Wyszukiwanie zawartości

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje kilka sposobów wyszukiwanie zawartości w Microsoft SharePoint Server 2010. Możesz za pomocą pola wyszukiwania, która znajduje się na każdej stronie witryny programu SharePoint, witryny Centrum wyszukiwania lub utworzyć kwerendę szczegółowe przy użyciu strony Wyszukiwanie zaawansowane. Możesz wyszukiwać zawartość przez wyszukiwanie słów kluczowych, określonej frazy ujęte w znaki cudzysłowu lub wartości, które są przypisane do właściwości.

Co chcesz zrobić?

Wyszukiwanie tekstu lub plików w witrynie

Wyszukiwanie tekstu lub plików na liście lub w bibliotece

Znajdowanie zawartości z witryny Centrum wyszukiwania

Pisanie efektywnej kwerendy

Praca z wyników wyszukiwania

Znajdowanie zawartości za pomocą funkcji Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie tekstu lub plików w witrynie

Gdy szukany zawartość, ale nie pewności, gdzie znajduje się rozpocząć wyszukiwanie w witrynie najwyższego, gdy zachodzi podejrzenie, że informacje mogą znajdować się. Następnie można dostosować wyniki, aby znaleźć informacje. Zawartość można wyszukiwać, wprowadzając słowa kluczowe lub frazę określonych ujęte w cudzysłów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kwerend zobacz sekcję pisania skutecznych zapytań.

 1. Przejdź do witryny, którą chcesz przeszukać. Wyniki wyszukiwania witryny nie uwzględniają zawartości witryny nadrzędnej ani witryn sąsiadujących. Upewnij się, że znajdujesz się w witrynie najwyższego poziomu, która może zapewnić pożądane wyniki wyszukiwania.

 2. W polu wyszukiwania wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Domyślnie wyniki wyszukiwania są wyświetlane według istotności. Aby posortować wyniki inaczej, kliknij odpowiednią opcję w obszarze Uściślić wyniki. Można także wprowadzić nowy słowo kluczowe wyszukiwania zmian w zakresie do Tej listy. Ten sposób ograniczyć przyszłe zapytania do pierwszego zestawu wyników. Jeśli wprowadzisz nowe wyszukiwanie w zakresie ustawiono Tej witryny, nowe wyszukiwanie wystąpi z tego samego miejsca lub witryn jako oryginalny kwerendy. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z wyników wyszukiwania zobacz sekcję Praca z wyników wyszukiwania.

  Uwagi: 

  • Załączniki do elementów list nie są pokazywane w wynikach wyszukiwania.

  • W polu wyszukiwania obowiązuje ograniczenie do 255 znaków.

Początek strony

Wyszukiwanie tekstu lub plików na liście bądź w bibliotece

Jeśli masz pewność, że zawartość, którą chcesz odnaleźć znajduje się na liście lub w bibliotece, Rozpocznij wyszukiwanie na stronie, w którym znajduje się na liście lub w bibliotece. Wyniki wyszukiwania umożliwiają uściślić wyszukiwanie przy użyciu metadanych, takie jak autor dokumentu lub daty, które zostały zapisane. Zawartość można wyszukiwać, wprowadzając słowa kluczowe lub frazę określonych ujęte w cudzysłów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kwerend zobacz sekcję pisania skutecznych zapytań. Jeśli nie możesz znaleźć zawartości należy spróbować wyszukiwania z witryny lub przy użyciu innych słów kluczowych.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, którą chcesz przeszukać.

 2. W polu wyszukiwania wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Domyślnie wyniki wyszukiwania są wyświetlane według istotności. Aby posortować wyniki inaczej, kliknij odpowiednią opcję w obszarze Uściślić wyniki. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z wyników wyszukiwania zobacz sekcję Praca z wyników wyszukiwania.

  Uwagi: 

  • Załączniki do elementów list nie są pokazywane w wynikach wyszukiwania.

  • W polu wyszukiwania obowiązuje ograniczenie do 255 znaków.

Początek strony

Wyszukiwanie zawartości za pomocą witryny Centrum wyszukiwania

Organizacja użytkownika może używać witryny Centrum wyszukiwania. Witryna Centrum wyszukiwania to miejsce, z którego należy korzystać, aby wyszukać wyniki z całego przedsiębiorstwa. W domyślnej witrynie Centrum wyszukiwania jest wyświetlane pole Wyszukaj, w którym można wpisać kwerendę.

 1. Aby wyświetlić witrynę Centrum wyszukiwania, kliknij pozycję Centrum wyszukiwania lub pozycję Centrum technologii wyszukiwania dla przedsiębiorstw w łączach nawigacji znajdujących się u góry większości stron.

 2. Jeśli witryna Centrum wyszukiwania zawiera łącza, kliknij jedno z nich, aby wyszukiwać w określonych lokalizacjach lub aby wyszukiwać osoby (pozycja Osoby). Na przykład kliknij pozycję Wszystkie witryny, aby wyszukać zawartość we wszystkich dostępnych witrynach.

 3. Wpisz kwerendę w polu Wyszukaj.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kwerend zobacz sekcję pisania skutecznych zapytań.

 4. Kliknij pozycję Przejdź do wyszukiwania, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania.

Początek strony

Pisanie skutecznych kwerend

Niezależnie od tego, czy wyszukiwanie jest przeprowadzane z poziomu witryny czy w Centrum wyszukiwania, skonstruowanie skutecznej kwerendy może przyspieszyć znalezienie żądanych informacji. W celu wyszukania informacji lub osób można skorzystać z kombinacji dowolnego tekstu, fraz, operatorów logicznych i ograniczeń opartych na właściwościach.

Poniżej przedstawiono kilka uwag, o których warto pamiętać podczas pisania kwerendy:

 • Oddzielne wyszukiwanych terminów ze spacjami     Wyniki wyszukiwania znajduje się lista cała zawartość zawierające wszystkie wyrazy w dowolnej kolejności.

 • Wyszukiwanie ignoruje wielkość liter    Wyszukiwanie Autor: Jan ma wyniki wyszukiwania Autor: Jan.

 • Użyj znaków cudzysłowu dla dokładne wyniki     Jeśli masz pewność, że dokument, który ma być zawiera dokładne słowa w takiej kolejności, kwerendy, należy umieścić kwerendy w cudzysłów. W przeciwnym razie najlepiej pozostawić frazę nienotowane. Na przykład kwerendy w tym artykule Wyszukiwanie zawartości spowoduje znalezienie tylko te artykuły miejsce, w którym "Wyszukaj" i "zawartości" są ze sobą.

 • Liczba znaków     Kwerendy musi być nie więcej niż 255 znaków.

Dodawanie wyrażeń logicznych do kwerendy

Oprócz stosowania podstawowych funkcji wyszukiwania czasami może być konieczne użycie parametrów w celu uściślenia wyników wyszukiwania. Program SharePoint umożliwia stosowanie operatorów logicznych do słów kluczowych i właściwości przez łączenie ich przy użyciu operatorów ORAZ, LUB, NIE, + (PLUS) i - (MINUS) w celu skonstruowania odpowiedniej kwerendy. Poniższe przykłady ułatwiają tworzenie skutecznych kwerend.

Operator logiczny

Opis i przykład

ORAZ

Aby znaleźć wszystkie dokumenty wyrazów, niezależnie od ich relacji użyć. Na przykład jabłka pomarańcze i znajdzie wszystkie dokumenty zawierające zarówno jabłka i Pomarańcze, ale dwóch warunków może nie być równoczesne w dokumentach.

LUB

Użyj OR spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających wyraz lub wyrazy. Na przykład możesz wyszukać C++ lub C# znajdzie wszystkie dokumenty zawierające jedną z tych formularzy.

NIE

Za pomocą nie chcesz, aby wykluczyć określone wyniki. Na przykład marketingowych prognozy i nie budżetu zwracają dokumenty zawierające słowa kluczowe marketingowych i prognozy, ale nie budżetu.

+ (PLUS)

Kwerenda Programu SharePoint + Excel zwróci wszystkie dokumenty zawierające oba słowa kluczowe.

- (MINUS)

Kwerenda SharePoint + programu Excel — program Excel 2007-programu Excel 2003 zwraca wszystkie dokumenty zawiera słowa kluczowe programu Excel 2007 i Excel 2003.

Oprócz udostępnienia operatorów logicznych program SharePoint zezwala na użycie operatorów relacyjnych. Kwerendę można utworzyć przy użyciu następujących wartości:

Operator relacyjny

Opis i przykład

: (dwukropek)

Aby określić równości za pomocą właściwości. Na przykład Author: Bator oznacza, że autor równa się Kit.

= (równa się)

Aby określić równości za pomocą właściwości. Na przykład Author: Bator oznacza, że autor równa się Kit.

< (mniejsze niż)

Korzystanie z datami i liczby całkowite, aby określić poniżej. Na przykład wyszukiwania specyfikacje zmodyfikowane < 7-09-8 zwróci wszystkie wyszukiwania specyfikacje, które zostały zmodyfikowane przed 8 lipca 2009 roku.

> (większe niż)

Użyj z datami i liczby całkowite, aby określić większe niż. Na przykład wyszukiwania specyfikacje modyfikacji > 7-09-8 zwróci wszystkie wyszukiwania specyfikacje, które zostały zmodyfikowane po 8 lipca 2009 roku.

<= (mniejsze niż lub równe)

Użyj z datami i liczby całkowite, aby określić mniejsze niż lub równe. Na przykład wyszukiwania specyfikacje zmodyfikowane < = 7-09-8 zwróci wszystkie wyszukiwania specyfikacje, które zostały zmodyfikowane przed lipca 8 2009 włącznie.

>= (większe niż lub równe)

Użyj z datami i liczby całkowite, aby określić większe niż lub równe. Na przykład wyszukiwania specyfikacje modyfikacji > = 7-09-8 zwróci wszystkie wyszukiwania specyfikacje, które zostały zmodyfikowane po lipca 8 2009 włącznie.

.. (dwie kropki)

Na przykład Właściwości: wartość 1..value 2 wskazuje, że właściwość jest większy lub równy wartości 1 i mniejsza niż wartość 2.

<> (różne)

Aby wykluczyć za pomocą z datami i liczb całkowitych. Na przykład Specyfikacje wyszukiwania modyfikacji <> 7-09-8 zwróci wszystkie wyszukiwania specyfikacje, które nie zostały zmodyfikowane na 8 lipca 2009 roku.

Kwerendy korzystające z właściwości

Kwerendy można konstruować przy użyciu właściwości (tzn. metadanych dokumentów zapisanych w programie SharePoint). Przykładem właściwości jest autor dokumentu lub data zapisania dokumentu. Właściwości zawartości i ich wartości są zapisywane w trakcie indeksowania witryn. Jeśli dla danego elementu są określone pewne informacje dotyczące jego właściwości, można ich użyć do skonstruowania kwerendy, aby łatwiej znaleźć ten element.

Podczas wyszukiwania przy użyciu właściwości nie należy używać spacji między właściwością a wartością.

Wyszukiwanie wartości właściwości

Użyj składni Właściwości: wartość. Na przykład author: Bator znajdzie wszystkie dokumenty utworzone przez osobę, której nazwisko jest Kit.

Wyszukiwanie według nazwy pliku

Typ filename: "Budżet" (w cudzysłowie) znaleźć pliku o nazwie "Budget.xlsx", lub wpisz filename:budget (bez cudzysłowów), aby znaleźć zarówno "Budget_Current.xlsx" i "Budget_Next.xlsx."

Wyszukiwanie według typu pliku

Załóżmy, że szukasz budżetu arkuszy kalkulacyjnych, które zostały przygotowane w Excel 2007. Dołącz filetype:xlsx do zapytania w celu wyświetlania tylko wyników wyszukiwania, które są Excel 2007 skoroszytów.

Symbole wieloznaczne

Gwiazdka "*" dla prefiksu odpowiadają słowo kluczowe lub właściwości, aby znaleźć dokumenty. Na przykład możesz wyszukać Autor: Smi zwróci wszystkie dokumenty napisane przez autora, których nazwa zaczyna się od liter Smi.

Wyszukiwanie różnych właściwości

Usługa wyszukiwania zinterpretowany odstępu między warunki, które używają różnych właściwości jako i Na przykład w przypadku wyszukiwania na filetype:xlsx tytuł: budżetwyszukiwania zwróci tylko Excel 2007 skoroszytów z tytułami, które zaczynają się od wyrazu "Budżet".

Wykluczanie określonych wyników wyszukiwania

Aby wykluczyć wyniki wyszukiwania, które zawierają określone warunki, użyj znak minus (-) przed termin, który chcesz wykluczyć. Na przykład jeśli chcesz znaleźć elementy, które obejmują wyrazu "wydatków", ale nie zawierają wyraz "podatki", wpisz wydatki - podatków w polu wyszukiwania.

Dołączanie właściwości plików

Umożliwia określenie nazwy lub typ pliku, aby zwrócić właściwości. Na przykład jeśli chcesz znaleźć pliki programu Microsoft Office Word 2007, które zawierają wyraz "Planowanie", wpisz Harmonogram filetype:docx w polu wyszukiwania.

Wyszukiwanie alternatywnych wartości tej samej właściwości

Usługa wyszukiwania zinterpretowany odstępu między warunki, które używają tej samej właściwości jako lub. Na przykład w przypadku wyszukiwania autora: "Jan Kowalski" autora: "David Kowalski", wyszukiwanie zwróci elementy, które zostały utworzone przez osobę, albo.

Wykluczanie wartości właściwości

Aby wykluczyć zawartość oznaczoną określoną wartością właściwości, należy użyć znaku minus (-) przed nazwą tej właściwości.

Wyszukiwanie na konkretnym serwerze

Jeśli właściwość witryny jest dostępne w celu uzyskania wyników wyszukiwania, można dołączyć witryny:nazwa_serwera w kwerendzie w celu zawężenia zakresu wyszukiwania na zawartość, która znajduje się na określonym serwerze.

Uwaga: Znaki ukośnik odwrotny (\) nie działają w kwerendach. W związku z tym, nie należy używać ukośników odwrotnych ścieżka serwera po wpisaniu witryny: \\nazwa_serwera.

Data/Godzina

Można dowolnej właściwości daty/godziny w dowolnym formacie operatory relacyjne lub logiczne do tworzenia zapytania. Na przykład wyszukiwania specyfikacje modyfikacji = 7-09-8 zwróci wszystkie wyszukiwania specyfikacje, które zostały zmodyfikowane 8 lipca 2009 roku.

Uwagi: 

 • Kwerenda musi zawierać co najmniej jeden termin do znalezienia. Kwerendy zawierające wyłącznie wykluczone terminy powodują zwrócenie komunikatu o błędzie.

 • Jeśli administrator zamapował właściwości takie jak writer (autor tekstu) lub e-mail na właściwość zarządzaną author, wyniki mogą również uwzględniać zawartość, w której znajdują się te właściwości.

Jeśli nie można znaleźć dokumentów, o których wiadomo, że istnieją w organizacji, może to oznaczać, iż administrator usług wyszukiwania powinien dodać dokumenty do indeksu wyszukiwania lub włączyć uprawnienia dotyczące dokumentów. Można też dodać albo zmienić słowa kluczowe lub właściwości dotyczące dokumentów.

Praca z wynikami wyszukiwania

Domyślnie podstawowe wyniki wyszukiwania są sortowane na podstawie istotności względem kwerendy. Definicje słów kluczowych oraz łącza najlepszych trafień (jeśli jakieś wystąpiły) znajdują się na początku wyników wyszukiwania. Wyniki można uściślić, klikając dowolne z łączy w panelu uściślenia.

Administrator może zmienić opcje wyświetlane w panelu uściślenia, ale dostępnych jest również kilka metod samodzielnego uściślania wyników wyszukiwania, na przykład według witryny, w której dokument może się znajdować, według autorów, których dokumenty użytkownik chce wyświetlać, lub według daty albo zakresu dat napisania dokumentów. Kliknięcie dowolnych elementów w panelu uściślenia powoduje błyskawiczne przedstawienie wyników uszeregowanych według wybranej metody uściślenia.

Inną metodą uściślenia wyszukiwania jest użycie zakresów. Jeśli użytkownik wyświetla stronę wyników wyszukiwania, korzystając z Centrum wyszukiwania lub przeszukując dowolną witrynę, zobaczy opcję umożliwiającą uściślenie wyników według kryterium Ta witryna lub Ta lista. Wybranie opcji Ta lista umożliwia dalsze uściślanie wyników według nowego zestawu słów kluczowych lub według frazy. Można również korzystać z zakresu Osoby lub Wszystkie witryny.

Funkcja wyszukiwania sugeruje także listę wyszukiwań pokrewnych. Kliknięcie jednego z wyświetlonych łączy powoduje natychmiastowe uruchomienie kwerendy dotyczącej tekstu lub frazy, która jest podobna do oryginalnego wyszukiwania lub jest z nią powiązana.

Jeśli organizacja umożliwia wyszukiwanie osób i informacji z witryn Moja witryna, jest wyświetlana lista osób w organizacji, które zamieściły dany wyraz lub daną frazę wyszukiwania w swoich profilach. Kliknięcie nazwiska osoby powoduje przejście do jej witryny Moja witryna. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania osób, zobacz artykuł dotyczący wyszukiwania osób.

W górnej części strony wyników są wyświetlane sugestie Czy chodziło o. Ta funkcja sugeruje alternatywne kwerendy, które można wypróbować. Każda sugestia jest sformatowana jako łącze. Aby przeprowadzić ponowne wyszukiwanie przy użyciu alternatywnej kwerendy, wystarczy kliknąć odpowiednie łącze.

Początek strony

Wyszukiwanie zawartości przy użyciu strony Wyszukiwanie zaawansowane

Aby skonstruować bardziej szczegółową kwerendę, można użyć strony Wyszukiwanie zaawansowane, która jest dostępna z poziomu strony wyników wyszukiwania. Korzystając z funkcji Wyszukiwanie zaawansowane, można wybrać opcję wyświetlania lub wykluczania wyników zawierających określone wyrazy, filtrować wyniki wyszukiwania według języka lub typu oraz przeszukiwać właściwości zawartości. Wadą korzystania z funkcji Wyszukiwanie zaawansowane jest to, że w wyniku użycia zbyt wielu parametrów lub ograniczeń kwerenda może negatywnie wpłynąć na wydajność. Podobnie jak w przypadku wszystkich kwerend wyszukiwania, należy używać jak najmniej wyrazów lub ograniczeń, aby poszerzyć zakres wyników, a następnie zawęzić go przez uściślenie.

 1. Aby wyświetlić stronę Wyszukiwanie zaawansowane, kliknij łącze Zaawansowane obok pola Wyszukaj na stronie wyników wyszukiwania.

 2. W obszarze Znajdź dokumenty z wpisz wyrazy lub frazy w polach, które przedstawiono na poniższej ilustracji. Możesz wybrać zgodność z poszczególnymi wyrazami, ze wszystkimi wyrazami, z całą frazą albo wykluczyć wyniki zawierające konkretne wyrazy.

  Wyszukiwanie zaawansowane — Znajdź dokumenty z

 3. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania ze względu na język, zaznacz jedno lub więcej pól wyboru w obszarze Tylko języki.

  Wyszukiwanie zaawansowane — Tylko języki

 4. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania ze względu na format dokumentu, kliknij opcję z listy Typ wyniku.

  Wyszukiwanie zaawansowane — Typ wyniku

 5. Aby wyszukać zawartość oznaczoną za pomocą określonych wartości, skorzystaj z pól obok nagłówka Gdzie właściwość. Na liście Wybierz właściwość kliknij właściwość, wybierz operator logiczny, a następnie wpisz wartość, którą chcesz wyszukać. Aby wyszukać więcej niż jedną właściwość lub inną wartość tej samej właściwości, kliknij pozycję Dodaj właściwość. W przedstawionym przykładzie wyniki wyszukiwania będą zawierać elementy mające w nazwie wyraz „Budżet”, których autorem jest Rafał Misztal.

  Wyszukiwanie zaawansowane — Dodaj właściwości

 6. Kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×