Wyszukiwanie zawartości w programie SharePoint Workspace

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie Pomocy opisano znajdowanie zawartości w obszarze roboczym lub wielu obszarach roboczych przy użyciu usługi wyszukiwania systemu Windows w wersji 4.0.

Co chcesz zrobić?

Funkcje wyszukiwania i ograniczenia

Uruchomienie wyszukiwania

Wyłączanie wyszukiwania

Funkcje wyszukiwania i ograniczenia

Aby w programie SharePoint Workspace było możliwe wyszukiwanie za pomocą wstążki, w systemie musi być zainstalowana usługa wyszukiwania systemu Windows w wersji co najmniej 4.0. Jeśli taka wersja usługi nie jest zainstalowana, po kliknięciu na wstążce przycisku Wyszukaj zostanie wyświetlony monit o jej zainstalowanie.

Korzystając z funkcji wyszukiwania, należy pamiętać o następujących informacjach:

 • Funkcja wyszukiwania skanuje i zwraca wyniki tylko w przypadku następujących narzędzi:

  • Listy 2010

  • Dokumenty 2010

  • Kalendarz 2010

  • Notatnik (obszary robocze w wersji 2010)

   Funkcja wyszukiwania znajduje także wyniki z historii wiadomości.

 • Gdy użytkownik próbuje po raz pierwszy użyć funkcji wyszukiwania, przed rozpoczęciem wyszukiwania program SharePoint Workspace musi najpierw zindeksować dane.

 • W zależności od zasad urządzeń funkcja wyszukiwania może być wyłączona w instalacji użytkownika. Niektóre organizacje mogą wymagać szczególnie zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i dodatkowej ochrony zapewnianej przez funkcje zabezpieczeń programu SharePoint Workspace. Jeśli funkcja wyszukiwania jest włączona, zawartość obszarów roboczych jest zabezpieczana przy użyciu funkcji zabezpieczeń zainstalowanych w systemie komputera. Jeśli funkcja wyszukiwania jest wyłączona ze względu na zasady urządzeń, przycisk Wyszukaj nie jest wyświetlany na wstążce.

 • Wyszukiwanie zawartości przy użyciu usługi wyszukiwania systemu Windows nie wymaga logowania się do konta.

W niektórych wcześniejszych wersjach narzędzi zawartość można wyszukiwać za pomocą funkcji dostępnych bezpośrednio w tych narzędziach. Na przykład narzędzia Dyskusja 2007 na karcie Narzędzia główne na wstążce udostępniają kilka opcji wyszukiwania.

Początek strony

Rozpoczynanie wyszukiwania

Wyszukiwanie można rozpocząć albo w obszarze roboczym, albo na pasku uruchamiania.

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj.

  Zostanie otwarte okno usługi wyszukiwania systemu Windows, w którym jako zakres wyszukiwania będzie ustawiony program Microsoft SharePoint Workspace.

 2. Wprowadź kryteria wyszukiwania i wybierz inne standardowe opcje usługi wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj.

Początek strony

Wyłączanie wyszukiwania

Funkcję wyszukiwania można wyłączyć. Jest to możliwe w przypadku szczególnie zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i chęci zachowania dodatkowej ochrony zapewnianej przez funkcje zabezpieczeń programu SharePoint Workspace. Jeśli funkcja wyszukiwania jest włączona, zawartość obszarów roboczych jest chroniona za pomocą funkcji zabezpieczeń zainstalowanych w systemie komputerowym.

Funkcję Wyszukiwanie można w dowolnym momencie ponownie włączyć, klikając przycisk Wyszukaj.

Wyłączanie funkcji wyszukiwania w systemie Windows Vista lub Windows 7

 1. Przejdź do Panelu sterowania systemu Windows.

 2. W polu wyszukiwania wpisz wyraz „Indeks”.

 3. Kliknij pozycję Opcje indeksowania.

 4. W oknie dialogowym Opcje indeksowania kliknij pozycję Modyfikuj.

 5. W obszarze Zmienianie wybranych lokalizacji usuń zaznaczenie pola Microsoft SharePoint Workspace, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyłączanie funkcji wyszukiwania w systemie Windows XP

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę wyszukiwania na pasku stanu systemu Windows, a następnie kliknij pozycję Opcje indeksowania

 2. W oknie dialogowym Opcje indeksowania kliknij pozycję Modyfikuj.

 3. W obszarze Zmienianie wybranych lokalizacji usuń zaznaczenie pola Microsoft SharePoint Workspace, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×