Wyzwalanie efektu animacji

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby uruchomić efekt animacji przez kliknięcie konkretnego obiektu na slajdzie, trzeba użyć wyzwalacza. Wyzwalacze udostępniają konkretne punkty do kliknięcia w celu sterowania animacją i są szczególnie przydatne, gdy potrzebujesz kilku efektów na slajdzie.

Wyzwalanie efektu animacji po kliknięciu obiektu

  1. Na karcie ANIMACJE w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  2. W Okienku animacji zaznacz animowany kształt lub inny obiekt, po kliknięciu którego ma zostać wyzwolona animacja.

  3. W grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Wyzwalacz, wskaż pozycję Przy kliknięciu, a następnie wybierz obiekt.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wyzwalanie odtwarzania efektu animacji

Wyświetlanie tekstu jako nakładki na klip wideo

Aby uruchomić efekt animacji przez kliknięcie konkretnego obiektu na slajdzie, na przykład poszczególnych kształtów strzałki tutaj, trzeba użyć wyzwalacza.

Na tym slajdzie kliknięcie każdej zielonej strzałki wyzwala efekt tekstowy.

Oto sekwencja: strzałka 1 wyzwala pierwszą animację tekstu, czyli efekt wejścia Ścieranie.

Strzałka 2 wyzwala drugi efekt, a strzałka 3 — trzeci.

Porównajmy to z typową animacją listy, gdy klikam, aby odtworzyć każdy efekt, ale nie klikam w tym celu nic konkretnego.

W pierwszym przykładzie efekt uruchamia się dopiero po kliknięciu strzałki, co jest wyzwalaczem efektu.

Zatem wyzwalacze pozwalają określić punkty do kliknięcia dla efektów.

Mogę utworzyć dowolną liczbę wyzwalaczy.

Na przykład mogę ustawić ten transparent tekstowy jako wyzwalacz, który też uruchamia efekt obrazu.

Aby skonfigurować wyzwalacz, najpierw stosuję do elementu efekt animacji, który ma zostać wyzwolony.

Na tym slajdzie chcę wyzwolić efekt tekstowy dla tego kształtu transparentu.

Zaznaczam kształt i stosuję do niego efekt wejścia Ścieranie.

Teraz określam wyzwalacz efektu. W okienku animacji wybieram efekt aktywujący polecenie Wyzwalacz.

Klikam pozycję Wyzwalacz, wskazuję pozycję Po kliknięciu i wybieram pozycję Strzałka 1, czyli kształt strzałki tutaj.

Teraz strzałka jest wyzwalaczem.

Wyzwalacze przydają się do odtwarzania plików dźwiękowych i wideo, które dla programu PowerPoint są efektami animacji.

Zamiast klikać obiekt multimedialny dźwięku na tym slajdzie, aby go odtworzyć...

mogę przeciągnąć go poza slajd, aby był niewidoczny, i skonfigurować wyzwalacz do jego odtwarzania, a dokładniej ten kształt przycisku.

Gdy klikam przycisk na slajdzie, wyzwala on efekt dźwiękowy.

Na slajdzie z zawartością wideo mogę zrobić to samo: przeciągnąć obiekt wideo poza slajd, ustawić dla niego wartość Odtwórz w trybie pełnoekranowym

i utworzyć wyzwalacz, który go uruchomi — tę dużą zieloną strzałkę.

Gdy kliknę na slajdzie tę dużą zieloną strzałkę, wyzwoli ona odtwarzanie wideo.

W następnej części: używanie wyzwalaczy dla wielu efektów, w tym dźwiękowych.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×