, raport tabeli przestawnej obsługuje 1 048 576 unikatowych elementów na pole, ale w programie Excel 97 – 2003 obsługiwanych tylko 32 500 elementów na pole.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować raport w formie tabeli przestawnej, który przekracza poprzednie ograniczenia. Zapisz skoroszyt w formacie programu Excel 97–2003 i ponownie utwórz raport w formie tabeli przestawnej w trybie zgodności.

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera reguły formatowania warunkowego, które zastosowano do komórek w zwiniętych wierszach lub kolumnach. Aby uniknąć utraty tych reguł w starszych wersjach programu Excel, należy rozwinąć te wiersze lub kolumny.

Znaczenie    Reguły formatowania warunkowego stosowane do komórek w zwiniętych wierszach lub kolumnach zostaną utracone w programie Excel 97–2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować zwinięte wiersze lub kolumny, w których są zawarte reguły formatowania warunkowego, a następnie rozwiń je przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel.

Ten skoroszyt zawiera nazwane zestawy, które nie są skojarzone z tabelą przestawną. Te nazwane zestawy nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Nazwane zestawy, które nie są skojarzone z tabelą przestawną zostaną usunięte w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    Aby uniknąć tego problemu, utwórz tabelę przestawną przy użyciu połączenia.

Ten skoroszyt zawiera tabelę przestawną z włączoną analizą warunkową. Po otwarciu skoroszytu w starszych wersjach programu Excel nieopublikowane zmiany analizy warunkowej zostaną utracone.

Znaczenie    Zmiany analizy warunkowej nieopublikowane na serwerze nie są wyświetlane w starszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    Przed otwarciem skoroszytu we wcześniejszej wersji programu Excel upewnij się, że zmiany analizy warunkowej zostały opublikowane (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Opcje, grupa Narzędzia, przycisk Analiza warunkowa).

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera oś danych, w przypadku której ta sama miara występuje więcej niż raz. Ta tabela przestawna nie zostanie zapisana.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2010, można duplikować miary w tabeli przestawnej, który jest połączony ze źródłem danych przetwarzania OLAP (Online Analytical). Nie można wyświetlić tabeli przestawnej w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby znaleźć raport w formie tabeli przestawnej zawierający oś danych, na której ta sama miara jest wyświetlana więcej niż raz, a następnie usuń zduplikowane miary, pozostawiając tylko jedną.

Połączenie tabeli przestawnej lub danych w tym skoroszycie zawiera ustawienia serwera, które nie istnieją w starszych wersjach programu Excel. Niektóre ustawienia serwera dla połączenia tabeli przestawnej lub danych nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Niektóre tabeli przestawnej lub danych serwera ustawienia połączenia, które nie są dostępne w programie Excel 97 – 2007 zostaną utracone.

Co należy zrobić    Sprawdź, czy ustawienia serwera są zgodne z wcześniejszymi wersjami programu Excel, i wprowadź konieczne zmiany (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Opcje, grupa Dane, przycisk Zmień źródło danych, polecenie Właściwości połączenia).

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera dane przedstawiane za pomocą funkcji Pokaż wartości jako. Te niestandardowe dane wyjściowe nie zostaną zapisane i zostaną zamienione na oryginalne wartości ze źródła danych.

Znaczenie    Funkcja Pokaż wartości jako nie jest obsługiwana w wersjach programu Excel 97 – 2007 i niestandardowe wartości, których nie można wyświetlić dane wprowadzone (na przykład % sumy końcowej, % sumy kolumny lub Suma bieżąca w ).

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby znaleźć tabele przestawne zawierające niestandardowe wartości wyjściowe, a następnie usuń te wartości (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Opcje, grupa Obliczenia, przycisk Pokaż wartości jako).

Tekst alternatywny jest stosowana do tabeli przestawnej w tym skoroszycie. Tekst alternatywny w tabelach przestawnych zostanie usunięty w wersjach wcześniejszych niż program Excel 2010.

Znaczenie    Tekst alternatywny nie jest dostępna w programie Excel 97 – 2007, a nie można wyświetlić w tych wcześniejszych wersjach programu Excel.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tabelę przestawną zawierającą tekst alternatywny. Aby wyświetlić tekst alternatywny w starszej wersji programu Excel, można skopiować go do pustej komórki w arkuszu lub wstawić komentarz z tym tekstem.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w tabeli przestawnej i wybierz polecenie Opcje tabeli przestawnej. Na karcie Tekst alternatywny w polu Opis zaznacz tekst alternatywny, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+C, aby go skopiować.

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

Styl tabeli przestawnej został zastosowany do tabeli przestawnej w tym skoroszycie. Styl formatowania tabeli przestawnej nie może być wyświetlany w starszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 nie są dostępne style tabeli przestawnej oparte na motywach i nie można ich wyświetlić.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować raport w formie tabeli przestawnej, do którego zastosowano styl tabeli przestawnej, usuń styl tabeli przestawnej, a następnie ręcznie zastosuj formatowanie tabeli przestawnej obsługiwane w starszych wersjach programu Excel.

Tabela przestawna w tym skoroszycie nie będzie działać w wersjach starszych niż program Excel 2007. W starszych wersjach programu Excel będą działać tylko tabele przestawne utworzone w trybie zgodności.

Znaczenie    Raport tabeli przestawnej utworzonego w programie Excel 2007 lub nowszym nie można odświeżać w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować raport w formie tabeli przestawnej, który jest utworzony w bieżącym formacie pliku. Zapisz skoroszyt w formacie programu Excel 97–2003, a następnie ponownie utwórz raport w formie tabeli przestawnej w trybie zgodności, tak aby można było otwierać go w programie Excel 97–2003 bez utraty funkcjonalności.

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera pola w formie kompaktowej. W starszych wersjach programu Excel ten układ zostanie zmieniony na formę tabelaryczną.

Znaczenie    Forma kompaktowa (samodzielnie albo w połączeniu z formą tabelaryczną i formą konspektu), przy użyciu której można zapobiegać rozmieszczaniu powiązanych danych w poziomie poza ekranem i zminimalizować konieczność przewijania, jest niedostępna w programie Excel 97–2003, a pola są wyświetlane w formie tabelarycznej.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować raport w formie tabeli przestawnej zawierający pola w formie kompaktowej, a następnie zmień ich formatowanie na formę konspektu lub tabelaryczną, stosownie do potrzeb. W tym celu wyczyść pole wyboru Scal i wyrównaj komórki z etykietami (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Opcje, grupa Tabela przestawna, polecenie Opcje, karta Układ i formatowanie).

Wykres przestawny w tym skoroszycie ma włączone lub wyłączone określone przyciski pól. Wszystkie przyciski pól zostaną zapisane jako włączone.

Znaczenie    Przyciski pól, które nie są widoczne w wykresie przestawnym, zostaną zapisane jako włączone, gdy skoroszyt zostanie otwarty i zapisany w starszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    Po ponownym otwarciu skoroszytu, który został zapisany w formacie pliku starszej wersji programu Excel, może być konieczne włączenie i wyłączenie przycisków pól, tak aby były widoczne odpowiednie przyciski (obszar Narzędzia wykresów przestawnych, karta Analiza, grupa Pokazywanie/ukrywanie, przycisk Przyciski pól).

Ten skoroszyt zawiera fragmentatory, za pomocą których można filtrować tabele przestawne i funkcje modułów (CUBE) w skoroszycie. Fragmentatory nie będą działać w starszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Fragmentatory nie zostały wprowadzone do programu Excel 2010.

Co należy zrobić    W starszej wersji programu Excel dane można filtrować przy użyciu filtrów tabel przestawnych.

Ten skoroszyt zawiera fragmentatory, za pomocą których można filtrować tabele przestawne i funkcje modułów (CUBE) w skoroszycie. Fragmentatory nie zostaną zapisane. Formuły odwołujące się do tych fragmentatorów będą zwracać błąd #NAZWA?.

Znaczenie    Fragmentatory nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2007 i nie mogą być wyświetlane.

Po odświeżeniu połączenia lub zaktualizowaniu tabeli przestawnej filtry zastosowane przez fragmentatory nie będą już wyświetlane, a fragmentatory zostaną utracone.

Odświeżenie połączeń zawierających funkcje OLAP odwołujące się do fragmentatorów spowoduje zwrócenie błędów #NAZWA? zamiast oczekiwanych wyników.

Co należy zrobić    Zamiast fragmentatorów do filtrowania danych należy użyć filtrów tabel przestawnych.

W tym skoroszycie istnieje styl fragmentatora, który nie jest obsługiwany w starszych wersjach programu Excel. Ten styl fragmentatora nie zostanie zapisany.

Znaczenie    Niestandardowy styl fragmentatorów zostanie utracony, gdy skoroszyt zostanie zapisany w formacie pliku starszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    Przed zapisaniem skoroszytu w formacie pliku wcześniejszej wersji programu Excel zmień niestandardowy styl fragmentatora na wbudowany styl fragmentatora (obszar Narzędzia fragmentatora, karta Opcje, galeria Style fragmentatora).

Tabela przestawna w tym skoroszycie zawiera co najmniej jedno pole z etykietami powtarzanymi. Jeśli tabela przestawna zostanie odświeżona, te etykiety zostaną utracone.

Znaczenie    Etykiety powtarzających się nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2007 i etykiety zostaną utracone po odświeżeniu raportu tabeli przestawnej w starszej wersji programu Excel.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby znaleźć tabele przestawną zawierającą etykiety powtarzane i zatrzymaj powtarzanie etykiet (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Projektowanie, grupa Układ, przycisk Układ raportu, polecenie Nie powtarzaj etykiet elementów).

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania tych problemów ze zgodnością, zobacz następujący artykuł:

Nieobsługiwane funkcje sortowania i filtrowania

Nieobsługiwane funkcje sortowania i filtrowania mogą powodować następujące problemy ze zgodnością prowadzące do nieznacznej utraty wierności.

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

W arkuszu w tym skoroszycie znajdują się informacje o stanie sortowania zawierające ponad trzy warunki sortowania. Te informacje zostaną utracone we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, możesz zastosować sortowanie stany z maksymalnie 64 warunki sortowania, aby posortować dane według, ale obsługuje programu Excel 97 – 2003 sortować Państwa tylko maksymalnie trzy warunki. Aby uniknąć utraty stan sortowania informacji w programie Excel 97 – 2003, być może zechcesz Zmień stan sortowania do jednego, która korzysta z nie więcej niż trzy warunki. W programie Excel 97 – 2003 możesz również sortować dane ręcznie.

Jednak wszystkie informacje o stanie sortowania pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie sortowania nie były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować dane, które były sortowane za pomocą ponad trzech warunków, a następnie zmień stan sortowania, używając nie więcej niż trzech warunków.

W arkuszu w tym skoroszycie znajdują się informacje o stanie sortowania zawierające warunek sortowania z listą niestandardową. Te informacje zostaną utracone we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można sortować według listy niestandardowej. Aby uzyskać podobne wyniki sortowania w programie Excel 97 – 2003, można grupować dane, które chcesz posortować i ręcznie posortować dane.

Jednak wszystkie informacje o stanie sortowania pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie sortowania nie były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować dane, które były sortowane według listy niestandardowej, a następnie zmień stan sortowania, aby nie zawierał listy niestandardowej.

W arkuszu w tym skoroszycie znajdują się informacje o stanie sortowania zawierające warunek sortowania, który określa informacje o formatowaniu. Te informacje zostaną utracone we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można sortować dane według określonego formatu, takie jak kolor komórki, kolor czcionki lub zestawy ikon. W programie Excel 97 – 2003 można sortować tylko tekst.

Jednak wszystkie informacje o stanie sortowania pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie sortowania nie były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować dane, które były sortowane według określonego formatu, a następnie zmień stan sortowania, aby nie określał informacji o formatowaniu.

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane w sposób nieobsługiwany we wcześniejszych wersjach programu Excel. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, możesz zastosować filtr, które nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2003. Aby uniknąć utraty funkcji filtrowania, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel. W programie Excel 97 – 2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Jednak wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według koloru komórki. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można filtrować według koloru komórki, kolor czcionki lub zestawu ikon — te metody nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2003. Aby uniknąć utraty funkcji filtrowania, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel. W programie Excel 97 – 2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Jednak wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według koloru czcionki. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można filtrować według koloru komórki, kolor czcionki lub zestawu ikon — te metody nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2003. Aby uniknąć utraty funkcji filtrowania, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel. W programie Excel 97 – 2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Jednak wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według ikony komórki. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można filtrować według koloru komórki, kolor czcionki lub zestawu ikon — te metody nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2003. Aby uniknąć utraty funkcji filtrowania, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel. W programie Excel 97 – 2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Jednak wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według ponad dwóch kryteriów. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można filtrować dane według więcej niż dwóch kryteriów. Aby uniknąć utraty funkcji filtrowania, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel. W programie Excel 97 – 2003 można następnie filtrować dane ręcznie.

Jednak wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Niektóre dane w tym skoroszycie są filtrowane według zgrupowanej hierarchii dat będącej wynikiem działania więcej niż dwóch kryteriów. Wiersze ukryte przez filtr pozostaną ukryte, ale sam filtr nie będzie prawidłowo wyświetlany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można filtrować daty według zgrupowanej hierarchii. Ponieważ nie jest to obsługiwane w programie Excel 97 – 2003, być może zechcesz Rozgrupowywanie hierarchii dat. Aby uniknąć utraty funkcji filtrowania, można wyczyścić filtr przed zapisaniem skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel.

Jednak wszystkie informacje o stanie filtrowania pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, o ile informacje o stanie filtrowania nie były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować filtrowane dane, a następnie wyczyść filtr, aby odkryć ukryte wiersze. Aby wyczyścić filtr, na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Sortuj i filtruj, a następnie kliknij pozycję Wyczyść.

Grupowanie danych można także wyłączyć z pliku > Opcje > Zaawansowane > Opcje wyświetlania dla tego skoroszytu > Usuń zaznaczenie opcji Grupuj daty w menu Autofiltr.

Jeśli korzystasz z programu Excel 2007, naciśnij klawisz Office przycisk Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office , następnie Opcje programu Excel.

Nieobsługiwane funkcje formuł

Nieobsługiwane funkcje formuł mogą powodować następujące problemy ze zgodnością prowadzące do znacznej utraty funkcjonalności lub nieznacznej utraty wierności.

Znaczna utrata funkcjonalności

Rozwiązanie

Niektóre arkusze zawierają więcej formuł tablicowych z odwołaniami do innych arkuszy, niż można użyć w wybranym formacie pliku. Niektóre z tych formuł tablicowych nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, tablice skoroszytu, które odwołują się do innych arkuszy są ograniczone tylko przez dostępną pamięć, ale w programie Excel 97 – 2003, arkuszy może zawierać maksymalnie 65 472 tablice skoroszytu, które odwołują się do innych arkuszy. Tablice skoroszytu poza limit maksymalny zostaną przekonwertowane na i wyświetlić #VALUE! błędy.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły tablicowe, które odwołują się do innego arkusza, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

W niektórych formułach jest zawartych więcej wartości, odwołań i/lub nazw, niż jest obsługiwanych w wybranym formacie pliku. Te formuły nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, maksymalna długość zawartości formuły jest 8192 znaki, a maksymalna długość wewnętrzna formuły jest 16 384 bajtów. W programie Excel 97 – 2003 maksymalna długość zawartości formuły wynosi 1024 znaków, a maksymalna długość wewnętrzna formuły jest 1,800 bajtów. Gdy połączenie argumentach formuł (w tym wartości, odwołań i/lub nazwy) przekracza maksymalną programu Excel 97 – 2003, formuł spowoduje #VALUE! błędy podczas zapisywania skoroszytu w starszym formacie pliku programu Excel.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły, w przypadku których zostało przekroczone ograniczenie maksymalnej długości formuły programu Excel w wersjach 97–2003, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

Niektóre formuły zawierają więcej poziomów zagnieżdżenia, niż można użyć w wybranym formacie pliku. Formuły zawierające ponad siedem poziomów zagnieżdżenia nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, formuła może zawierać do 64 poziomów zagnieżdżenia, ale w programie Excel 97 – 2003 maksymalna liczba poziomów zagnieżdżenia wynosi tylko 7.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające więcej niż 7 poziomów zagnieżdżenia, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

Niektóre formuły zawierają funkcje z większą liczbą argumentów niż liczba obsługiwana przez wybrany format pliku. Formuły zawierające funkcje z liczbą argumentów większą niż 30 nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, formuła może zawierać do 255 argumentów, ale w programie Excel 97 – 2003 maksymalne ograniczenie liczby argumentów w formule wynosi tylko 30.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające więcej niż 30 argumentów, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

Niektóre formuły używają więcej operandów, niż można użyć w wybranym formacie pliku. Te formuły nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, maksymalna liczba argumentów operacji, których można używać w formułach, wynosi 1024, natomiast w programie Excel 97 – 2003 maksymalne ograniczenie liczby operandów w formułach jest ograniczona do zaledwie 40.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające więcej niż 40 argumentów operacji, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!.

Niektóre formuły zawierają funkcje z liczbą argumentów większą niż liczba argumentów obsługiwana przez wybrany format pliku. Formuły zawierające funkcję z liczbą argumentów większą niż 29 nie zostaną zapisane i zostaną przekonwertowane na błędy #ARG!.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, zdefiniowane przez użytkownika funkcji (UDF) utworzony przy użyciu języka Visual Basic for Applications (VBA) może zawierać do 60 argumentów, ale w programie Excel 97 – 2003 liczba argumentów w funkcjach udf jest ograniczona przez języka VBA tylko do 29.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki, które zawierają funkcje używające więcej niż 29 argumentów, a następnie wprowadź konieczne zmiany w celu uniknięcia błędów #ARG!. Może być konieczna zmiana funkcji zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą języka VBA.

Co najmniej jedna funkcja z tego skoroszytu nie jest dostępna we wcześniejszych wersjach programu Excel. Po ponownym obliczeniu we wcześniejszych wersjach te funkcje zwrócą błąd #NAZWA? zamiast ich obecnych wyników.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, dodano funkcje o zmienionej nazwie i nowy. Ponieważ te funkcje nie są dostępne w programie Excel 97 – 2003, zwróci #NAME? Błąd zamiast oczekiwanych wyników, gdy skoroszyt zostanie otwarty w starszej wersji programu Excel.

W niektórych przypadkach do formuły jest dodawany prefiks _xlfn, na przykład =_xlfn.JEŻELI.BŁĄD (1;2).

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające funkcje, które nie są dostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel, a następnie wprowadź konieczne zmiany w celu uniknięcia błędów #NAZWA?.

Funkcje zgodności są dostępne dla wszystkich funkcji, których nazwy zostały zmienione. Można używać tych funkcji w celu uniknięcia błędów.

Nowe funkcje można zastąpić odpowiednimi funkcjami dostępnymi we wcześniejszych wersjach programu Excel. Można również usunąć formuły używające nowych funkcji, zastępując je wynikami formuł.

Niektóre formuły zawierają odwołania do tabel, które nie są obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te odwołania zostaną przekonwertowane na odwołania do komórek.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można użyć odwołań strukturalnych w celu zwiększenia jej wiele łatwiejsze i bardziej intuicyjny do pracy z tabeli danych podczas korzystania z formuł, które odwołują się do tabeli, części tabeli lub całą tabelę. Ta funkcja nie jest obsługiwana w programie Excel 97 – 2003 i odwołania strukturalne są konwertowane na odwołania do komórek.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły z odwołaniami strukturalnymi do tabel, dzięki czemu będzie można je zmienić na odwołania do komórek, które mają zostać użyte.

Niektóre formuły zawierają odwołania do tabel w innych skoroszytach, które nie są w danej chwili otwarte w tym wystąpieniu programu Excel. Podczas zapisywania w formacie programu Excel 97–2003 te odwołania zostaną przekonwertowane na błędy #ADR!, ponieważ nie można ich przekonwertować na odwołania do arkuszy.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, można użyć odwołań strukturalnych w celu zwiększenia jej wiele łatwiejsze i bardziej intuicyjny do pracy z tabeli danych podczas korzystania z formuł, które odwołują się do tabeli, części tabeli lub całą tabelę. Ta funkcja nie jest obsługiwana w programie Excel 97 – 2003 i odwołania strukturalne są konwertowane na odwołania do komórek. Jednak jeśli punkt odwołań strukturalnych do tabel w innych skoroszytach, które nie są obecnie otwarte, ich zostaną przekonwertowane i wyświetlone jako błędy #REF.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły z odwołaniami strukturalnymi do tabel w innych skoroszytach, dzięki czemu będzie można je zmienić w celu uniknięcia błędów #ADR!.

Co najmniej jedna komórka w tym skoroszycie zawiera reguły poprawności danych, które odwołują się do więcej niż 8192 nieciągłych obszarów komórek. Te reguły poprawności danych nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2010, reguł sprawdzania poprawności danych można odwołać się do ponad 8192 nieciągłych obszarów komórek. W programie Excel 97 – 2007 ten typ reguły sprawdzania poprawności danych nie jest obsługiwane i nie będzie dostępny.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające reguły poprawności danych, które odwołują się do ponad 8192 nieciągłych obszarów komórek, a następnie wprowadź konieczne zmiany.

Co najmniej jedna komórka w tym skoroszycie zawiera reguły poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach. Te reguły poprawności danych nie będą obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2010, można zaimplementować reguł sprawdzania poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach. Nie jest to obsługiwane w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające reguły poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach, a następnie wprowadź konieczne zmiany, tak aby reguły poprawności danych odwoływały się do wartości w tym samym arkuszu.

Co najmniej jedna komórka w tym skoroszycie zawiera reguły poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach. Te reguły poprawności danych nie będą obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2010, można użyć reguły sprawdzania poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach. W programie Excel 97 – 2007 ten typ sprawdzania poprawności danych nie jest obsługiwane i nie można wyświetlić w arkuszu.

Jednak wszystkie reguły poprawności danych pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2010 i nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające reguły poprawności danych, które odwołują się do wartości w innych arkuszach, a następnie wprowadź konieczne zmiany na karcie Ustawienia w oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych (karta Dane, grupa Narzędzia danych).

Ten skoroszyt zawiera zakres konsolidacji danych z odwołaniami do komórek, w przypadku których przekroczono limity wierszy i kolumn dla wybranego formatu pliku. Odwołania formuł do danych w tym obszarze zostaną dostosowane i mogą nie być poprawnie wyświetlane w starszej wersji programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2010, zakresów konsolidacji danych może zawierać formuł, które odwołują się do danych znajdujących się poza limitem kolumn i wierszy wybranego formatu pliku. W programie Excel 97 – 2003 rozmiar arkusza 65 536 wierszy 256 kolumn. Formuły odwołujące się do danych w komórkach poza ten limit wierszy i kolumn są dostosowywane i mogą być wyświetlane niepoprawnie.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować zakresy konsolidacji danych zawierające odwołania formuł do danych, w przypadku których przekroczono limity wierszy i kolumn dla programu Excel w wersji 97–2003, a następnie wprowadź konieczne zmiany.

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

Niektóre formuły tablicowe w tym skoroszycie zawierają odwołania do całej kolumny. We wcześniejszych wersjach programu Excel ponowne obliczenie tych formuł może spowodować ich przekonwertowanie na błędy #LICZBA!.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, formuły tablicowe, które odwołują się do całej kolumny zostaną przekonwertowane i wyświetlone jako #NUM! błędy, po ponownym obliczeniu w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować formuły tablicowe odwołujące się do całej kolumny, dzięki czemu będzie można wprowadzić niezbędne zmiany w celu uniknięcia błędów #LICZBA!.

Jedna lub więcej nazw zdefiniowanych w tym skoroszycie składa się z więcej niż 255 znaków dozwolonych w wybranym formacie pliku. Formuły zostaną zapisane, jednak zostaną obcięte podczas edytowania we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Jeśli w nazwanych zakresach w formułach jest przekroczone ograniczenie 255 znaków obsługiwane w programie Excel w wersjach 97–2003, formuła działa prawidłowo, ale jest obcinana w oknie dialogowym Nazwa i nie można jej edytować.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające nazwane zakresy w formułach, a następnie wprowadź konieczne zmiany, tak aby użytkownicy mogli edytować formuły w programie Excel w wersjach 97–2003.

Niektóre formuły w tym skoroszycie są połączone z innymi skoroszytami, które są zamknięte. Kiedy te formuły zostaną obliczone ponownie we wcześniejszych wersjach programu Excel bez otwierania połączonych skoroszytów, znaki przekraczające ograniczenie 255 znaków nie będą mogły zostać zwrócone.

Znaczenie    Jeśli formuły w skoroszycie są połączone z innymi skoroszytami, które są zamknięte, po wykonaniu ponownego obliczenia w programie Excel w wersjach 97–2003 będzie można wyświetlić maksymalnie 255 znaków w takich formułach. Wyniki formuł mogą zostać obcięte.

Co należy zrobić    Należy znaleźć komórki zawierające formuły połączone z innymi skoroszytami, które są zamknięte. W ten sposób można zweryfikować linki i wprowadzić konieczne zmiany w celu uniknięcia obcinania wyników formuł w programie Excel w wersjach 97–2003.

Formuła sprawdzania poprawności danych jest dłuższa niż 255 znaków.

Znaczenie    Jeśli długość formuły sprawdzania poprawności danych przekracza ograniczenie 255 znaków obsługiwane w programie Excel w wersjach 97–2003, formuła działa prawidłowo, ale jest obcinana i nie można jej edytować.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły sprawdzania poprawności danych, a następnie użyj mniejszej liczby znaków w takich formułach, co umożliwi edytowanie ich w programie Excel w wersjach 97–2003.

Niektóre formuły zawierają tablice z liczbą elementów większą niż obsługiwana przez wybrany format pliku. Tablice zawierające więcej niż 256 kolumn lub 65 536 wierszy nie zostaną zapisane i mogą powodować uzyskiwanie odmiennych wyników.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2010, można użyć formuły tablicowe, które zawierają elementy do więcej niż 256 kolumn i 65 536 wierszy. W Excel 2007 przekracza limit elementów tablicy i może zwracać inne wyniki.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formuły tablicowe, które mają więcej elementów, niż jest obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel, a następnie wprowadź konieczne zmiany.

Ten skoroszyt zawiera niestandardowe opisy zdefiniowanych przez użytkownika funkcji języka VBA. Wszystkie opisy niestandardowe zostaną usunięte.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2010, można użyć języka Visual Basic for Applications (VBA) do utworzenia funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF) z opisy niestandardowe. Opisy niestandardowe nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2007 i zostanie usunięty.

Co należy zrobić    Nie jest konieczne wykonywanie żadnej czynności, ponieważ wszystkie opisy niestandardowe zostaną usunięte.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania tych problemów ze zgodnością, zobacz Co nowego: zmiany wprowadzone w funkcjach programu Excel.

Nieobsługiwane funkcje formatowania warunkowego

Nieobsługiwane funkcje formatowania warunkowego mogą powodować następujące problemy ze zgodnością prowadzące do znacznej utraty funkcjonalności.

Znaczna utrata funkcjonalności

Rozwiązanie

Niektóre komórki zawierają więcej formatów warunkowych niż jest obsługiwanych w wybranym formacie pliku. Tylko pierwsze trzy warunki będą wyświetlane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, formatowanie warunkowe może zawierać maksymalnie 64 warunki, ale w programie Excel 97 – 2003 będą widoczne tylko pierwsze trzy warunki.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki, do których zastosowano formatowanie warunkowe z użyciem więcej niż trzech warunków, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany, aby były użyte nie więcej niż trzy warunki.

Zakresy formatowania warunkowego w niektórych komórkach nakładają się. Wcześniejsze wersje programu Excel nie będą używać wszystkich reguł formatowania warunkowego w nakładających się komórkach. W nakładających się komórkach będzie widoczne inne formatowanie warunkowe.

Znaczenie    Zakresy formatowania warunkowego w komórce mogą się nakładać, a w programie Excel 97–2003 takie działanie nie jest obsługiwane i formatowanie warunkowe nie jest poprawnie wyświetlane.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające nakładające się zakresy formatowania warunkowego, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany w celu wyeliminowania nakładających się zakresów.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera typ formatowania warunkowego, który nie jest obsługiwany we wcześniejszych wersjach programu Excel, taki jak słupki danych, skale kolorów lub zestawy ikon.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 nie występują typy formatowania warunkowego, takie jak paski danych, skale kolorów, zestawy ikon, wartości sklasyfikowane jako pierwsze lub ostatnie, powyżej lub poniżej średniej, unikatowe lub zduplikowane czy porównywanie kolumn tabeli w celu określenia komórek, które należy sformatować.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające typy formatowania warunkowego, które są nowe w programie Excel 2007 lub nowszym, a następnie wprowadź niezbędne zmiany w celu tylko typy formatowania, które są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Niektóre komórki zawierają formatowanie warunkowe z wyczyszczoną opcją Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy. Wcześniejsze wersje programu Excel nie rozpoznają tej opcji i spowodują zatrzymanie po wystąpieniu pierwszego prawdziwego warunku.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 nie ma możliwości zastosowania formatowania warunkowego bez zatrzymywania w przypadku spełnienia warunku. Formatowanie warunkowe nie jest stosowane, gdy pierwszy warunek jest prawdziwy.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby odnaleźć komórki z formatowaniem warunkowym i wyczyszczoną opcją Zatrzymaj, gdy warunek jest prawdziwy, a następnie kliknij przycisk Napraw w celu rozwiązania problemu ze zgodnością.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera typ formatowania warunkowego w zakresie nieprzylegającym (taki jak pierwsze/ostatnie N, pierwsze/ostatnie N%, powyżej/poniżej średniej lub powyżej/poniżej odchylenia standardowego). Tej możliwości nie ma we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97–2003 formatowanie warunkowe w nieprzylegających komórkach nie jest wyświetlane.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające typ formatowania warunkowego zastosowanego do nieprzylegających zakresów, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany, aby zastosować reguły formatowania warunkowego dostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Niektóre tabele przestawne w tym skoroszycie zawierają formatowanie warunkowe, które może działać niepoprawnie we wcześniejszych wersjach programu Excel. Reguły formatowania warunkowego nie będą wyświetlać tych samych wyników w przypadku używania tych tabel przestawnych we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Wyniki formatowania warunkowego widoczne w raportach w formie tabeli przestawnej programu Excel 97 – 2003 nie będą takie same jak w raportach w formie tabeli przestawnej utworzone w programie Excel 2007 lub nowszym.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować pola raportu w formie tabeli przestawnej zawierające reguły formatowania warunkowego, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany, aby zastosować reguły formatowania warunkowego dostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera typ formatowania warunkowego odwołującego się do wartości w innych arkuszach.Te formaty warunkowe są niedostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97 – 2007 formatowanie warunkowe odwołujące się do wartości w innych arkuszach nie jest wyświetlany.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2010 i nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające typ formatowania warunkowego odwołującego się do wartości w innych arkuszach, a następnie zastosuj formatowanie warunkowe, które nie odwołuje się do wartości w innych arkuszach.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera typ formatowania warunkowego z użyciem formatu „Tekst zawierający” z odwołaniem do komórki lub formułą. Te formaty warunkowe nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie     W programie Excel 97 – 2007 formatowanie warunkowe z zastosowaniem formuł dotyczących tekstu zawierających reguły nie jest wyświetlany w arkuszu.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2010 i nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formatowanie warunkowe z zastosowaniem formuł dotyczących tekstu zawierających reguły, a następnie zastosuj formatowanie warunkowe obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera regułę nieobsługiwaną we wcześniejszych wersjach programu Excel ze względu na błąd formuły występujący w zakresie.

Znaczenie    W programie Excel 97 – 2007 formatowanie warunkowe z zastosowaniem reguł opartych na zakres nie można wyświetlić poprawnie w arkuszu po reguły oparte na zakresach będą zawierać błędy formuł.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki z regułami opartymi na zakresach zawierającymi błędy formuł, a następnie wprowadź niezbędne zmiany, aby te reguły nie zawierały błędów formuł.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera układ zestawu ikon formatowania warunkowego nieobsługiwany we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W Excel 97 – 2003, warunkowe formatowanie, które jest wyświetlana ikona określonego układu zestawu nie jest obsługiwane i układ zestawu ikon nie jest wyświetlane w arkuszu.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w Excle 2007 lub nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formatowanie warunkowe powodujące wyświetlanie określonego układu zestawu ikon, a następnie upewnij się, że formatowanie warunkowe nie wyświetla tego układu zestawu ikon.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera regułę paska danych z ustawieniem „Wartość ujemna”. Te paski danych nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97 – 2007 formatowania warunkowego, który zawiera regułę paska danych, która korzysta z wartością ujemną nie jest wyświetlany w arkuszu.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2010 i nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające paski danych ujemnych w wyniku ustawienia formatu wartości ujemnych na Automatyczny w oknie dialogowym Nowa reguła formatowania, w wyniku ustawienia parametru Ustawienia osi na Automatyczny lub w wyniku ustawienia parametru Punkt środkowy komórki w oknie dialogowym Ustawienia wartości ujemnych i osi. Następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera formatowanie warunkowe odwołujące się do ponad 8192 nieciągłych obszarów komórek. Te formaty warunkowe nie zostaną zapisane.

Znaczenie    W programie Excel 97 – 2007 formatowanie warunkowe odwołujące się do ponad 8192 nieciągłych obszarów komórek nie jest wyświetlany w arkuszu.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2010 i nowszym, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające formatowanie warunkowe odwołujące się do ponad 8192 nieciągłych obszarów komórek, a następnie zmień liczbę nieciągłych obszarów komórek, do których odwołuje się formatowanie warunkowe.

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

Jedna lub większa liczba komórek w tym skoroszycie zawiera regułę paska danych z ustawieniem wypełnienia, obramowania lub „kierunku paska”. Te paski danych nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    W programie Excel 97 – 2007, którego formatowanie warunkowe zawiera regułę paska danych, która korzysta z pełnym kolorem wypełnienia lub obramowania lub od lewej do prawej i od prawej do lewej pasek ustawień kierunku dla pasków danych nie jest wyświetlane w arkuszu.

Jednak wszystkie reguły formatowania warunkowego pozostaną dostępne w skoroszycie i zostaną zastosowane po ponownym otwarciu skoroszytu w programie Excel 2010 lub nowszy, chyba że były edytowane w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować komórki zawierające regułę paska danych formatowania warunkowego z wypełnieniem pełnym kolorem lub obramowaniem albo ustawieniami pasków danych w kierunku od lewej do prawej i od prawej do lewej, a następnie wprowadź niezbędne zmiany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania tych problemów ze zgodnością, zobacz następujący artykuł:

Nieobsługiwane funkcje wykresów

Nieobsługiwane funkcje wykresów mogą powodować następujące problemy ze zgodnością prowadzące do znacznej utraty funkcjonalności.

Znaczna utrata funkcjonalności

Rozwiązanie

Na wykresie znajduje się tytuł lub etykieta danych. które zawierają więcej niż 255 znaków. Znaki wykraczające poza limit 255 znaków nie zostaną zapisane.

Znaczenie    Tytuły wykresów i osi oraz etykiety danych w programie Excel 97-2003 są ograniczone do 255 znaków. Znaki przekraczające ten limit zostaną utracone.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować tytuły lub etykiety danych, w przypadku których jest przekroczony limit 255 znaków, zaznacz te tytuły lub etykiety danych, a następnie zmniejsz w nich liczbę znaków do najwyżej 255.

Niektóre elementy formatowania na wykresach w tym skoroszycie nie są obsługiwane w starszych wersjach programu Excel i nie będą wyświetlane.

Znaczenie    Niestandardowe wypełnienia kształtów, kontury kształtów i efekty kształtów (takie jak efekty poświaty i skosu lub formatowanie linii gradientowej) nie są obsługiwane w programach Excel 97–2003 i zostaną utracone.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować nieobsługiwane formatowanie niestandardowe, a następnie zmień formatowanie niestandardowe na takie, które jest obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Starsze wersje programu Excel obsługują tylko kolory z palety kolorów. Po otwarciu skoroszytu w starszej wersji programu Excel wszystkie kolory linii zostaną zamapowane na najbliższy kolor w palecie kolorów, a na wykresie może być widoczne wiele serii w tym samym kolorze.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, zależy od pomocy technicznej 16 milionów kolorów, ale programu Excel 97 – 2003 wybór kolorów do tych, które są dostępne na palety kolorów standardowych. Kolory, które nie są obsługiwane zmieni się na najbliższy kolor na palecie kolorów standardowych, które mogą okazać się na kolor, który jest już używana.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować kolory niestandardowe, które nie są obsługiwane, a następnie zmień formatowanie kolorów nieobsługiwanych za pomocą palety kolorów standardowych.

W tym skoroszycie znajdują się wykresy zawierające więcej punktów danych niż można wyświetlić we wcześniejszych wersjach programu Excel. Gdy ten skoroszyt zostanie otwarty w wersji programu Excel starszej niż bieżąca, będzie wyświetlanych tylko 32 000 początkowych punktów danych przypadających na serię w wykresach 2-W oraz 4000 początkowych punktów danych przypadających na serię w wykresach 3-W.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2010, można użyć więcej niż 32 000 punktów danych w serii na wykresach 2-W i więcej niż 4000 punktów danych w serii na wykresach 3. To przekracza limity punktów danych w serii w programie Excel 97 – 2007.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować wykres, w którym liczba punktów danych na serię przekracza limit, i wprowadź niezbędne zmiany, aby liczba punktów danych nie przekraczała limitu.

Nieobsługiwane funkcje grafiki, obiektów i kontrolek ActiveX

Nieobsługiwane funkcje grafiki, obiektów i kontrolek ActiveX mogą powodować następujące problemy ze zgodnością prowadzące do znacznej utraty funkcjonalności.

Znaczna utrata funkcjonalności

Rozwiązanie

Wszystkie efekty zastosowane do tego obiektu zostaną usunięte. Każdy tekst wychodzący poza granice tej grafiki będzie wyświetlany jako ucięty.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, możesz użyć efekty specjalne, takie jak cienie przezroczysty, które nie są obsługiwane w programie Excel 97 – 2003. Efekty specjalne zostaną usunięte.

Ponadto wyświetlany rozpoczynające się od programu Excel 2007, po wstawieniu tekstu w kształcie, o szerokości większej niż kształt, tekst poza granice kształtu. W programie Excel 97 – 2003 ten tekst jest obcinana. Aby uniknąć obcięte tekstu, możesz dostosować rozmiar kształtu dla lepszym rozwiązaniem.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować obiekty, w których zastosowano efekty specjalne, aby można było w razie potrzeby usunąć te efekty.

Ten obiekt nie będzie już edytowalny.

Znaczenie    Obiekty osadzone, które zostały utworzone w programie Excel 2007 lub nowszym nie można edytować w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować obiekty zawierające tekst, którego nie będzie można edytować, a następnie wprowadź konieczne zmiany.

Nie można przetransferować niezainicjowanych kontrolek ActiveX do wybranego formatu pliku.  W przypadku kontynuacji zostaną one utracone.

Znaczenie    Jeśli skoroszyt zawiera kontrolki ActiveX, które są uznawane za niebezpieczne do zainicjowania (UFI), zostaną one utracone po zapisaniu skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku programu Excel. Może być konieczne oznaczenie tych kontrolek jako bezpiecznych (SFI).

Co należy zrobić    Po otwarciu skoroszytu zawierającego niezainicjowane kontrolki ActiveX, który ma ustawiony wysoki poziom zabezpieczeń, należy najpierw włączyć kontrolki za pomocą paska komunikatów, aby umożliwić ich zainicjowanie.

Co najmniej jeden obiekt w tym skoroszycie, taki jak kształt, obiekt WordArt lub pole tekstowe, może zezwalać na przelewanie się tekstu poza granice obiektu. Starsze wersje programu Excel nie rozpoznają tej opcji i ukryją przelewający się tekst.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2010, można wyświetlić pola tekstowe na obiekty, takie jak kształty i wyświetlanie tekstu poza granice tych obiektów. W programie Excel 97 – 2007 tekst przelewający się poza granice obiektu nie będą widoczne.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować pole tekstowe zawierające tekst przelewający się poza granice kształtu, a następnie wprowadź konieczne zmiany w celu umieszczenia tekstu wewnątrz granic i wyłącz opcję przelewania tekstu (kliknięcie kształtu prawym przyciskiem myszy, polecenie Formatuj kształt, kategoria Pole tekstowe, pole wyboru Zezwalaj na przelewanie się tekstu poza kształt).

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

Ten skoroszyt zawiera pola tekstowe z formatowaniem tekstu, które nie jest dostępne w starszych wersjach programu Excel. Tekst w tych polach tekstowych będzie wyglądał inaczej w starszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Począwszy od programu Excel 2007, korzystając z pola tekstowego na obiekty, takie jak kształty, które zawiera więcej niż jedna kolumna tekstu. W programie Excel 97 – 2003, pojawi się tekst, ale w innym formacie.

Co należy zrobić    W narzędziu sprawdzania zgodności kliknij przycisk Znajdź, aby zlokalizować pole tekstowe, w którym jest wyświetlana więcej niż jedna kolumna tekstu, a następnie wprowadź konieczne zmiany, tak aby tekst był wyświetlany tylko w jednej kolumnie (kliknięcie kształtu prawym przyciskiem myszy, polecenie Formatuj kształt, kategoria Pole tekstowe, przycisk Kolumny).

Nieobsługiwane funkcje dostosowywania

Nieobsługiwane funkcje dostosowywania mogą powodować następujące problemy ze zgodnością prowadzące do nieznacznej utraty wierności.

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

Ten skoroszyt zawiera dostosowany pasek narzędzi Szybki dostęp i/lub niestandardowe części interfejsu użytkownika, które nie są obsługiwane we wcześniejszych wersjach programu Excel. Te niestandardowe funkcje są niedostępne we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Znaczenie    Ponieważ interfejsu wstążki, który został wprowadzony w pakiecie Office 2007 znacznie różni się od menu i pasków narzędzi w programie Excel 97 – 2003, żadne dostosowania paska narzędzi Szybki dostęp, które zostały wprowadzone w programie Excel 2007 i nowszy 060392 nie są dostępne w programie Excel 97 – 2003.

Co należy zrobić    W programie Excel w wersjach 97–2003 podobne polecenia niestandardowe można dodawać do pasków narzędzi i menu.

Przeglądanie nieobsługiwanych funkcji

Następujące funkcje nieobsługiwane mogą powodować problemy ze zgodnością prowadzące do nieznacznej utraty wierności.

Nieznaczna utrata wierności

Rozwiązanie

Ten skoroszyt będzie tylko do odczytu i funkcje udostępnionego skoroszytu będą niedostępne po otwarciu go we wcześniejszej wersji programu Excel za pomocą konwertera plików. Aby umożliwić użytkownikom kontynuowanie używania skoroszytu jako udostępnionego skoroszytu we wcześniejszych wersjach programu Excel, musisz zapisać go w formacie pliku wcześniejszych wersji.

Znaczenie    Jeśli włączysz to ustawienie Zezwalaj na zmiany wprowadzane przez... więcej niż jednego użytkownika (na karcie Recenzja > przycisk Udostępnianie skoroszytu), następnie osoby z programu Excel 97 – 2003 nie będą mogli używać plik znajduje się w nowym pliku sformatować (na przykład xlsx).

Co należy zrobić    Zapisz skoroszyt w formacie pliku programu Excel 97 – 2003, a następnie pracować z tym skoroszytem w trybie zgodności.

Konwertowanie skoroszytu w formatach plików xls

Po otwarciu skoroszytu utworzonego w programie Excel 97 – 2003 i nie planujesz dla wszystkich osób pracować z tym skoroszytem w starszej wersji, można przekonwertować skoroszyt na bieżący format pliku opartym na języku XML (xlsx, xlsb, xlsm, xltx, xltm). Po przekonwertowaniu na bieżący format pliku, uzyskuje dostęp do wszystkich nowych i ulepszonych funkcji i funkcji, które oferują nowszych wersjach programu Excel, a zazwyczaj będzie mniejszy rozmiar pliku.

W celu przekonwertowania skoroszytu możesz wykonać następujące czynności:

 • Konwertowanie skoroszytu na bieżący format pliku    Po przekonwertowaniu skoroszytu programu Excel 97 – 2003 jest zastępowany kopię skoroszytu na bieżący format pliku w dowolnym miejscu (xlsx, xlsb, xlsm, xltx, xltm). Po przekonwertowaniu skoroszytu, nie jest dostępna w oryginalnym formacie pliku.

  Aby przekonwertować skoroszyt na bieżący format pliku, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz skoroszyt, który chcesz przekonwertować na bieżący format pliku.

   Uwaga    Skoroszyt zostanie otwarty w trybie zgodności.

  2. Przejdź do pozycji plik > informacje > Tryb zgodności > przycisk Konwertuj.

   W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Office Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office .

  3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący konwertowania skoroszytów, kliknij przycisk OK.

   Porada    Jeśli nie chcesz, aby ten komunikat dotyczący konwertowania skoroszytów był wyświetlany, zaznacz pole wyboru Nie pytaj ponownie o konwertowanie skoroszytów.

  4. Aby pracować w bieżącym formacie pliku, kliknij przycisk Tak. Skoroszyt zostanie zamknięty i otwarty ponownie.

 • Zapisz skoroszyt w bieżącym formacie pliku    Jeśli chcesz zachować kopię skoroszytu w oryginalnym formacie pliku, zamiast konwertować ten skoroszyt, możesz zapisać kopię skoroszytu w jednym z bieżącym formatów plików (xlsx, xlsb, xlsm, xltx, xltm).

  Aby zapisać skoroszyt w bieżącym formacie pliku, wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do pozycji plik > Zapisz jako.

   W programie Excel 2007 kliknij przycisk pakietu Office Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office .

  2. W polu Nazwa pliku zatwierdź zaproponowaną nazwę lub wpisz nową nazwę skoroszytu.

  3. Na liście Zapisz jako typ wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zapisać skoroszyt w bieżącym formacie pliku skoroszytu programu Excel, kliknij pozycję xlsx.

   • Aby zapisać skoroszyt w nowym binarnym formacie pliku, kliknij pozycję xlsb.

   • Aby zapisać skoroszyt jako szablon, kliknij pozycję xltx.

   • Jeśli skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, kliknij pozycję xlsm.

   • Jeśli skoroszyt zawiera makra, które chcesz zachować, i ma zostać zapisany jako szablon, kliknij pozycję xltm.

  4. Kliknij pozycję Zapisz.

Funkcje programu Excel 97 – 2003, które nie są obsługiwane w nowszych wersjach

Po otwarciu skoroszytu w programie Excel 2007 lub nowszym, który został utworzony w programie Excel 97 – 2003, niektóre funkcje z wcześniejszych wersji programu Excel nie są obsługiwane w skoroszycie. Nieobsługiwane funkcje albo zostały zastąpione nowe funkcje, lub mają została usunięta, ponieważ rzadko były używane.

Porada    Jeśli funkcje nie są dostępne na Wstążce, ale są nadal dostępne w programie Excel, nadal możesz używać tych funkcji, dodając je do paska narzędzi Szybki dostęp lub do wstążki.

Następujące funkcje programu Excel 97–2003 mogą działać inaczej, zostały usunięte lub są niedostępne na wstążce.

Nieobsługiwane funkcje arkuszy

W programie Excel 97–2003

W programie Excel 2007 lub nowszym

Funkcja Autoformatowanie umożliwia zastosowanie jednego z kilku autoformatowań w celu szybkiego sformatowania zakresu danych.

Galerie stylów tabel, komórek i tabel przestawnych oferują zestaw profesjonalnych formatów do szybkiego zastosowania. Możesz wybrać jeden spośród wielu wstępnie zdefiniowanych stylów lub utworzyć style niestandardowe, odpowiednio do swoich potrzeb. Style zastąpiły Autoformatowanie jako najprostszy sposób zastosowania formatowania do zakresu komórek.

Nadal można używać polecenia Autoformatowanie, ale w tym celu najpierw należy dodać to polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp.

Nieobsługiwane funkcje tabel

W programie Excel 97–2003

W programie Excel 2007 lub nowszym

Możesz utworzyć listę programu Excel w celu ułatwienia zarządzania grupami powiązanych danych w arkuszu i analizowania.

Listy programu Excel są teraz określane jako tabele programu Excel, zgodnie z określeniem tej funkcji w innych programach pakietu Microsoft Office, takich jak Word i PowerPoint.

Można użyć wiersza wstawiania (specjalnego wiersza na listach programu Excel) w celu szybkiego dodania nowego wiersza danych na końcu listy.

Wstaw wiersz nie jest już dostępny. Aby dodać nowe wiersze do tabeli, naciśnij klawisz TAB, lub wpisz, wkleić dane, które mają zostać uwzględnione w tabeli poniżej. Można także wstawić wiersze, aby dołączyć dodatkowe wiersze danych.

Dla list możesz definiować nazwy.

Podczas tworzenia tabeli jest jednocześnie tworzona zdefiniowana nazwa dla tego zakresu. Tej nazwy można używać w celu odwoływania się do tabeli w formułach, w których jest stosowana nowa funkcja odwołań strukturalnych.

Nazwy, które są używane do list we wcześniejszych wersjach programu Excel nie spełnia wymagań dotyczących nazw zakresów w programie Excel 2007 i później i dlatego nie można używać do odwołujące się do tabeli w formuł, które używają nowością odwołujący się strukturalnych. Aby użyć nazwy tabel w odwołania strukturalne, należy zmienić nazwy zdefiniowane.

Możesz opublikować listę programu Excel w witrynie usług Windows SharePoint Services i utworzyć połączenie z listą opublikowaną w witrynie programu SharePoint w celu synchronizowania danych między programem Excel a usługami Windows SharePoint Services.

Dwukierunkowa synchronizacja tabel programu Excel z listami programu SharePoint nie jest już obsługiwana. Eksportując dane z tabeli do listy programu SharePoint, można utworzyć wyłącznie jednokierunkowe połączenie z danymi na liście programu SharePoint.

Jednokierunkowe połączenie danych na liście programu SharePoint należy włączyć zmiany wprowadzone do danych na liście programu SharePoint w programie Excel 2007 lub nowszym. Podczas odświeżania danych tabeli w programie Excel 2007 lub nowszym najnowszych danych z witryny programu SharePoint zastępuje dane w tabeli w arkuszu, w tym wszelkie zmiany wprowadzone w danych tabeli. W programie Excel 2007 lub nowszym nie będzie można aktualizować listy programu SharePoint, aby uwzględnić zmiany wprowadzone w danych tabeli w programie Excel po wyeksportowaniu danych.

Aby zachować połączenie dwukierunkowe, należy pozostawić skoroszyt w formacie pliku programu Excel 97 – 2003 nie konwertować go do programu Excel 2007 i nowszy format pliku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zastępowania lub obchodzenia funkcji nieobsługiwanych, zobacz następujące artykuły:

Nieobsługiwane funkcje formuł

W programie Excel 97–2003

W programie Excel 2007 lub nowszym

Odwołania do całych wierszy i całych kolumn stosowane w skoroszycie mogą obejmować dane w komórkach należących do zakresu wierszy i kolumn obsługiwanego w programie Excel 97–2003.

Całych wierszy i całych kolumn odwołania automatycznie uwzględnia komórek w większy rozmiar siatki programu Excel 2007 lub nowszym. Oznacza to, że odwołanie = oddziel je, która odwołuje się do komórki A1:A65536 we wcześniejszych wersjach programu Excel, odwołuje się do komórki A1:A1048576 w programie Excel 2007 i nowszy format pliku.

Przekonwertowanie skoroszytu z wcześniejszej wersji programu Excel do programu Excel 2007 i nowszy format pliku może spowodować problemy, jeśli w tym skoroszycie użyto całych wierszy lub odwołań do kolumn, a wprowadzono dane, które nie miały zostać uwzględnione w odwołaniach do komórek, które są bey sprawie limitem wierszy i kolumn we wcześniejszych wersjach programu Excel.

Ponadto jeśli użyto określonych funkcji zwracających liczbę komórek, wierszy lub kolumn w odwołaniu (na przykład funkcji LICZ.PUSTE, ILE.WIERSZY czy NR.KOLUMNY), odwołując się w tych funkcjach do całych wierszy lub kolumn, wyniki zwrócone przez te funkcje mogą być niezgodne z oczekiwaniami.

W programie Excel 97–2003 można definiować określone nazwy zawierające kombinację liter i cyfr (na przykład USA1, FOO100 czy MGR4) i używać ich w formułach, ponieważ nie powodują one konfliktu z odwołaniami do komórek.

Nowy limit 16 384 kolumn kolumny w programie Excel 2007 lub nowszym rozszerzanie do kolumny XFD. Oznacza to, że określone nazwy (na przykład USA1, FOO100i MGR4), które można zdefiniować we wcześniejszych wersjach programu Excel będą w konflikcie prawidłowe odwołania do komórek w programie Excel 2007 lub nowszym. Ponadto program Excel 2007 i nowszych rezerwy nazwisk rozpoczynających się od XL do użytku wewnętrznego.

W przypadku znalezienia nazwy niezgodny po przekonwertowaniu skoroszytu ze starszej wersji programu Excel do programu Excel 2007 i nowszy format pliku, możesz otrzymywać alerty dotyczące konfliktu. Aby odróżnić te nazwy z odwołań do komórek, podkreślenia (_) zostaną automatycznie dodane jako prefiksu niezgodny nazw.

Odwołania do skoroszytów zewnętrznych oraz funkcje z odwołaniami w postaci ciągu tekstowego (na przykład funkcja ADR.POŚR) nie są aktualizowane — trzeba zmienić je ręcznie.

Program Excel 2007 i nowszych wersji nie zmienia także zdefiniowane nazwy, do których odwołuje się za pomocą języka Microsoft Visual Basic dla kodu Applications (VBA). Odwołuje się do nazwy niezgodny kod języka VBA nie będzie działać i muszą zostać zaktualizowane.

Nieobsługiwane funkcje wykresów

W programie Excel 97–2003

W programie Excel 2007 lub nowszym

Tworzenie wykresu.

Wykres tworzy się, klikając odpowiedni typ wykresu na wstążce (karta Wstawianie, grupa Wykresy). Po utworzeniu wykresu można go modyfikować i formatować, korzystając z obszaru Narzędzia wykresów.

Można zmieniać rozmiar wielu wykresów jednocześnie.

Konieczne jest zmienianie rozmiaru każdego wykresu osobno.

Po zaznaczeniu istniejącego arkusza wykresu zawierającego dane można nacisnąć klawisz F11, aby utworzyć arkusz wykresu z tymi samymi danymi.

Nie można już duplikować arkuszy wykresów zawierających dane przez naciśnięcie klawisza F11.

Zaznaczenie istniejącego arkusza wykresu zawierającego dane i naciśnięcie klawisza F11 spowoduje utworzenie nowego arkusza wykresu bez danych.

Można zmienić obrót wykresu 3-W za pomocą myszy.

Nie można zmienić obrotu wykresu 3-W za pomocą myszy.

Obrót wykresu 3-W można zmienić wyłącznie przez określenie odpowiednich ustawień w kategorii Obrót 3-W w oknie dialogowym Formatowanie obszaru wykresu.

Można wypełniać elementy wykresu deseniem.

Zamiast wypełnienia deseniem można wypełniać elementy wykresu obrazami i teksturami.

Wygląd wykresów z wypełnieniem deseniem, które zostały utworzone we wcześniejszej wersji programu Excel nie zmienia się po otwarciu w programie Excel 2007 lub nowszym, ale nie można użyć deseniu wypełnienia do innych elementów wykresu.

Można używać polecenia Skaluj do okna, aby automatycznie zmieniać rozmiar wykresów znajdujących się w arkuszach wykresów podczas zmiany rozmiaru okna.

Podobne wyniki można uzyskać, używając zamiast polecenia Skaluj do okna polecenia Powiększ do zaznaczenia.

Kliknięcie dowolnego miejsca w wykresie i rozpoczęcie pisania powoduje automatyczne utworzenie pola tekstowego.

Nie można utworzyć pola tekstowego, klikając dowolne miejsce w wykresie i rozpoczynając pisanie.

Aby dodać pole tekstowe na wykresie, użyj polecenia Wstaw pole tekstowe.

W dokumencie programu Word lub w prezentacji programu PowerPoint skopiowany wykres jest domyślnie wstawiany jako obraz.

Domyślnie skopiowany wykres jest wklejony dokumentu w programie Word 2007 lub nowszy lub PowrPoint lub nowszy prezentacji jako obiekt, który jest połączony z wykresu programu Excel.

Można zmienić sposób wklejania skopiowanego wykresu, klikając przycisk Opcje wklejania wyświetlany po wklejeniu wykresu, aby wkleić wykres jako obraz lub jako cały skoroszyt.

Można użyć tabeli programu Word jako źródła danych dla nowego wykresu.

Tabeli w programie Word 2007 lub nowszym nie można użyć jako danych dla nowego wykresu.

Po utworzeniu wykresu w programie Word 2007 lub nowszym, zostanie wyświetlony arkusz z danymi przykładowymi, zamiast danych w tabeli programu Word. Kreślenia danych tabeli programu Word do nowego wykresu, musisz skopiuj dane do arkusza, zamieniając istniejące przykładowe dane.

Można określić rozmiar wydrukowanego wykresu oraz opcje skalowania na karcie Wykres w oknie dialogowym Ustawienia strony. Karta Wykres jest widoczna tylko po zaznaczeniu wykresu (menu Plik, polecenie Ustawienia strony).

Opcje skalowania oraz rozmiaru wydrukowanego wykresu nie są już dostępne na karcie Wykres w oknie dialogowym Ustawienia strony. Karta Wykres jest widoczna tylko po zaznaczeniu wykresu (karta Układ strony, grupa Ustawienia strony, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ).

Można dodać dane do wykresu, zaznaczając je w arkuszu i przeciągając je na wykres.

Nie można już przeciągać danych z arkusza na wykres.

Można dodać dane do wykresu innymi metodami.

Można przeciągnąć punktów danych na wykresie i zmienić ich wartości źródłowe w arkuszu.

Przeciąganie punktów danych w celu zmiany wartości źródłowych w arkuszu nie jest już obsługiwane.

Kształty są rysowane w formacie, który różni się od formatu kształtów używanego w programie Excel 97 – 2003.

Nie można grupować kształtów, które są rysowane w starszych wersjach programu Excel z kształtami, które są rysowane w programie Excel 2007 lub nowszym, nawet wtedy, gdy kształty są uaktualniane do bieżącej wersji. Nie można zaznaczyć kształtów, które są tworzone w różnych wersjach programu Excel, w tym samym czasie. Kształty, które zostały utworzone w różnych wersjach programu Excel są w warstwie powyżej bieżącego kształtów.

Podobnie jak kształty wykresy, które zostały utworzone w programie Excel 2007 lub nowszym nie warstwie nad arkusze okien dialogowych utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Excel, a nie wyświetlanie wykresów umieszczonych w warstwie poniżej tych arkuszy okien dialogowych.

Aby zaznaczyć bieżące wykresy, użyj ramki zaznaczania elementów wykresu (obszar Narzędzia wykresów, karta Formatowanie, grupa Bieżące zaznaczenie).

Aby zaznaczyć ukryte wykresy lub kształty utworzone we wcześniejszej wersji programu Excel, dodaj najpierw polecenie Zaznacz wiele obiektów do paska narzędzi Szybki dostęp lub do grupy niestandardowej na wstążce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zastępowania lub obchodzenia funkcji nieobsługiwanych, zobacz następujący artykuł:

Nieobsługiwane funkcje tabel przestawnych

W programie Excel 97–2003

W programie Excel 2007 lub nowszym

Można definiować nazwy raportów w formie tabeli przestawnej.

Nazwy używane w raportach tabeli przestawnej we wcześniejszych wersjach programu Excel nie spełnia wymagań dotyczących nazw zakresów w programie Excel 2007 i później i dlatego nie można używać do odwołujące się do tabeli w formuł, które używają nowością odwołujący się strukturalnych. Aby użyć nazwy raportu tabeli przestawnej w odwołania strukturalne, należy zmienić nazwy zdefiniowane.

Obliczeniowe elementy członkowskie zdefiniowane w modułach OLAP są domyślnie wyświetlane w raportach w formie tabeli przestawnej.

Obliczeniowe elementy członkowskie zdefiniowane w modułach OLAP nie są już domyślnie wyświetlane w raportach w formie tabeli przestawnej, natomiast miary obliczane (obliczeniowe elementy członkowskie w wymiarze Miary) są domyślnie wyświetlane.

Można wyświetlić obliczeniowe elementy członkowskie, zaznaczając pole Pokaż elementy obliczeniowe z serwera OLAP na karcie Wyświetlanie w oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej (obszar Narzędzia tabel przestawnych, karta Opcje, grupa Tabela przestawna, pozycja Opcje).

Do obsługi raportów w formie tabeli przestawnej OLAP są używane wersje usług Microsoft SQL Server Analysis Services wcześniejsze niż wersja SQL Server 2005 Analysis Services.

Nowe opcje filtrowania w raportach w formie tabeli przestawnej OLAP wymagają obsługi podwyborów na serwerze OLAP. Usługi SQL Server 2005 Analysis Services lub SQL Server 2008 Analysis Services obsługują podwybory, dzięki czemu są dostępne wszystkie opcje filtrowania.

Po przekonwertowaniu skoroszytu ze starszej wersji programu Excel do programu Excel 2007 i nowszy format pliku, wyłącznie opcje filtrowania, które są dostępne w raportach w formie tabeli przestawnej programu Excel 2003 będą dostępne w programie Excel 2007 i nowszych tabeli przestawnej raportów, ponieważ wcześniej wersje programu SQL Server Analysis Services nie obsługują podwybory.

Można użyć Kreatora modułu OLAP w celu utworzenia plików modułów OLAP na podstawie źródeł danych relacyjnych. Za pomocą tej funkcji można dodawać hierarchiczną strukturę danych do danych relacyjnych, dzięki czemu można wyświetlać dane relacyjne w raportach w formie tabeli przestawnej i przechowywać je w osobnym pliku.

Kreator modułu OLAP nie jest już dostępny. Aby utworzyć raporty w formie tabeli przestawnej na podstawie danych relacyjnych, możesz utworzyć bezpośrednie połączenie z danymi relacyjnymi lub zaimportować dane relacyjne do skoroszytu programu Excel.

Raporty w formie tabeli przestawnej tworzy się za pomocą Kreatora tabel przestawnych, a raporty w formie wykresu przestawnego za pomocą Kreatora wykresów przestawnych.

Kreator tabel przestawnych i Kreator wykresów przestawnych nie są dostępne na wstążce interfejsu użytkownika Office Fluent. Zamiast tego można utworzyć raport w formie tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w jednym kroku, korzystając z poleceń Wstaw tabelę przestawną i Wstaw wykres przestawny (karta Wstawianie, grupa Tabele, przycisk Tabela przestawna).

Nadal można korzystać z Kreatora tabel przestawnych i Kreatora wykresów przestawnych, dodając je do paska narzędzi Szybki dostęp lub do grupy niestandardowej na wstążce. Niektóre znane funkcje są dostępne wyłącznie w przypadku użycia kreatorów, na przykład pola stron definiowane przez serwer, opcjonalna optymalizacja pamięci, możliwość bezpośredniego utworzenia raportu w formie tabeli przestawnej na podstawie innego raportu w formie tabeli przestawnej oraz funkcja wielu zakresów konsolidacji.

Etykiety niestandardowe i formatowanie elementów są tracone po zwinięciu pól.

Dostosowania elementów (na przykład etykiety niestandardowe i formatowanie elementów) w raportach w formie tabeli przestawnej są zachowywane nawet wówczas, gdy te elementy są tymczasowo niewidoczne w raporcie w formie tabeli przestawnej.

Po przekonwertowaniu skoroszytu ze starszej wersji programu Excel do programu Excel 2007 i nowszy format pliku etykiety niestandardowe i formatowanie elementów są stosowane po zwinięciu pól. Etykiety niestandardowe są zawsze dostępne w skoroszycie, nawet wtedy, gdy pola są usuwane z raportami tabeli przestawnej, a następnie dodać ponownie w późniejszym czasie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zastępowania lub obchodzenia funkcji nieobsługiwanych, zobacz następujące artykuły:

Nieobsługiwane formaty plików

Obsługa następujących formatów plików została usunięta z pakietu Office 2007 lub nowszym. Nie będzie możliwe otwieranie i zapisywanie skoroszytów w następujących formatach plików.

Formaty plików, które nie są obsługiwane w programie Excel 2007 lub nowszym

WK1, ALL(1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3 wersja japońska) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3 wersja japońska) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works wersja japońska) (*.wks)

WK3, FM3(1-2-3)

WK1, FMT(1-2-3)

WJ2 (1-2-3 wersja japońska) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 wersja japońska) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Wykres programu Microsoft Excel (*.xlc)

Obsługa następujących formatów plików uległa zmianie.

Format pliku

W programie Excel 2007 lub nowszym

Strona sieci Web (*.htm; *.html)

Pakiet Office 2007 i później nie jest już informacje o funkcjach sklepy specyficzne dla programu Excel, w tym formacie. Otwórz plik w tym formacie, zachowując wszystkie funkcje specyficzne dla programu Excel, utworzonych we wcześniejszej wersji programu Excel. Jednak w tym formacie pliku do publikowania wyłącznie można zapisać taki plik (lub innego skoroszytu).

Jednoplikowa strona sieci Web (*.mht; *.mhtml)

Pakiet Office 2007 i później nie jest już informacje o funkcjach sklepy specyficzne dla programu Excel, w tym formacie. Otwórz plik w tym formacie, zachowując wszystkie funkcje specyficzne dla programu Excel, utworzonych we wcześniejszej wersji programu Excel. Jednak w tym formacie pliku do publikowania wyłącznie można zapisać taki plik (lub innego skoroszytu).

Sprawdzanie skoroszytu programu Excel w celu zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel

Aby upewnić się, że program Excel 2007 lub nowszym skoroszytu nie ma problemów ze zgodnością, powodujące znaczną utratę funkcjonalności lub nieznacznej utraty wierności we wcześniejszej wersji programu Excel, możesz uruchomić narzędzie sprawdzania zgodności. Narzędzie sprawdzania zgodności umożliwia znalezienie potencjalnych problemów ze zgodnością i ułatwia tworzenie raportu, tak aby można było je usunąć.

Ważne    Podczas pracy nad skoroszytem w trybie zgodności, miejsce, w którym skoroszyt pozostaje w formacie pliku programu Excel 97 – 2003 (xls) zamiast nowego programu Excel 2007 i nowszy format pliku opartym na języku XML (xlsx) lub formatu pliku binarnego (xlsb), narzędzie sprawdzania zgodności jest uruchamiane automatycznie po zapisaniu skoroszyt.

 1. W programie Excel 2007 lub nowszym otwórz skoroszyt, który ma zostać sprawdzony pod kątem zgodności.

 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje.

 3. Kliknij przycisk Wyszukaj problemy, a następnie kliknij pozycję Sprawdź zgodność.

  Okno dialogowe Sprawdzanie zgodności

 4. Aby zgodność była zawsze sprawdzana podczas zapisywania tego skoroszytu, zaznacz pole wyboru Sprawdź zgodność przy zapisywaniu tego skoroszytu.

 5. Aby utworzyć w osobnym arkuszu raport zawierający wszystkie problemy wymienione w polu Podsumowanie, kliknij pozycję Kopiuj do nowego arkusza.

  Porada    Jeśli przyciski te są dostępne, możesz kliknąć przycisk Znajdź, aby zlokalizować problemy w arkuszu, lub przycisk Napraw, aby rozwiązać proste problemy. W przypadku bardziej złożonych problemów kliknij przycisk Pomoc, aby uzyskać więcej informacji.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Program Excel formatowanie i funkcje, które nie są transferowane do innych formatów plików

Zapisywanie programu Excel pod kątem zgodności z wcześniejszymi wersjami programu Excel

zgodności arkusza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×