Wyszukiwanie wcześniejszych konwersacji prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych

Domyślnie program Office Communicator 2007 zapisuje wszystkie przychodzące i wychodzące konwersacje za pomocą wiadomości błyskawicznych w folderze Historia konwersacji programu Outlook 2007 w skrzynce odbiorczej klienckiej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych i współpracy Microsoft Outlook. Dzięki temu można przeglądać wcześniejsze konwersacje.

Uwagi : 

  • Funkcje omówione w tym temacie wymagają współpracy programu Communicator z aplikacją Outlook 2007.

  • Dostępność poleceń Wyświetl historię konwersacji i Znajdź poprzednie konwersacje zależy od konfiguracji programu Office Communicator 2007 obowiązującej w firmie.

W tym temacie

Otwieranie folderu Historia konwersacji programu Outlook 2007 z poziomu programu Communicator 2007

Wyszukiwanie poprzedniej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z wybranym kontaktem

Co to jest „konwersacja”?

Otwieranie folderu Historia konwersacji programu Outlook 2007 z poziomu programu Communicator 2007

  • Na pasku tytułu programu Office Communicator kliknij przycisk Menu, wskaż polecenia Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Wyświetl historię konwersacji. Program Communicator uaktywni program Outlook 2007 z wyświetlonym folderem Historia konwersacji. Można wówczas użyć programu Outlook 2007 do posortowania i uporządkowania konwersacji, a także do przeszukiwania ich według słów kluczowych lub nazw kontaktów.

Początek strony

Wyszukiwanie poprzedniej konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z wybranym kontaktem

  • W głównym oknie programu Office Communicator kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu, dla którego chcesz wyświetlić wcześniejszą konwersację prowadzoną przy użyciu wiadomości błyskawicznych, i wybierz polecenie Znajdź poprzednie konwersacje.

    Uwaga : Jeśli dotąd nie prowadziłeś z kontaktem żadnych konwersacji w tym trybie, polecenie będzie niedostępne.

Początek strony

Co to jest „konwersacja”?

Każda próba komunikacji za pomocą wiadomości błyskawicznych jest uważana za konwersację i powoduje dodanie wpisu do folderu Historia konwersacji programu Outlook. Obiekt taki jest dodawany na przykład w sytuacji, gdy zostanie wysłana wiadomość błyskawiczna do kogoś, kto nie odpowiada. Ponadto odpowiedź na zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych oraz udział w takiej konwersacji powoduje umieszczenie odpowiedniego wpisu w folderze Historia konwersacji programu Outlook.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×