Wyzwalanie efektu animacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Efekt animacji można wyzwolić na początku lub w trakcie odtwarzania klipu audio lub wideo. Efekt animacji można również uruchomić po kliknięciu kształtu lub innego obiektu, który będzie animowany.

Wyzwalanie efektu animacji po kliknięciu obiektu

 1. Zaznacz kształt lub obiekt, którego chcesz dodać animację, aby.

 2. Przejdź do pozycji animacje > Animacja zaawansowana > Dodaj animację i wybierz animacji, którego chcesz dodać.

 3. Następnie przejdź do pozycji animacje > Animacja zaawansowana > Okienko animacji.

  Otwieranie Okienka animacji

 4. W Okienku animacji zaznacz animowany kształt lub inny obiekt, który ma zostać wyzwolona, aby był odtwarzany po kliknięciu go.

 5. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Przy kliknięciu, a następnie wybierz obiekt.

Wyzwalanie animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo

Aby wyzwolić efekt animacji podczas odtwarzania klipu audio lub wideo, musisz wcześniej wstawić zakładkę w odpowiednim miejscu klipu.

 1. Dodaj zakładkę do klipu audio lub wideo miejsce, w którym ma zostać wyzwolony efekt animacji, aby rozpocząć.

 2. Przejdź do pozycji Animacje > Animacja zaawansowana > Okienko animacji.

 3. W Okienku animacji zaznacz efekt animacji, który ma zostać wyzwolony w określonym miejscu klipu audio lub wideo.

 4. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Po użyciu zakładki i wybierz zakładkę, która ma wyzwalać animację.

  Wyzwalanie animacji po użyciu zakładki

Ustawianie wyzwalacza kliknięcie elementu

 1. Na slajdzie zaznacz element, który ma animacji, która ma wyzwalać.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

 3. W Okienku animacji zaznacz animacji, która ma wyzwalać.

 4. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję wyzwalacz, wskaż Polecenie z, a następnie zaznacz obiekt, który ma zostać wyzwolona Animacja.

Ustawianie wyzwalacza po użyciu zakładki wideo

 1. Na slajdzie zaznacz element, który ma animacji, która ma wyzwalać.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

 3. W Okienku animacji zaznacz animacji, która ma wyzwalać.

 4. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję wyzwalacz, wskaż pozycję Po użyciu zakładki i wybierz zakładkę wideo, która ma wyzwalać animację.

Zobacz też

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×