Załącznik do zasad zachowania poufności informacji w programie Microsoft Office Communicator 2007 R2

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2008

Ta strona stanowi uzupełnienie dokumentu Zasady zachowania poufności informacji dotyczące produktów Microsoft Office Communications. W celu dokładnego poznania praktyk związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem informacji w odniesieniu do konkretnego produktu lub usługi z rodziny Office Communications należy zapoznać się z treścią zasad zachowania poufności informacji dla produktów Microsoft Office Communications oraz treścią niniejszego załącznika.

Archiwizacja

Jak działa ta funkcja: Funkcja archiwizacji umożliwia administratorom archiwizowanie rozmów prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych, zapisów przebiegu i treści spotkań oraz informacji o korzystaniu z programu, np. zdarzeń logowania użytkowników czy rozpoczęcia oraz zakończenia konwersacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Funkcja archiwizacji powoduje zapisywanie na serwerze wskazanym przez administratora treści konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych oraz informacji o korzystaniu przez użytkownika z funkcjonalności takich konwersacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Zebrane informacje mogą służyć administratorowi do zarządzania korzystaniem z programu Office Communicator w przedsiębiorstwie.

Wybór/kontrola: Domyślnie funkcja archiwizacji jest wyłączona. Za jej włączanie odpowiada administrator. W celu ustalenia, czy funkcja w ogóle może być dostępna, należy się zapoznać z zasadami wykorzystywania i monitorowania danych obowiązującymi w przedsiębiorstwie.

Aktualizacje automatyczne

Jak działa ta funkcja: Funkcja aktualizacji automatycznych odpowiada za pobieranie oprogramowania Office Communicator z firmowej sieci i instalowanie go na komputerze użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli administrator włączy funkcję aktualizacji automatycznych, do wskazanego serwera w firmie są wysyłane informacje takie jak używana wersja programu Office Communicator oraz standardowe informacje o komputerze. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Jeśli jest dostępna nowsza wersja oprogramowania Office Communicator, o godzinie określonej w swoich ustawieniach funkcja aktualizacji automatycznych automatycznie pobierze ją i zainstaluje na komputerze. Aktualizacja zostanie pobrana z firmowej sieci.

Wybór/kontrola: Jeśli administrator nie zablokował użytkownikowi możliwości sterowania działaniem funkcji automatycznych aktualizacji, w celu zmiany jej ustawień należy wykonać następujące czynności:

 1. Z menu Akcje wybierz polecenie Opcje.

 2. Na karcie Alerty skonfiguruj żądane ustawienia w menu Aktualizacje automatyczne.

 3. Kliknij przycisk OK.

Dzienniki połączeń

Jak działa ta funkcja: Funkcja dzienników połączeń umożliwia prowadzenie rejestru połączeń głosowych obsługiwanych przez program Office Communicator w folderze programu Microsoft Office Outlook®.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: W programie Microsoft Office Outlook w folderze Historia konwersacji będą zapisywane informacje o połączeniach głosowych użytkownika, takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia, czas trwania czy dane uczestników. Ponadto sam użytkownik lub administrator może zapisywać tematy i miejsca spotkań. Chcąc rejestrować takie informacje, należy w oknie Opcje na karcie Osobiste określić, że program Microsoft Office Outlook ma pełnić rolę menedżera informacji osobistych. Funkcja nie powoduje zapisywania treści połączeń. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Zebrane informacje mogą służyć do przeglądania historii połączeń głosowych.

Wybór/kontrola: Funkcja dzienników połączeń jest domyślnie wyłączona. Jeśli administrator nie zablokował użytkownikowi możliwości sterowania działaniem funkcji, w celu zmiany jej ustawień należy wykonać następujące czynności:

 1. Z menu Akcje wybierz polecenie Opcje.

 2. Na karcie Osobiste wyczyść pole wyboru Zapisz moje dzienniki połączeń w folderze programu Outlook Historia konwersacji.

 3. Kliknij przycisk OK.

Rejestrowanie po stronie klienta

Jak działa ta funkcja: Funkcja rejestrowania po stronie klienta umożliwia zapisywanie informacji o korzystaniu z programu Office Communicator w profilu użytkownika na swoim komputerze. Informacje te mogą służyć do rozwiązywania ewentualnych problemów z programem Office Communicator.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli administrator włączy funkcję rejestrowania po stronie klienta, w odniesieniu do rozmów prowadzonych w programie Office Communicator na komputerze użytkownika będą zapisywane takie informacje, jak tematy i miejsca spotkań oraz komunikaty protokołu SIP wraz z odpowiedziami. Należą do nich również informacje o nadawcach i odbiorcach wszystkich wiadomości przesyłanych za pośrednictwem programu oraz o pokonywanych przez nie trasach. Ponadto będzie zapisywana lista kontaktów i informacje o obecności, ale nie sama treść prowadzonych konwersacji. Funkcja nie powoduje wysyłania żadnych informacji z komputera.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zapisane w dziennikach rejestrowania po stronie klienta mogą służyć do rozwiązywania ewentualnych problemów z aplikacją Office Communicator. Nie są one automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, można to jednak zrobić ręcznie.

Wybór/kontrola: Domyślnie funkcja rejestrowania po stronie klienta jest wyłączona. Za jej włączanie odpowiada administrator. Jeśli administrator nie zablokował użytkownikowi możliwości sterowania działaniem funkcji, w celu zmiany jej ustawień należy wykonać następujące czynności:

 1. Z menu Akcje wybierz polecenie Opcje.

 2. Na karcie Ogólne zaznacz opcje Włącz rejestrowanie i Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows.

 3. Kliknij przycisk OK.

Historia konwersacji

Jak działa ta funkcja: Funkcja historii konwersacji umożliwia przechowywanie treści konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze programu Microsoft Office Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie funkcji historii konwersacji spowoduje, iż treść rozmów za pomocą wiadomości błyskawicznych będzie zapisywana w programie Microsoft Office Outlook w folderze Historia konwersacji. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Zebrane informacje mogą służyć do przeglądania treści dotychczasowych konwersacji tego rodzaju.

Wybór/kontrola: Domyślnie funkcja historii konwersacji jest wyłączona. Za jej włączanie odpowiada administrator. Jeśli administrator nie zablokował użytkownikowi możliwości sterowania działaniem funkcji, w celu zmiany jej ustawień należy wykonać następujące czynności:

 1. Z menu Akcje wybierz polecenie Opcje.

 2. Na karcie Osobiste zaznacz pole wyboru Zapisz moje rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze Historia konwersacji programu Microsoft Office Outlook .

 3. Kliknij przycisk OK.

W przypadku włączenia funkcji historii konwersacji należy powiadomić kontakty, iż treść rozmów prowadzonych z nimi za pomocą wiadomości błyskawicznych będzie rejestrowana.

Program poprawy jakości obsługi klienta

Jak działa ta funkcja: Jeśli użytkownik zdecyduje się uczestniczyć w programie poprawy jakości obsługi klienta („CEIP”), zgadza się na gromadzenie podstawowych informacji o konfiguracji używanego sprzętu oraz o sposobach korzystania przez siebie z oprogramowania i usług firmy Microsoft. Ma to na celu ustalenie trendów i wzorców użytkowania. Będzie także odnotowywana liczba i rodzaje zaistniałych błędów, informacje o działaniu sprzętu i oprogramowania oraz szybkość świadczenia usług. Nie będzie uwzględniane imię i nazwisko użytkownika, jego adres ani inne informacje kontaktowe.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Gdy funkcja udziału w programie jest włączona, gromadzone informacje automatycznie trafiają do firmy Microsoft. Aby dowiedzieć się więcej o informacjach gromadzonych, przetwarzanych lub przesyłanych w ramach programu CEIP, zobacz Zasady zachowania poufności informacji w programie poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Zebrane informacje służą poprawie jakości, niezawodności i wydajności oprogramowania oraz usług firmy Microsoft.

Wybór/kontrola: Wybór/kontrola: Funkcjonalność programu jest domyślnie wyłączona, jednak administrator może ją włączyć. Jeśli administrator nie zablokował użytkownikowi możliwości sterowania działaniem funkcji, można samodzielnie zmieniać jej ustawienia. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Z menu Akcje wybrać polecenie Opcje.

 2. Na karcie Ogólne zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Zezwalaj firmie Microsoft na pobieranie anonimowych informacji o sposobie korzystania z programu Communicator.

 3. Kliknąć przycisk OK.

W przypadku włączenia funkcji historii konwersacji należy powiadomić kontakty, iż treść rozmów prowadzonych z nimi za pomocą wiadomości błyskawicznych będzie rejestrowana.

Sterowanie pulpitem

Jak działa ta funkcja: Funkcja sterowania pulpitem umożliwia przekazanie kontroli nad swoim komputerem innej osobie używającej programu Office Communicator na innym komputerze.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Po przyznaniu kontroli nad własnym komputerem innej osobie może ona przejąć całkowite sterowanie urządzeniem i wprowadzać zmiany tak, jakby znajdowała się bezpośrednio przy komputerze. Użytkownik oraz inni uczestnicy konwersacji prowadzonej za pomocą programu Office Communicator mają bieżący wgląd w te zmiany. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja sterowania pulpitem umożliwia innym osobom testowanie, demonstrowanie i aktualizowanie dokumentów oraz aplikacji na komputerze użytkownika, podczas gdy inny uczestnicy konwersacji przyglądają się wykonywanym operacjom.

Wybór/kontrola: Aby udostępnić kontrolę nad swoim komputerem użytkownikowi zdalnemu:

 1. Zainicjuj konwersację przy użyciu funkcji Udostępnianie pulpitu.

 2. W oknie aktywnej konwersacji kliknij ikonę Udostępnianie.

 3. W obszarze Udostępnij kontrolę wybierz żądaną opcję.

Aby cofnąć zdalnemu użytkownikowi pozwolenie na kontrolowanie swojego komputera:

 1. W oknie aktywnej konwersacji kliknij ikonę Udostępnianie.

 2. Zaznacz opcję Cofnij udostępnienie kontroli.

Udostępnianie pulpitu

Jak działa ta funkcja: Funkcja udostępniania pulpitu umożliwia udostępnienie widoku zawartości ekranu swojego komputera innym uczestnikom rozmowy prowadzonej przy użyciu wiadomości błyskawicznych.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Włączenie funkcji udostępniania pulpitu spowoduje, iż wszyscy uczestnicy konwersacji będą widzieli całą zawartość ekranu komputera użytkownika. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja udostępniania pulpitu ułatwia rozszerzoną współpracę z pozostałymi uczestnikami konwersacji.

Wybór/kontrola: Aby włączyć udostępnianie pulpitu w nowej konwersacji prowadzonej w programie Office Communicator:

 1. Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy użytkowników, którym chcesz udostępnić pulpit.

 2. Kliknij kolejno opcje Udostępnij i Udostępnij pulpit.

Aby włączyć udostępnianie pulpitu w trwającej konwersacji prowadzonej w programie Office Communicator:

 1. Kliknij ikonę Udostępnianie.

 2. Zaznacz opcję Udostępnij pulpit.

Aby zatrzymać udostępnianie pulpitu:

 1. Kliknij ikonę Udostępnianie.

 2. Kliknij opcję Zatrzymaj udostępnianie.

Ważne : Osoby, którym udostępniono pulpit w ramach rozmowy za pomocą programu Office Communicator, mogą widzieć treść otwartych dokumentów i obrazów chronionych przez oprogramowanie do zarządzania prawami dostępu.

Informacje o obecności i dane kontaktowe

Jak działa ta funkcja: Aplikacja Office Communicator to zintegrowany klient do obsługi komunikacji, który umożliwia porozumiewanie się z osobami kontaktowymi z wewnątrz oraz spoza przedsiębiorstwa. Aplikacja z założenia zapewnia dostęp do opublikowanych informacji o wszystkich zainteresowanych użytkownikach, takich jak np. stan, tytuł, numer telefonu czy uwagi o danych osobach. Administrator może również zintegrować aplikację z programami Microsoft Office Outlook i Microsoft Exchange Server w celu wyświetlania informacji o nieobecności w biurze czy innych informacji o stanie, np. o istnieniu zaplanowanych spotkań zapisanych w kalendarzu programu Outlook.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Korzystając ze swojego adresu rejestrowania i hasła, użytkownik łączy się z programem Office Communications Server. Wspólnie z administratorem użytkownik może również podjąć decyzję o publikowaniu informacji o jego stanie, które będą skojarzone z adresem rejestrowania.

Wykorzystywanie informacji: Osoby i aplikacje korzystające z programu Office Communicator mają dostęp do informacji o obecności i danych kontaktowych użytkownika w celu ustalenia jego oficjalnego statusu oraz zoptymalizowania możliwości nawiązania z nim kontaktu.

Wybór/kontrola: Użytkownik może sam wybrać informacje o sobie, które mają być publikowane, lub zlecić to zadanie administratorowi. Jeśli administrator nie zablokował użytkownikowi możliwości sterowania publikowaniem jego informacji, można samodzielnie zmienić te ustawienia. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Menu, wybierz polecenie Narzędzia i kliknij przycisk Opcje.

 2. Na karcie Osobiste w polu Moje konto wprowadź swój adres rejestrowania. W razie potrzeby kliknij przycisk Zaawansowane i wprowadź nazwę serwera, z którym się łączysz.

 3. Na karcie Telefony można obejrzeć numery telefonów opublikowane przez administratora. Jeśli chcesz, wprowadź kolejne numery oraz zdecyduj, jakie dodatkowe informacje mają być widoczne dla innych użytkowników.

 4. Kliknij przycisk OK.

W programie można także określić poziomy dostępu decydujące o zakresie informacji o obecności i danych kontaktowych prezentowanych poszczególnym osobom. W tym celu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu.

 2. Zaznacz opcję Zmień poziom dostępu.

 3. Zaznacz poziom dostępu odpowiedni dla wskazanego użytkownika.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×