Z jakich narzędzi do raportowania mogę korzystać podczas pracy z danymi projektu?

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

< Dodatkowa pomoc programu Project

Jeśli korzystasz z aplikacji Project Web App, być może zastanawiasz się, z jakich narzędzi korzystać do tworzenia raportów. Niezależnie od tego, czy używasz aplikacji Project Web App dla programu Project Server 2013 czy Project Web App dla usługi Project Online, masz kilka możliwości wyświetlania i tworzenia raportów. Możesz:

Poniższe sekcje zawierają więcej informacji o możliwościach raportowania danych projektu. Aby pobrać plakat z podsumowaniem wszystkich tych narzędzi, zobacz Analiza biznesowa dla programu Project w pakiecie Office i programie SharePoint.

Pobierz ten plakat z podsumowaniem dotyczącym analizy biznesowej dla programu Project w pakiecie Office i programie SharePoint

Przykładowe raporty w aplikacji Project Web App

Aplikacja Project Web App dla usługi Project Online oferuje kilka przykładowych raportów, których można użyć jako punktu wyjścia. Są to:

  • Pulpit nawigacyjny przeglądu projektów, który dostarcza szczegółowych informacji o projektach, między innymi daty rozpoczęcia i zakończenia, czynniki ryzyka, problemy i zadania. Ten pulpit został utworzony przy użyciu programu Power View w programie Microsoft Excel 2013. Aby można było wyświetlić skoroszyt, na komputerze musi być zainstalowany program Silverlight.

  • Przegląd projektu, który dostarcza szczegółowych informacji o projektach, takich jak procent wykonania, liczba przydziałów i liczba zadań. Ten raport został utworzony przy użyciu dodatku Power Pivot.

  • Przegląd zasobów, który dostarcza szczegółowych informacji o projektach, takich jak liczba przepracowanych godzin i liczba zadań według zasobów. Ten raport został utworzony przy użyciu dodatku Power Pivot.

Jeśli używasz aplikacji Project Web App dla programu Project Server 2013 (lokalnie), dostępnych jest więcej przykładowych raportów.

Aby dowiedzieć się więcej o przykładowych raportach, zobacz Gdzie są przykładowe raporty dla usługi Project Online?.

Funkcje analizy biznesowej programu Excel

Program Excel 2013 udostępnia wiele funkcji analizy biznesowej. Są to między innymi:

  • Wypełnianie błyskawiczne, dzięki czemu można formatować kolumny danych w określony sposób bez konieczności używania złożone formuły. Na przykład jeśli masz kolumnę, która zawiera listę dat i godzin, a chcesz wstawić kolumnę, która zawiera tylko daty, umożliwia wypełnianie błyskawiczne wprowadzić tę zmianę.

  • Szybka analiza — pozwala wybrać zakres danych i natychmiast zobaczyć możliwe sposoby ich wyświetlania.

  • Kontrolki osi czasu i fragmentatory — umożliwiają wyświetlanie bardziej szczegółowych informacji w raportach tabeli przestawnej i raportów wykresów przestawnych

Zobacz Tworzenie interakcyjnych wykresów i tabel.

Dostępnych jest wiele innych funkcji analizy biznesowej, w tym między innymi dodatek Power Query, dodatek Power Pivot, program Power View i dodatek Power Map. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz następujące zasoby:

Raporty w programie Project 2013

Jeśli używasz programu Project 2013, masz do dyspozycji wiele raportów dostępnych na karcie Raport.

Karta Raport w programie Project 2013

Aby zapoznać się z omówieniem dostępnych raportów, zobacz Wybieranie odpowiedniego raportu.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć raporty w programie Project 2013, zobacz Tworzenie raportu o projekcie.

Usługi SQL Server Reporting Services

Usługi Reporting Services to zaawansowana platforma do raportowania dostępna w programie SQL Server. Niektórzy klienci wolą tworzyć i udostępniać raporty za pomocą usług Reporting Services. Raporty usług Reporting Services tworzą zwykle administratorzy i deweloperzy, którzy następnie udostępniają te raporty przy użyciu programu SharePoint lub serwera raportów usług Reporting Services. Zobacz Narzędzia usług SQL Server Reporting Services.

Usługi programu PerformancePoint w programie SharePoint Server 2013

Usługi programu PerformancePoint w programie SharePoint Server 2013 są doskonałym narzędziem do tworzenia zaawansowanych kluczowych wskaźników wydajności (KPI), kart wyników, raportów i pulpitów nawigacyjnych. Usługi programu PerformancePoint, będące idealnym rozwiązaniem w przypadku (lokalnych) danych przechowywanych w usługach SQL Server Analysis Services, umożliwiają tworzenie interakcyjnych elementów pulpitów nawigacyjnych wielokrotnego użytku. Zobacz Artykuł w witrynie TechNet: Tworzenie pulpitów nawigacyjnych (Usługi programu PerformancePoint w programie SharePoint Server 2013).

Usługi programu Visio

Za pomocą programu Visio można utworzyć diagram połączony przy użyciu danych, a następnie udostępnić go innym osobom, korzystając z usług programu Visio w programie SharePoint. Zobacz Przewodnik po programie Visio dla początkujących i artykuł w witrynie TechNet: omówienie usług programu Visio w programie SharePoint Server 2013.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×