Wyszukiwanie tekstu lub plików w witrynie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wyszukiwać pliki tekstowe lub pliki w witrynie SharePoint Foundation 2010 lub listy, wprowadzając wyraz lub frazę w polu wyszukiwania. Podczas wyszukiwania w witrynie programu SharePoint kwerenda przeszukuje bieżącej witryny i wszystkich jej podwitryn znajdujących się pod nim. Aby wyszukać w wielu witrynach, uruchom kryteria wyszukiwania do użytku domowego lub głównej witryny. Jeżeli wiadomo, że zawartość, którą chcesz odnaleźć znajduje się w określonej listy lub biblioteki, należy rozpocząć wyszukiwanie w polu wyszukiwania dla tej listy lub biblioteki.

W tym artykule

Wyszukiwanie tekstu lub plików w witrynie

Wyszukiwanie tekstu lub plików na liście lub w bibliotece

Pisanie efektywnej kwerendy

Użyj ograniczeń na podstawie właściwości

Używanie operatorów

Wyszukiwanie tekstu lub plików w witrynie

Gdy szukany zawartość, ale nie pewności, gdzie znajduje się rozpocząć wyszukiwanie w witrynie najwyższego, gdy zachodzi podejrzenie, że informacje mogą znajdować się. Następnie można dostosować wyniki, aby znaleźć informacje. Zawartość można wyszukiwać, wprowadzając słowa kluczowe lub frazę określonych ujęte w cudzysłów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kwerend zobacz sekcję pisania skutecznych zapytań.

 1. Przejdź do witryny, którą chcesz przeszukać.

 2. W polu wyszukiwania wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Domyślnie wyniki wyszukiwania są wyświetlane według istotności. Aby posortować wyniki inaczej, kliknij opcję w obszarze Uściślij wyniki. Możesz też wprowadzić nowe słowo kluczowe i zmienić zakres wyszukiwania, wybierając opcję Ta lista. Ta operacja spowoduje ograniczenie przyszłych kwerend do pierwszego zestawu wyników. Jeśli wprowadzisz nowe wyszukiwanie z zakresem ustawionym przez wybranie opcji Ta witryna, nowe wyszukiwanie zostanie przeprowadzone w tej samej witrynie lub w tych samych witrynach co pierwotna kwerenda.

  Uwagi: 

  • Załączniki do elementów list nie są pokazywane w wynikach wyszukiwania.

  • W polu wyszukiwania obowiązuje ograniczenie do 255 znaków.

Początek strony

Wyszukiwanie tekstu lub plików na liście bądź w bibliotece

Jeśli masz pewność, że zawartość, którą chcesz odnaleźć znajduje się na liście lub w bibliotece, Rozpocznij wyszukiwanie na stronie, w którym znajduje się na liście lub w bibliotece. Wyniki wyszukiwania umożliwiają uściślić wyszukiwanie przy użyciu metadanych, takie jak autor dokumentu lub daty, które zostały zapisane. Zawartość można wyszukiwać, wprowadzając słowa kluczowe lub frazę określonych ujęte w cudzysłów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kwerend zobacz sekcję pisania skutecznych zapytań. Jeśli nie możesz znaleźć zawartości należy spróbować wyszukiwania z witryny lub przy użyciu innych słów kluczowych.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, którą chcesz przeszukać.

 2. W polu wyszukiwania wpisz wyraz lub frazę do wyszukania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

 3. Domyślnie wyniki wyszukiwania są wyświetlane według istotności. Aby posortować wyniki inaczej, kliknij opcję w obszarze Uściślij wyniki.

  Uwagi: 

  • Załączniki do elementów list nie są pokazywane w wynikach wyszukiwania.

  • W polu wyszukiwania obowiązuje ograniczenie do 255 znaków.

Początek strony

Pisanie skutecznych kwerend

Niezależnie od tego, czy wyszukiwanie jest przeprowadzane z poziomu witryny czy listy, skonstruowanie skutecznej kwerendy może przyspieszyć znalezienie informacji. Wyszukiwanie można przeprowadzić przy użyciu słów kluczowych lub fraz albo przez dodanie ograniczeń dotyczących właściwości umożliwiających dalsze uściślenie kwerendy.

Aby wyszukać przy użyciu słów kluczowych, wpisz jedno lub więcej słów kluczowych w polu wyszukiwania. Na przykład podczas wpisywania kwerend wyszukiwania kontaktów zasobów ludzkich zwraca każdy dokument, który pasuje do wszystkich wyrazów ludzi, zasobów i kontaktów, niezależnie od tego, gdzie się wyrazy w dokumencie.

Aby wyszukać przy użyciu frazę, należy ująć frazę w podwójny cudzysłów. Dzięki temu tego przeszukuje razem w dokumentach wyrazów. Na przykład możesz wyszukać zasobów ludzkich kontaktów "seattleWaszyngton" wyniki we wszystkich dokumentach zawierających człowieka wyrazów, zasobów i kontaktów, miejsce, w którym wyrazy seattle Waszyngton się obok siebie.

Funkcja wyszukiwania ignoruje często występujące wyrazy (np. „z” „i”, „o” i „a”) oraz liczby jednocyfrowe i wielkie litery.

Korzystanie z ograniczeń opartych na właściwościach

Tworząc kwerendy przy użyciu właściwości metadanych na dokumentów zapisanych w programie SharePoint, możesz utworzyć bardziej zaawansowanych kwerend. Autor dokumentu lub Data modyfikacji jest przykładem właściwości. Po utworzeniu wyszukiwania przy użyciu właściwości nie należy używać spacji między właściwość oraz wartość. Na przykład znaleźć wszystkie dokumenty utworzone przez Jan, wpisz Autor: Jan.

Aby wyszukać wartości słowo kluczowe lub frazę można także na podstawie właściwości ograniczenia. Na przykład wyszukać wszystkie dokumenty utworzone przez Tomasz Bator, wpisz autora: "Jan Kit" przy użyciu bez spacji.

W poniższej tabeli zawarto więcej szczegółowych informacji dotyczących sposobów korzystania z reguł opartych na właściwościach.

Metoda

Opis

Wyszukiwanie wartości właściwości

Składnia Właściwości: wartość. Na przykład Autor: Kitznajdzie wszystkie dokumenty utworzone przez osobę, której nazwisko jest Kit.

Wyszukiwanie według nazwy pliku

Typ filename: "budżet" (w cudzysłowie) znaleźć pliku o nazwie "Budget.xlsx", lub wpisz nazwę pliku: budżet (bez cudzysłowów) znajdowanie zarówno "Budget_Current.xlsx" i "Budget_Next.xlsx."

Wyszukiwanie według typu pliku

Załóżmy, że szukasz budżetu arkuszy kalkulacyjnych, które zostały przygotowane w Excel 2007. Dołączanie Typ pliku: xlsx do zapytania w celu wyświetlania tylko wyników wyszukiwania, które są Excel 2007 skoroszytów.

Wyszukiwanie różnych właściwości

Usługa wyszukiwania zinterpretowany odstępu między warunki, które używają różnych właściwości jako i Na przykład w przypadku wyszukiwania Tytuł: budżetfiletype:xlsxwyszukiwania zwróci tylko Excel 2007 skoroszytów z tytułami, które zaczynają się od wyrazu "Budżet".

Dołączanie właściwości plików

Umożliwia określenie nazwy lub typ pliku, aby zwrócić właściwości. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć pliki programu Microsoft Office Word 2007, które zawierają wyraz "Planowanie", należy wpisać harmonogramu typu pliku: docx w polu wyszukiwania.

Wyszukiwanie alternatywnych wartości tej samej właściwości

Usługa wyszukiwania zinterpretowany odstępu między warunki, które używają tej samej właściwości jako lub. Na przykład w przypadku wyszukiwania autora: "Jan Kit" autora: "David Kowalski", wyszukiwanie zwróci elementy, które zostały utworzone przez osobę, albo.

Wykluczanie wartości właściwości

Aby wykluczyć zawartość oznaczoną określoną wartością właściwości, należy użyć znaku minus (-) przed nazwą tej właściwości.

Wyszukiwanie na konkretnym serwerze

Jeśli właściwość witryny jest dostępne w celu uzyskania wyników wyszukiwania, można dołączyć witryny:nazwa_serwera w kwerendzie w celu zawężenia zakresu wyszukiwania na zawartość, która znajduje się na określonym serwerze.

Uwaga: Znaki ukośnik odwrotny (\) nie działają w kwerendach. W związku z tym, nie należy używać ukośników odwrotnych ścieżka serwera po wpisaniu witryny: \\nazwa_serwera.

Data/Godzina

Można dowolnej właściwości daty/godziny w dowolnym formacie operatory relacyjne lub logiczne do tworzenia zapytania. Na przykład wyszukiwania specyfikacje modyfikacji = 7-09-8 zwróci wszystkie wyszukiwania specyfikacje, które zostały zmodyfikowane 8 lipca 2009 roku.

Korzystanie z operatorów

Usługa wyszukiwania nie obsługuje funkcji logicznych typu ORAZ i LUB ani symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*). Można jednak uwzględniać i wykluczać słowa kluczowe, stawiając znak plus (+) lub minus (-) przed słowem kluczowym. Na przykład kwerenda sztuka + picasso zwróci listę dzieł sztuki tylko autorstwa Picassa.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×