Wzbogacanie danych o grafiki związane z danymi

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą grafik związanych z danymi można wyświetlać informacje o danych zawartych w kształcie. W Microsoft Visio 2010 można utworzyć własną grafikę związaną z danymi, która zawiera tekst, słupki danych, ikony lub unikatowe kolory wypełnienia.

Uwagi: 

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W tym artykule

Co to jest Grafika związana z danymi?

Tworzenie grafiki związanej z danymi

Stosowanie istniejącej grafiki związanej z danymi do kształtu

Zmienianie istniejącej grafiki związanej z danymi

Usuwanie grafiki związanej z danymi z kształtu

Co to jest Grafika związana z danymi?

Grafika związana z danymi to rozszerzenie wizualne, które można zastosować do kształtów w celu pokazania danych znajdujących się w kształtach. Grafika związana z danymi wyświetla dane jako kombinację elementów tekstowych i wizualnych, takich jak liczby, flagi i paski postępu.

Załóżmy na przykład, że istnieje kształt reprezentujący proces, który zawiera dane dotyczące kosztu, numeru procesu, właściciela, funkcji, daty rozpoczęcia, daty zakończenia i stanu procesu:

Kształt procesu bez grafik związanych z danymi

1. kształt procesu bez grafiki związanej z danymi

2. okienko zadań dane kształtu zawierające dane zawarte w kształcie procesu

Teraz Załóżmy, że chcemy wizualnie wyrazić dane zawarte w kształcie:

Kształt procesu z zastosowaną grafiką danych

1. funkcja procesu ("test") jest wyświetlana jako unikatowy kolor wypełnienia.

2. koszt procesu ("$50 000,00") jest pokazywany jako pasek danych.

3. stan procesu ("nie rozpoczęto") jest pokazywany jako ikona znaku zapytania.

4. Właściciel ("Phyllis Harris") i Data zakończenia ("9/30/2009") procesu są przedstawiane jako objaśnienia tekstowe.

Po zastosowaniu grafiki związanej z danymi do kształtu można łatwo pokazać dane zawarte w kształcie bez konieczności zaznaczania kształtu i wyświetlania okienka zadań dane kształtu . Ponadto możesz szybko wyświetlić określone dane zawarte w kilku kształtach jednocześnie, przestrzegając grafik związanych z danymi w kształtach.

Po utworzeniu grafiki związanej z danymi możesz zastosować ją do innych kształtów zawierających te same dane. Domyślnie po zmianie grafiki związanej z danymi zmiana jest automatycznie stosowana do wszystkich kształtów, do których zastosowano grafikę związaną z danymi.

Możesz utworzyć tyle grafik związanych z danymi, ile potrzebujesz dla kształtów. Możesz na przykład utworzyć taki widok, aby pokazać dane procesów i zastosować go do wszystkich kształtów pracowników. Możesz utworzyć drugą grafikę związaną z danymi, aby pokazać dane dotyczące sprzętu i zastosować je do wszystkich kształtów sprzętu.

Skąd pochodzą dane?     Dane, które można wyświetlić za pomocą grafik związanych z danymi, są wyświetlane w danych kształtuposzczególnych kształtów. Dane można wpisywać w okienku zadań dane kształtu dla każdego kształtu osobno lub za pomocą Kreatora łączenia danych z kształtami. Jeśli importujesz dane za pomocą Kreatora łączenia danych z kształtami, możesz wybrać sposób, w jaki program Visio ma wyświetlać dane. Aby uzyskać więcej informacji o Kreatorze, zobacz Importowanie danych do kształtów na rysunku.

Uwaga: Aby wyświetlić okienko zadań dane kształtu , na karcie dane w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru okno danych kształtu .

Początek strony

Tworzenie grafiki związanej z danymi

Do grafiki związanej z danymi można dodać cztery typy elementów: tekst, słupki danych, ikony i kodowanie kolorami. W poniższych sekcjach opisano, jak dodać poszczególne typy elementów.

Uwaga: Te procedury działają najlepiej, jeśli kształt zawiera już dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania danych do kształtów, zobacz Importowanie danych do kształtów na rysunku.

Dodawanie grafiki tekstowej do kształtu

Możesz wybrać jeden z objaśnień tekstowych lub nagłówków tekstu. Objaśnienia tekstowe zawierają zarówno nazwę kolumny, jak i jej wartość. W nagłówkach jest pokazywana tylko wartość danych.

 1. Zaznacz kształt, dla którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij pozycję Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Utwórz nową grafikę związaną z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij pozycję nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym nowy element w obszarze Wyświetlaniena liście pól danych zaznacz pole danych, które chcesz oznaczyć.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczonym tekstem

 5. Z listy wyświetlane jako wybierz pozycję tekst.

 6. Na liście styl wybierz odpowiedni styl grafiki tekstowej.

 7. W obszarze pozycjawybierz położenie grafiki tekstowej na jedną z następujących metod:

  • Aby użyć położenia domyślnego na liście, zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego .

  • Aby określić inne położenie, wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego , kliknij pozycję pozioma lub pionowa, a następnie wybierz odpowiednie pozycje.

 8. W obszarze szczegóływybierz opcje, aby wybrać, jak ma wyglądać objaśnienie lub nagłówek.

 9. Po zakończeniu tworzenia nowego elementu grafiki związanej z danymi kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafiki związanej z danymi w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie słupka danych do kształtu

Słupki danych umożliwiają dynamiczne wyświetlanie danych na miniaturowych wykresach i wykresach, takich jak paski postępu, klasyfikacje gwiazdkowe, termometry i prędkościomierze.

 1. Zaznacz kształt, dla którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij pozycję Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Utwórz nową grafikę związaną z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij pozycję nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym nowy element w obszarze Wyświetlaniena liście pól danych zaznacz pole danych, które chcesz oznaczyć.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczonym paskiem danych

 5. Na liście Wyświetlaj jako wybierz pozycję Pasek danych.

 6. Na liście styl wybierz odpowiedni styl paska danych.

 7. W obszarze pozycjawybierz położenie paska danych na jedną z następujących metod:

  • Aby użyć położenia domyślnego na liście, zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego .

  • Aby określić inne położenie, wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego , kliknij pozycję pozioma lub pionowa, a następnie wybierz odpowiednie pozycje.

 8. W obszarze szczegóływybierz opcje, aby wybrać sposób, w jaki ma wyglądać pasek danych.

 9. Po zakończeniu tworzenia nowego elementu grafiki związanej z danymi kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafiki związanej z danymi w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie zestawu ikon do kształtu

Dane można wyświetlać za pomocą zestawów ikon, takich jak flagi, sygnały komunikacyjne i strzałki trendu. Możesz ustawić wyświetlane ikony na podstawie określonych wartości, dat, wyrażeń lub innych pól danych w tym samym kształcie.

Na przykład za pomocą flag można wskazać sposób porównania bieżącej sprzedaży z cenami w poprzednim roku. Jak pokazano w poniższym przykładzie, możesz ustawić wartości flag, tak aby Niebieska flaga oznaczała, że sprzedaż jest bardzo znacząca, a żółta flaga oznacza, że sprzedaż była średnio nieaktualna, a czerwona flaga oznacza, że sprzedaż była niezmieniona na rok.

 1. Zaznacz kształt, dla którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij pozycję Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Utwórz nową grafikę związaną z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij pozycję nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym nowy element w obszarze Wyświetlaniena liście pól danych zaznacz pole danych, które chcesz oznaczyć.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczonym zestawem ikon

 5. Z listy wyświetlane jako wybierz pozycję zestaw ikon.

 6. Na liście styl wybierz odpowiedni zestaw ikon.

 7. W obszarze pozycjawybierz położenie ikony na jedną z następujących metod:

  • Aby użyć domyślnego położenia na liście, w obszarze pozycjazaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego .

  • Aby określić inne położenie, wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego , kliknij pozycję poziomo lub pionowo , a następnie wybierz odpowiednie pozycje.

 8. W obszarze reguły wyświetlania każdej ikonywybierz wartości, które mają być reprezentowane przez poszczególne ikony.

 9. Po zakończeniu tworzenia nowego elementu grafiki związanej z danymi kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafiki związanej z danymi w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Stosowanie koloru wypełnienia według wartości danych

Za pomocą opcji Kolorowanie według wartości możesz zastosować kolor wypełnienia wskazujący unikatowe wartości lub zakresy wartości.

Uwaga: W przypadku tworzenia więcej niż jednego koloru za pomocą elementów graficznych danych o wartości, które są prawdziwe dla pojedynczego kształtu, program Visio zastosuje do tego kształtu wypełnienie grafiki związanej z danymi, które jest wyświetlane na początku okna dialogowego Edytowanie grafiki związanej z danymi .

 1. Zaznacz kształt, dla którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij pozycję Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Utwórz nową grafikę związaną z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij pozycję nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym nowy element w obszarze Wyświetlaniena liście pól danych zaznacz pole danych, które chcesz oznaczyć grafiką związaną z danymi.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczoną pozycją Kolorowanie według wartości

 5. Z listy wyświetlane jako wybierz pozycję Kolorowanie według wartości.

 6. Na liście Metoda kolorowania wybierz sposób, w jaki program Visio zastosuje wypełnienie do kształtu na podstawie tego pola danych:

  • Każdy kolor reprezentuje unikatową wartość      Możesz zastosować ten sam kolor do wszystkich kształtów o tej samej wartości. Na przykład można pokolorować wszystkie kształty dla pracowników w dziale sprzedaży, a wszystkie kształty pracowników działu księgowości — na czerwono.

  • Każdy kolor odpowiada zakresowi wartości      Możesz użyć zakresu kolorów, od jasnego do wyciszenia, aby wskazać zakres wartości. Na przykład można użyć zakresu kolorów, które są równe od czerwonego do różowego, aby odpowiadały regionom o wysokim, średnim lub niskim poziomie wzrost sprzedaży.

 7. W obszarze Przydziały kolorówwpisz wartości pola danych, które mają być stosowane dla każdego z kolorów wypełnienia, a następnie wybierz kolory wypełnienia i tekstu, które mają zostać zastosowane.

 8. Jeśli chcesz utworzyć bardziej możliwe kolory wypełnienia, kliknij pozycję Wstaw.

 9. Po zakończeniu tworzenia nowego elementu grafiki związanej z danymi kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafiki związanej z danymi w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Stosowanie istniejącej grafiki związanej z danymi do kształtu

Uwaga: Kształt, do którego zastosowana jest istniejąca Grafika związana z danymi, musi zawierać pola danych, do których odwołuje się Grafika związana z danymi.

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz zastosować grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij pozycję Grafika związanaz danymi, a następnie w obszarze dostępne grafiki związane z danymiwybierz odpowiednią grafikę związaną z danymi.

  Zaznacz pozycję Bez grafiki, aby usunąć grafikę związaną z danymi z kształtu

Uwaga: Możesz umieścić wskaźnik na grafice, aby wyświetlić podgląd kształtu z zastosowanym obrazem danych.

Początek strony

Zmienianie istniejącej grafiki związanej z danymi

 1. Zaznacz kształt zawierający grafikę związaną z danymi, którą chcesz edytować.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij pozycję Grafika związana z danymi, a następnie wybierz pozycję Edytuj grafikę związaną z danymi.

  Okno dialogowe Edytowanie grafiki związanej z danymi

 3. W oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi wykonaj dowolną z następujących czynności:

  1. Aby zmienić pole danych reprezentowane przez grafikę, w kolumnie pole danych wybierz inne pole danych dla tego elementu.

  2. Aby zmienić kolor, ustawienia, czcionkę, format lub typ wyświetlanej grafiki, w kolumnie wyświetlane jako wybierz element, który chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj element. W oknie dialogowym Edytowanie elementu w obszarze Wyświetlaniena liście wyświetlanych jako wybierz typ grafiki.

  3. Aby zmienić położenie elementu grafiki związanej z danymi względem kształtu, w kolumnie wyświetlane jako wybierz element, który chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj element. W oknie dialogowym Edytowanie elementu w obszarze położeniewybierz odpowiednie położenie.

 4. Jeśli chcesz zastosować zmiany do wszystkich kształtów zawierających tę samą grafikę związaną z danymi, w obszarze Zastosuj zmiany dozaznacz opcję wszystkie kształty z tą grafiką danych .

 5. Jeśli chcesz zastosować zmiany do zaznaczonych kształtów, w obszarze Zastosuj zmiany dowybierz opcję tylko zaznaczone kształty .

Początek strony

Usuwanie grafiki związanej z danymi z kształtu

 1. Zaznacz kształty, z których chcesz usunąć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij pozycję Grafika związanaz danymi, a następnie w obszarze Brak grafiki związanej z danymi wybierz pozycję Brak grafiki związanej z danymi.

  Zaznacz pozycję Bez grafiki, aby usunąć grafikę związaną z danymi z kształtu

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×