Wyszukiwanie rekordów w narzędziu niestandardowym Formularze 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie opisano trzy sposoby wyszukiwania elementów w narzędziu niestandardowym Formularze 2007.

Znajdowanie

Wyszukiwanie przy użyciu formularza

Znajdowanie zaawansowane

Znajdowanie

Funkcja Znajdź umożliwia wyszukiwanie w bieżącym widoku danych następnego lub poprzedniego elementu, który zawiera określony tekst.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Znajdź, a następnie kliknij pozycję Znajdź.

 2. W oknie dialogowym Znajdowanie wprowadź tekst, który chcesz znaleźć.

 3. Aby uściślić wyszukiwanie, można zaznaczyć opcje uwzględniania wielkości liter i/lub znajdowania tylko całych wyrazów.

 4. Kliknij przycisk Znajdź następny lub Znajdź poprzedni.

Program SharePoint Workspace znajdzie następny lub poprzedni element zawierający określony tekst. Jeśli nie zostanie znaleziony tekst zgodny z szukanym tekstem, pojawi się komunikat „Nie znaleziono dopasowań dla tego szukanego tekstu”. Należy pamiętać, że wyszukiwanie jest zawsze prowadzone od góry lub od dołu listy, w zależności od kierunku przeszukiwania.

Początek strony

Znajdowanie za pomocą formularza

Funkcja Znajdź przy użyciu formularza umożliwia wyszukiwanie wszystkich elementów zgodnych z wartościami pól wprowadzonymi w formularzu.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Znajdź, a następnie kliknij pozycję Znajdź przy użyciu formularza.

 2. Z listy rozwijanej wybierz formularz, który zostanie użyty do określania kryteriów wyszukiwania.

 3. Wybierz lub wprowadź szukaną wartość w dostępnych polach formularza.

  Szczegóły

  Przy wybieraniu i wprowadzaniu wartości należy pamiętać o następujących regułach:

  • Pola, w których są wprowadzane wartości, można przeszukiwać przy użyciu dowolnej części wartości pola. Na przykład wszystkie elementy zawierające nazwisko „Stachnio” można znaleźć przez wprowadzenie jako kryterium wyszukiwania ciągu „Stach”.

  • W wyszukiwaniach NIE jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład wprowadzenie jako kryterium wyszukiwania słowa „Stachnio” jest równoznaczne z wprowadzeniem słowa „stachnio”.

   Ponadto należy pamiętać, że niektóre formularze wyszukiwania mogą zawierać tylko pola, do których istnieją odwołania w kolumnach widoku narzędzia niestandardowego.

 4. Zaznacz opcję, która określi sposób używania określonych kryteriów w wyszukiwaniu.

  Zaznacz opcję Dowolne z powyższych wartości pól, aby wyszukiwać przy użyciu operatora logicznego „LUB”. Zaznacz opcję Wszystkie powyższe wartości pól, aby wyszukiwać przy użyciu operatora logicznego „I”.

 5. Kliknij przycisk Wyszukaj.

  W widoku danych zostaną wyświetlone tylko elementy pasujące do określonych kryteriów. Aby przywrócić początkowy widok danych, kliknij przycisk Wyczyść wyniki wyszukiwania

  Uwaga: Przed rozpoczęciem kolejnego wyszukiwania należy wyczyścić wyniki wyszukiwania.

Początek strony

Znajdowanie zaawansowane

Funkcja Znajdowanie zaawansowane umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie wszystkich elementów zgodnych z co najmniej jednym wyrażeniem logicznym.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Znajdź, a następnie kliknij pozycję Znajdowanie zaawansowane.

 2. Zaznacz formularze, które chcesz uwzględnić w wyszukiwaniu, a usuń zaznaczenie tych, które chcesz z niego wykluczyć.

 3. W zależności od potrzeb dodaj wyrażenia wyszukiwania, aby dodać lub wykluczyć elementy.

  Wyrażenia wyszukiwania przetestować wartości pól i wyświetlania elementów w widoku danych, które spełniają warunki określone w wyrażeniu. Możesz dodać wyrażenia podstawowe i Zaawansowane wyrażenia.

 4. Kliknij przycisk Wyszukaj.

  W widoku danych zostaną wyświetlone tylko elementy pasujące do określonych warunków. Aby przywrócić początkowy widok danych, kliknij przycisk Wyczyść wyniki wyszukiwania

  Uwaga: Przed rozpoczęciem kolejnego wyszukiwania należy wyczyścić wyniki wyszukiwania.

Dodawanie podstawowego wyrażenia wyszukiwania

Aby dodać wyrażenie podstawowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Z listy rozwijanej wybierz pole, dla którego chcesz przetestować wartości.

  Należy zwrócić uwagę na następujące szczegóły dotyczące pól na liście:

  • W wyrażeniach wyszukiwania nie są obsługiwane pola typu data/godzina. Dlatego nie są one wyświetlane na liście rozwijanej pól.

  • W przypadku niektórych projektów narzędzi niestandardowych lista pól może zawierać tylko te pola, do których istnieją odwołania w kolumnach widoku narzędzia.

 2. Wybierz operator z listy rozwijanej.

  Dostępne operatory różnią się w zależności od typu pola. W przypadku pól związanych z tekstem są dostępne operatory działające na ciągach tekstowych, takie jak „zawiera” i „rozpoczyna się od”; w przypadku pól typu liczbowego są dostępne operatory porównań, takie jak >, >=, < i <=.

 3. W polu tekstowym wprowadź wartość do przetestowania.

 4. Kliknij przycisk Ikona dodawania warunku

W poniższym przykładzie wynikiem wyrażenia wyszukiwania jest podanie elementów, w których pole „Miasto” ma wartość „Warszawa”.

Podstawowe wyrażenie wyszukiwania

Dodawanie podstawowego wyrażenia wyszukiwania z wieloma warunkami

Czasem może być konieczne przetestowanie wielu warunków. Można to zrobić, dodając wyrażenie zawierające operatory logiczne. Można utworzyć wyrażenie wyświetlające listę elementów, w których przypadku są spełnione WSZYSTKIE warunki (logiczne I) albo jest spełniony DOWOLNY z warunków (logiczne LUB).

 1. Zaznacz opcję Wszystkie następujące warunki (logiczne I) lub Dowolny z następujących warunków (logiczne LUB) w zależności od tego, jak chcesz określić kryteria znajdowania elementów.

 2. Dodaj pojedynczo poszczególne warunki.

W poniższym przykładzie dodano dwa wyrażenia przy zaznaczonej opcji „Logiczne LUB”. W wynikach zostaną wyświetlone wszystkie elementy, w których pole „Miasto” ma wartość „Warszawa” lub „Kraków”.

Podstawowe wyrażenie wyszukiwania z logicznym LUB

Aktualizowanie warunku w wyrażeniu

Aby zaktualizować warunek, wykonaj następujące czynności:

 1. W polu wyrażenia zaznacz warunek, który chcesz zaktualizować.

  Części warunku są wyświetlane na listach rozwijanych i w polu tekstowym wartości.

 2. Zmień dowolną część warunku.

 3. Kliknij przycisk Ikona Aktualizuj warunek

Usuwanie warunku z wyrażenia

Aby usunąć warunek z wyrażenia, zaznacz go w polu wyrażenia, a następnie kliknij przycisk Ikona usuwania warunku

Dodawanie wyrażenia zaawansowanego

Kliknij przycisk Ikona Opcje zaawansowane , aby wyświetlić opcje umożliwiające modyfikować wyrażenia. Możesz utworzyć wyrażeń łączących i i operatory logiczne i zestawów grupy warunków.

Modyfikowanie wyrażeń:

 • Aby zmienić operator logiczny, zaznacz warunek i kliknij przycisk AND lub OR.

 • Aby połączyć warunki, aby były one interpretowany jako całość w wyrażeniu, zaznacz wciśnięty klawisz SHIFT je i kliknij pozycję Ikona Łączenie warunków .

  W poniższym przykładzie warunki pól NumerKonta i Miasto są połączone w taki sposób, że wyrażenie testuje wartości każdego połączonego warunku oddzielnie. W takim przypadku zostaną wybrane wszystkie elementy, w których wartość pola NumerKonta jest >=300 i <=400 I wartość pola Miasto to NIE Warszawa i NIE Kraków.

  Przykład złożonego wyrażenia wyszukiwania

 • Aby rozłączanie Scalonej warunku, zaznacz wciśnięty klawisz SHIFT, go i kliknij przycisk Ikona Rozłączanie warunków

 • Aby przenieść warunki w oknie wyświetlania wyrażenia, kliknij Ikona Przenieś w górę lub Ikona Przenieś w dół . Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz przenieść warunku jako część zgrupowanych zestaw warunków.

Dodawanie wyrażenia ze zmienną {UserName}

Używając zmiennej {UserName}, można utworzyć wyszukiwanie, które będzie umożliwiało znajdowanie tylko elementów utworzonych przez bieżącego użytkownika. Tej zmiennej należy zawsze używać razem z polem _CreatedByUrl.

 1. Z listy rozwijanej pól wybierz pozycję _CreatedByURL.

 2. Wybierz = jako zmienną.

 3. Wybierz pozycję {UserName} z listy rozwijanej wartości.

 4. Kliknij pozycję Ikona dodawania warunku . Wyrażenie filtru zostaną wyświetlone w polu wyrażenia filtru:

  Przykład wyrażenia ze zmienną {UserName}

 5. Kliknij przycisk Wyszukaj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×