Załączniki blokowane w programie Outlook

Aby chronić komputer, program Outlook nie zezwala na odbieranie plików określonych typów (na przykład plików exe) jako załączników, ze względu na możliwość wykorzystania ich w celu zainfekowania komputera wirusem.

Domyślnie program Outlook blokuje te typy plików. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Exchange Server, na ogół tylko administrator serwera poczty e-mail może odblokować te typy plików.

Bezpieczne udostępnianie plików

Aby odebrać plik, którego typ jest blokowany w programie Outlook, można poprosić nadawcę o udostępnienie pliku poza programem Outlook lub zapisanie go w chmurze albo można zmniejszyć prawdopodobieństwo zablokowania tego pliku przez program Outlook. Poniżej przedstawiono kilka bezpiecznych sposobów udostępniania plików zaufanym osobom.

 • Użycie serwera udostępnionego lub chmury   
  Nadawcę można poprosić o zapisanie załącznika w chmurze, na serwerze lub w witrynie FTP, do których użytkownik ma dostęp. Może to być usługa OneDrive lub serwer zabezpieczonego udziału sieciowego, taki jak SharePoint. Nadawca może wówczas wysłać link do załącznika umieszczonego na serwerze lub w witrynie FTP. Aby uzyskać dostęp do pliku i zapisać go na swoim komputerze, wystarczy kliknąć ten link. 

  Uwaga : W przypadku usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm wystarczy poprosić nadawcę o przesłanie linku do pliku, a nie o dołączenie pliku do wiadomości e-mail przy użyciu usługi OneDrive. Aby uzyskać link udostępniania w usłudze OneDrive, należy wyróżnić plik, a następnie wybrać polecenie Pobierz link na pasku menu.

 • Użycie narzędzia do kompresji plików   
  Za pomocą narzędzia do kompresji plików, takiego jak WinZip, można utworzyć skompresowany plik archiwum z innym rozszerzeniem nazwy pliku. Program Outlook nie traktuje tych rozszerzeń nazw plików jako potencjalnego zagrożenia, więc nie zablokuje nowego załącznika. Jest dostępnych wiele narzędzi innych firm do kompresji plików.

 • Zmiana nazwy pliku   
  Nadawcę można poprosić o zmianę nazwy załącznika w celu użycia rozszerzenia nazwy pliku, które nie jest traktowane przez program Outlook jako zagrożenie. Na przykład dla pliku wykonywalnego o rozszerzeniu nazwy pliku exe można zmienić rozszerzenie na docx (odpowiadające plikom programu Word).

Należy poprosić nadawcę o ponowne wysłanie załącznika ze zmienioną nazwą. Aby zapisać załącznik i zmienić jego nazwę w celu użycia oryginalnego rozszerzenia nazwy pliku, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zlokalizuj załącznik w wiadomości e-mail.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy załącznik, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, a następnie kliknij polecenie Wklej.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wklejony plik, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 5. Zmień nazwę pliku, używając oryginalnego rozszerzenia nazwy pliku, na przykład exe.

Zablokowane typy plików w programie Outlook

Jeśli korzystasz z konta programu Microsoft Exchange Server, a administrator programu Exchange Server skonfigurował ustawienia zabezpieczeń programu Outlook, możesz poprosić administratora o dostosowanie ustawień zabezpieczeń skrzynki pocztowej w celu akceptowania załączników takich jak ten, który został zablokowany przez program Outlook.

Jeśli nie korzystasz z konta programu Exchange Server, możesz użyć zaawansowanej procedury umożliwiającej odblokowanie określonych typów plików. Ta procedura wymaga wprowadzenia zmian w rejestrze systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji o odblokowywaniu typów plików załączników, zobacz artykuł pomocy technicznej firmy Microsoft na temat blokowanych załączników w programie Outlook.

Typy plików blokowane przez program Outlook

Rozszerzenie nazwy pliku

Typ pliku

ade

Rozszerzenie projektu programu Access (Microsoft)

adp

Projekt programu Access (Microsoft)

app

Aplikacja wykonywalna

asp

Strona ASP (Active Server Page)

bas

Kod źródłowy języka BASIC

bat

Przetwarzanie wsadowe

cer

Plik certyfikatu zabezpieczeń internetowych

chm

Skompilowana Pomoc w formacie HTML

cmd

Plik poleceń systemu DOS CP/M lub systemu Windows NT

cnt

Aplikacja Microsoft Help Workshop

com

Polecenie

cpl

Rozszerzenie Panelu sterowania systemu Windows (Microsoft)

crt

Plik certyfikatu

csh

Skrypt csh

der

Plik certyfikatu X509 zakodowany w formacie DER

diagcab

Narzędzia diagnostyczne Pomocy technicznej firmy Microsoft

exe

Plik wykonywalny

fxp

Skompilowany plik źródłowy programu FoxPro (Microsoft)

gadget

Gadżet systemu Windows Vista

grp

Grupa programów firmy Microsoft

hlp

Plik Pomocy systemu Windows

hpj

Projekt pomocy kreatora AppWizard

hta

Aplikacja hipertekstowa

inf

Plik informacji lub plik ustawień

ins

Ustawienia komunikacji internetowej programu IIS (Microsoft)

isp

Ustawienia usługodawcy internetowego programu IIS (Microsoft)

its

Zestaw dokumentów internetowych, tłumaczenie międzynarodowe

jar

Archiwum języka Java

jnlp

Protokół uruchamiania sieci języka Java

js

Kod źródłowy języka JavaScript

jse

Zakodowany plik skryptu języka JScript

ksh

Skrypt powłoki systemu Unix

lnk

Plik skrótu systemu Windows

mad

Skrót do modułu programu Access (Microsoft)

maf

Program Access (Microsoft)

mag

Skrót do diagramu programu Access (Microsoft)

mam

Skrót do makra programu Access (Microsoft)

maq

Skrót do kwerendy programu Access (Microsoft)

mar

Skrót do raportu programu Access (Microsoft)

mas

Procedury składowane programu Access (Microsoft)

mat

Skrót do tabeli programu Access (Microsoft)

mau

Jednostka załącznika multimedialnego

mav

Skrót do widoku programu Access (Microsoft)

maw

Strona dostępu do danych programu Access (Microsoft)

mcf

Format kontenera multimediów

mda

Dodatek programu Access (Microsoft), grupa robocza MDA programu Access 2 (Microsoft)

mdb

Aplikacja Access (Microsoft), baza danych MDB programu Access (Microsoft)

mde

Plik bazy danych MDE programu Access (Microsoft)

mdt

Dane dodatku programu Access (Microsoft)

mdw

Informacje grupy roboczej programu Access (Microsoft)

mdz

Szablon kreatora programu Access (Microsoft)

msc

Plik sterowania przystawką programu Microsoft Management Console (Microsoft)

msh

Plik powłoki Microsoft Shell

msh1

Plik powłoki Microsoft Shell

msh2

Plik powłoki Microsoft Shell

mshxml

Plik powłoki Microsoft Shell

msh1xml

Plik powłoki Microsoft Shell

msh2xml

Plik powłoki Microsoft Shell

msi

Plik Instalatora Windows (Microsoft)

msp

Aktualizacja Instalatora Windows

mst

Skrypt transformacji Instalatora zestawu SDK systemu Windows

msu

Plik usługi Windows Update

ops

Plik ustawień profilu pakietu Office

osd

Plik Open Software Description 

pcd

Plik Visual Test (Microsoft)

pif

Plik informacji o programie systemu Windows (Microsoft)

pl

Skrypt języka Perl

plg

Dziennik kompilacji programu Developer Studio

prf

Plik systemowy Windows

prg

Plik programu

printerexport

Plik kopii zapasowej drukarki

ps1

Plik programu Windows PowerShell

ps1xml

Plik programu Windows PowerShell

ps2

Plik programu Windows PowerShell

ps2xml

Plik programu Windows PowerShell

psc1

Plik programu Windows PowerShell

psc2

Plik programu Windows PowerShell

psd1

Plik programu Windows PowerShell

psdm1

Plik programu Windows PowerShell

pst

Plik książki adresowej programu MS Exchange, plik folderów osobistych programu Outlook (Microsoft)

reg

Informacje rejestru/klucz systemu W95/98, plik danych rejestru

scf

Polecenie Eksploratora Windows

scr

Wygaszacz ekranu systemu Windows

sct

Składnik skryptów systemu Windows, ekran programu Foxpro (Microsoft)

shb

Skrót do dokumentu systemu Windows

shs

Plik obiektu danych wycinkowych powłoki

theme

Ustawienia pliku motywu pulpitu

tmp

Plik/folder tymczasowy

url

Lokalizacja internetowa

vb

Plik języka VBScript lub dowolnego kodu źródłowego języka Visual Basic

vbe

Zakodowany plik skryptu języka VBScript

vbp

Plik projektu języka Visual Basic

vbs

Plik skryptu języka VBScript, skrypt języka Visual Basic for Applications

vsmacros

Projekt makr programu Visual Studio .NET w formacie binarnym (Microsoft)

vsw

Plik obszaru roboczego programu Visio (Microsoft)

webpnp

Plik drukowania internetowego

website

Przypięty skrót do witryny z programu Internet Explorer

ws

Plik skryptu systemu Windows

wsc

Składnik skryptu systemu Windows

wsf

Plik skryptu systemu Windows

wsh

Plik z ustawieniami Hosta skryptów systemu Windows

xbap

Aplikacje przeglądarki

xll

Dodatek programu Excel

xnk

Skrót do folderu publicznego programu Exchange

Typy plików blokowane przez program Outlook 2007

Rozszerzenie nazwy pliku

Typ pliku

ade

Rozszerzenie projektu programu Access (Microsoft)

adp

Projekt programu Access (Microsoft)

app

Aplikacja wykonywalna

asp

Strona ASP (Active Server Page)

bas

Kod źródłowy języka BASIC

bat

Przetwarzanie wsadowe

cer

Plik certyfikatu zabezpieczeń internetowych

chm

Skompilowana Pomoc w formacie HTML

cmd

Plik poleceń systemu DOS CP/M lub systemu Windows NT

cnt

Indeks pliku Pomocy

com

Polecenie

cpl

Rozszerzenie Panelu sterowania systemu Windows (Microsoft)

crt

Plik certyfikatu

csh

Skrypt csh

der

Plik certyfikatu X509 zakodowany w formacie DER

exe

Plik wykonywalny

fxp

Skompilowany plik źródłowy programu FoxPro (Microsoft)

gadget

Gadżet systemu Windows Vista

hlp

Plik Pomocy systemu Windows

hpj

Plik projektu używany do tworzenia pliku Pomocy systemu Windows

hta

Aplikacja hipertekstowa

inf

Plik informacji lub plik ustawień

ins

Ustawienia komunikacji internetowej programu IIS (Microsoft)

isp

Ustawienia usługodawcy internetowego programu IIS (Microsoft)

its

Zestaw dokumentów internetowych, tłumaczenie międzynarodowe

js

Kod źródłowy języka JavaScript

jse

Zakodowany plik skryptu języka JScript

ksh

Skrypt powłoki systemu Unix

lnk

Plik skrótu systemu Windows

mad

Skrót do modułu programu Access (Microsoft)

maf

Program Access (Microsoft)

mag

Skrót do diagramu programu Access (Microsoft)

mam

Skrót do makra programu Access (Microsoft)

maq

Skrót do kwerendy programu Access (Microsoft)

mar

Skrót do raportu programu Access (Microsoft)

mas

Procedury składowane programu Access (Microsoft)

mat

Skrót do tabeli programu Access (Microsoft)

mau

Jednostka załącznika multimedialnego

mav

Skrót do widoku programu Access (Microsoft)

maw

Strona dostępu do danych programu Access (Microsoft)

mda

Dodatek programu Access (Microsoft), grupa robocza MDA programu Access 2 (Microsoft)

mdb

Aplikacja Access (Microsoft), baza danych MDB programu Access (Microsoft)

mde

Plik bazy danych MDE programu Access (Microsoft)

mdt

Dane dodatku programu Access (Microsoft)

mdw

Informacje grupy roboczej programu Access (Microsoft)

mdz

Szablon kreatora programu Access (Microsoft)

msc

Plik sterowania przystawką programu Microsoft Management Console (Microsoft)

msh

Plik powłoki Microsoft Shell

msh1

Plik powłoki Microsoft Shell

msh2

Plik powłoki Microsoft Shell

mshxml

Plik powłoki Microsoft Shell

msh1xml

Plik powłoki Microsoft Shell

msh2xml

Plik powłoki Microsoft Shell

msi

Plik Instalatora Windows (Microsoft)

msp

Aktualizacja Instalatora Windows

mst

Skrypt transformacji Instalatora zestawu SDK systemu Windows

ops

Plik ustawień profilu pakietu Office

osd

Aplikacja zwirtualizowana przy użyciu narzędzia Microsoft SoftGrid Sequencer

pcd

Plik Visual Test (Microsoft)

pif

Plik informacji o programie systemu Windows (Microsoft)

plg

Dziennik kompilacji programu Developer Studio

prf

Plik systemowy Windows

prg

Plik programu

pst

Plik książki adresowej programu MS Exchange, plik folderów osobistych programu Outlook (Microsoft)

reg

Informacje rejestru/klucz systemu W95/98, plik danych rejestru

scf

Polecenie Eksploratora Windows

scr

Wygaszacz ekranu systemu Windows

sct

Składnik skryptów systemu Windows, ekran programu Foxpro (Microsoft)

shb

Skrót do dokumentu systemu Windows

shs

Plik obiektu danych wycinkowych powłoki

ps1

Plik programu Windows PowerShell

ps1xml

Plik programu Windows PowerShell

ps2

Plik programu Windows PowerShell

ps2xml

Plik programu Windows PowerShell

psc1

Plik programu Windows PowerShell

psc2

Plik programu Windows PowerShell

tmp

Plik/folder tymczasowy

url

Lokalizacja internetowa

vb

Plik języka VBScript lub dowolnego kodu źródłowego języka Visual Basic

vbe

Zakodowany plik skryptu języka VBScript

vbp

Plik projektu języka Visual Basic

vbs

Plik skryptu języka VBScript, skrypt języka Visual Basic for Applications

vsmacros

Projekt makr programu Visual Studio .NET w formacie binarnym (Microsoft)

vsw

Plik obszaru roboczego programu Visio (Microsoft)

ws

Plik skryptu systemu Windows

wsc

Składnik skryptu systemu Windows

wsf

Plik skryptu systemu Windows

wsh

Plik z ustawieniami Hosta skryptów systemu Windows

xnk

Skrót do folderu publicznego programu Exchange

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×