Wyszukiwanie wartości na liście danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że trzeba wyszukać numer wewnętrzny do pracownika na podstawie numeru jego identyfikatora albo stawkę prowizji odpowiadającą danej kwocie sprzedaży. Istnieje kilka sposobów szybkiego i skutecznego znalezienia tych wartości.

Na przykład możesz wyszukać wartości w pionie na liście przy użyciu dopasowania dokładnego. Aby to zrobić, można użyć funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub kombinacji funkcji INDEKS i funkcji PODAJ.POZYCJĘ, jak pokazano w poniższych przykładach.

W tym skoroszycie pokazano, w jaki sposób można wyszukać wartości, które są dokładnie dopasowane, za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

W tym skoroszycie pokazano, w jaki sposób można wyszukać wartości, które są dokładnie dopasowane, za pomocą funkcji INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ.

W tym skoroszycie pokazano, w jaki sposób można wyszukać wartości za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO przy użyciu dopasowania przybliżonego. Na przykład, gdy znana jest częstotliwość i konieczne jest odszukanie koloru skojarzonego z daną częstotliwością, jak pokazano w tym skoroszycie.

Wyszukiwanie wartości w pionie na liście o nieznanych rozmiarach przy użyciu dopasowania dokładnego

Aby wykonać to zadanie, użyj funkcji PRZESUNIĘCIE i funkcji PODAJ.POZYCJĘ.

Tej metody należy używać wtedy, gdy dane znajdują się w zakresie danych zewnętrznych, który jest codziennie odświeżany. Wiadomo, że cena znajduje się w kolumnie B, ale nie wiadomo, ile wierszy danych zostanie zwróconych, a pierwsza kolumna nie jest posortowana alfabetycznie.

W tym skoroszycie pokazano, w jaki sposób można wyszukać wartości za pomocą funkcji PRZESUNIĘCIE i PODAJ.POZYCJĘ.

Wyszukiwanie wartości w poziomie

Wyszukiwanie wartości w poziomie na liście przy użyciu dopasowania dokładnego za pomocą funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO.

W tym skoroszycie pokazano, w jaki sposób można wyszukać wartości w poziomie za pomocą funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO.

W tym skoroszycie pokazano, w jaki sposób funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO używa dopasowania przybliżonego, gdy wartości w pierwszym wierszu są posortowane w kolejności rosnącej.

Porada:  W arkuszu można wyświetlić wyniki formuły jako wartości procentowe lub walutę. W trybie edycji zaznacz komórkę, kliknij pozycję Narzędzia główne > Format liczby i wybierz pozycję Procent lub Waluta.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×