Wyszukiwanie rekordów dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wyszukiwanie rekordów biznesowych to szybki sposób na znalezienie jednego lub wielu rekordów z informacjami, które mają być wyświetlane. Przy użyciu funkcji wyszukiwania Identyfikacja wartość Wysoki lub wysoki priorytet projektów, na przykład lub, aby zlokalizować wszystkie konta, kontaktów biznesowych, projektów biznesowych i szans sprzedaży, których przypisano do zarządzania.

W tym artykule opisano, jak za pomocą funkcji wyszukiwania Znajdź Business Contact Manager dla programu Outlook rekordy.

Co chcesz zrobić?

Rekordy biznesowe wyszukiwania

Powtórz ostatnie wyszukiwania

Sugestie dotyczące wyszukiwania

Zaawansowane opcje wyszukiwania

Rozszerzyć zakres wyszukiwania

Zawężanie wyników wyszukiwania

Za pomocą folderów wyszukiwania

Tworzenie folderu wyszukiwania

Rekordy biznesowe wyszukiwania

W Business Contact Manager dla programu Outlook, a także inne informacje, takie jak wyniki działania marketingowe, możesz wyszukać każdego typu rekordu.

Po uruchomieniu wyszukiwania cały tekst w polach kluczy w wybranego typu rekordu są sprawdzane informacje, które chcesz znaleźć, wraz ze wszystkimi pól zdefiniowanych przez użytkownika lub niestandardowe. Jeśli chcesz, możesz wyszukać prawie wszystkie pola Typ rekordu.

 1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij jeden z poniższych folderów, aby wyświetlić obszar roboczy:

  Zarządzanie kontaktami.

  Sprzedaż.

  Dopasowywanie działań marketingowych.

  Zarządzanie projektami.

 2. W obszarze roboczym kliknij kartę zawierającą odpowiedni typ rekordu, który chcesz wyszukać.

 3. Na karcie wpisz termin uznanego za w rekordach, które chcesz znaleźć, takich jak miasta, numer kierunkowy lub część nazwy w polu Wyszukaj w "(nazwa listy)". Jeśli wpiszesz wieloma wyszukiwane terminy, takie jak 555 Tomasz wyników wyszukiwania będzie zawierać rekordy, które zawierają jedną z tych terminów.

Jak wyszukiwać elementy historii komunikacji?

Można wyszukiwać elementy historii komunikacji poszczególnych rekordów, lub można przeszukiwać cały folder historii komunikacji.

Aby wyszukać elementy historii dla rekordu    Kliknij dwukrotnie rekord, aby go otworzyć, a następnie na wstążce kliknij przycisk Historia.

Aby wyszukać folder historii komunikacji    W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Manager kliknij Historii komunikacji.

Porada : Wyszukiwanie operatorów, takich jak oraz i lub w celu wskazania relacji między wyszukiwanych terminów. Operator domyślny jest AND. Jeśli nie zawierają operatora z wieloma wyszukiwane terminy, na przykład Tomasz lub 555, wyszukiwanie zwróci tylko te rekordy zawierające każdej wyszukiwany termin, wpisany.

 1. Kliknij przycisk wyszukiwania przycisk wyszukiwania . Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na karcie. Nazwa zmiany karta zawiera słowa (Wyników wyszukiwania).

Uwaga : Funkcja wyszukiwania w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook nie przeszukiwać w wynikach wyszukiwania.

 1. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zamknij wyszukiwanie Zamknij przycisk na gadżetu .

  Porada : Można także filtr na liście rekordów na kartę prawym przyciskiem myszy kartę, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj. Kliknij przycisk Filtr, a następnie wprowadź odpowiednie kryteria. Aby uzyskać więcej informacji o filtrach zobacz Filtrowanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Powtórz ostatnie wyszukiwania

Jeśli potrzebujesz ponownie wyświetlić zestaw wyników wyszukiwania po zamknięciu wyniki wyszukiwania, możesz szybko powtórzyć wyszukiwanie bez konieczności ponownego wprowadzania kryteriów wyszukiwania. 10 ostatnich wyszukiwań są automatycznie zapisywane dla każdej z kart.

Uwaga : Ostatnie wyszukiwania nie można stosować do pozostałych kart.

 1. W obszarze roboczym, kliknij dowolną kartę kliknij pole wyszukiwania.

 2. Na Wstążce w razie potrzeby kliknij kartę Wyszukiwanie.

 3. W grupie Opcje kliknij pozycję Ostatnie wyszukiwania Przycisk ostatniego wyszukiwania . Wyniki wyszukiwania są oznaczane w kryteriach z ostatniego wyszukiwania u góry listy.

 4. Kliknij pozycję Wyszukaj, który ma być powtarzany. Rekordy, które spełniają kryteria wyszukiwania są wyświetlane w okienku wyników wyszukiwania.

Jeśli chcesz utworzyć listę do ponownego użycia, zalecamy tworzenie nowej karty w obszar roboczy i zastosować filtr. W obszarze roboczym kliknij przycisk Utwórz nową kartę, a następnie wprowadź informacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowej karty Zobacz informacje na kartach w artykule obszary robocze dodatku Business Contact Manager .

Porada : Możesz uruchomić działanie marketingowe z zestawu wyników wyszukiwania, wybierając wszystkie rekordy w wynikach, klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Utwórz i typu działania marketingowego, który chcesz uruchomić. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania działań marketingowych zobacz promowanie produktów i usług w dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Sugestie dotyczące wyszukiwania

 • Jeśli nie masz pewności o pisowni wyszukiwany termin, takie jak nazwa, wpisz kilka liter go.

 • Funkcja wyszukiwania skanuje cały tekst w polach podstawowe każdego rekordu, którego szukasz, wprowadzone, wyniki wyszukiwania mogą być szersza niż oczekiwano. Na przykład po wpisaniu Chicago jako wyszukiwany termin widoczna będzie kontaktów z adresami Chicago oraz z Chicago w ich nazwy firmy w wynikach wyszukiwania.

 • Więcej niż jeden wyszukiwany termin, na przykład nazwisko lub Miasto, można wprowadzić w polu wyszukiwania.

 • Operator wyszukiwania domyślny jest AND. Jeśli nie korzystasz z innych operatorów, są wyświetlane tylko te rekordy, które spełniają wszystkie kryteria wyszukiwania.

 • Operatory (= < > lub) pojedynczo lub w zestawach między wyszukiwanych terminów w celu zawężenia wyników.

Wpisz operatorów AND OR wielkimi literami.

Początek strony

Opcje wyszukiwania zaawansowanego

Możesz wyjść poza podstawowe wyszukiwanie rekordów biznesowych, aby poszerzyć lub zawęzić zakres wyszukiwania.

Użyj opcji zakres poszerzenie pola wyszukiwania. Na przykład jeśli wyszukujesz rekordów kontaktów biznesowych, ale chcesz uwzględnić w wynikach potencjalnych klientów, możesz umieścić inne rekordy tego samego typu w wyszukiwaniu.

Uściślanie opcje umożliwiają Zawęź wyszukiwanie do określonych pól, łącznie z pól zdefiniowanych przez użytkownika. Kliknij dowolne pola w grupie, aby dodać tego typu informacji do kryteriów wyszukiwania.

Początek strony

Rozszerzyć zakres wyszukiwania

Po uruchomieniu wyszukiwania można zmienić jej zakres, aby uwzględnić dodatkowe rekordy tego samego typu lub wszystkich Business Contact Manager dla programu Outlook rekordów i elementów. Jeśli nie możesz znaleźć rekord miejsce, w którym spodziewasz się ona widoczna, spróbuj wykonać tę procedurę.

Na przykład jeśli szukasz rekordy — elementy historii komunikacji, rekordów szans sprzedaży, połączonych kont i tak dalej — skojarzone z określonym kontakt biznesowy, można rozszerzyć zakres wyszukiwania będą automatycznie uwzględniane wszystkie rekordy z wyników wyszukiwania, w tym wszelkie niestandardowe typy rekordów.

Po uruchomieniu wyszukiwania, aby rozszerzyć zakres wyszukiwania za pomocą poniższą procedurę.

 1. Na wstążce na karcie Wyszukiwanie w grupie zakres kliknij jedną z następujących czynności:

  • Wszystkie typy (Nazwa rekordu) Ta opcja powoduje rozszerzenie wyszukiwania, uwzględniając wszystkie typy rekordów, które zależą od wybranego typu rekordu.

  • Wszystkie elementy dodatku Business Contact Manager Ta opcja ( Przycisk wyszukiwania wszystkich elementów dodatku BCM ) powoduje rozszerzenie wyników wyszukiwania, aby uwzględnić wszystkie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook rekordów i elementów, w tym elementów historii komunikacji.

   Uwaga : Elementy programu Outlook, takich jak terminy i wiadomości e-mail, nie są uwzględniane w wynikach wyszukiwania.

 2. Wróć do oryginalnej wyniki wyszukiwania, klikając pozycję Bieżącej karty na Wstążce.

Początek strony

Zawężanie wyników wyszukiwania

W dowolnym momencie podczas wyszukiwania można dodać kryteria wyszukiwania, aby dodatkowo zawęzić wyniki, które widzisz. Dodawanie wartości wyszukiwania niemal wszystkich pól na wybranego typu rekordu.

Po uruchomieniu wyszukiwania, aby zawęzić zakres wyszukiwania za pomocą poniższej procedury.

 1. Na wstążce na karcie Wyszukiwanie w grupie uściślić kliknij dowolną z następujących opcji, aby uwzględnić w wyszukiwaniu — kryteria:

Po kliknięciu przycisku...

Wyniki wyszukiwania zawierają...

Opcji Nazwa (etykiety różnią się z rekordami, które wyszukiwania)

Wszystkie rekordy z nazwę lub część nazwy wpisane w polu wyszukiwania.

Przypisane do, a następnie kliknij nazwę na liście

Wszystkie rekordy, które są przypisane do użytkownika nazwę wybranego.

Kampanii  (w przypadku działań marketingowych rekordy tylko)

Sprzedaż rekordach działań, które należą do kampanii lub kampanii o nazwie wpisz w polu kampanii.

Oflagowane

Rekordy, które zostały oflagowane.

Etapy sprzedaży  (w przypadku tylko rekordów szans sprzedaży)

Rekordów szans sprzedaży, które znajdują się w etap sprzedaży (na przykład poszukiwania lub kwalifikacji), który można kliknąć na liście.

Stan  (w przypadku działania marketingowego, projekt biznesowy i tylko rekordów zadań w projektach)

Rekordy, które są oznaczone stan kliknij na liście Stan.

Kategorie

Rekordy, które zostały przypisane do kategorii kliknij na liście Kategorie.

Opcja nadrzędny (etykiety różnią się z rekordami, które wyszukiwania)

Rekordy, które są połączone z klientem lub projekt o nazwie wpisane w polu wyszukiwania.

Pola formularza przycisk pola formularza

Wszystkie rekordy, które zawierają tę samą wartość ich pól, które można wpisać lub kliknij w polu wyszukiwania dla pól, które kliknij na liście Pól.

 1. Kliknij przycisk wyszukiwania, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania.

Porada : Każdy dokonanego w grupie uściślić zostanie dodane jako pola w polu wyszukiwania. Można przejrzeć i zmienić te kryteria i uruchamiać dodatkowe wyszukiwania, jak pole wyszukiwania jest wyróżniona.

Początek strony

Za pomocą folderów wyszukiwania

Foldery wyszukiwania, takich jak karty obszaru roboczego są przydatne umożliwia łatwe wyświetlanie określonych informacji, które mają być wyświetlane.

Foldery wyszukiwania Business Contact Manager dla programu Outlook są wyświetlane w okienku nawigacji po kliknięciu poczty. Kliknij folder, aby wyświetlić rekordy, które zawiera.

Można tworzyć i w razie potrzeby za pomocą Folderów wyszukiwania. Działają podobnie do filtrowanej liście na karcie. Jednak Foldery wyszukiwania wymagają znacznie więcej możliwości przetwarzania komputera niż karty, aby zapewnić aktualność jej danych. Tabulatory są zawsze na bieżąco zawsze, gdy są one widoczne, ale Foldery wyszukiwania są stale aktualizowane, czy jest wyświetlanych.

Zalecamy ograniczyć liczbę Folderów wyszukiwania, które są tworzone i użyć karty, gdy trzeba utworzyć listę do ponownego użycia. Możesz utworzyć maksymalnie 20 tabulatorów w każdym obszarze roboczym. Informacje na temat tworzenia karty z filtrowanych list zobacz sekcję na kartach w artykule obszary robocze dodatku Business Contact Manager .

Tworzenie folderu wyszukiwania

 1. W okienku nawigacji kliknij pozycję Poczta.

 2. W obszarze Business Contact Manager kliknij prawym przyciskiem myszy Foldery wyszukiwania, a następnie kliknij Nowy Folder wyszukiwania.

 3. W oknie dialogowym Nowy Folder wyszukiwania wpisz nazwę folderu.

 4. Kliknij typ rekordu, który ma folder wyszukiwania, aby zawierało.

Możesz wybrać typy rekordów, takie jak kontakty biznesowe, kont, szans sprzedaży, projekty biznesowe i zadania w projekcie lub rekordów historii komunikacji, takich jak historia kontaktów biznesowych, Historia konta, Historia szansy sprzedaży i Historia projektów biznesowych. Foldery Historia będzie zawierać elementów historii komunikacji wybrane typy rekordów.

Porada : Po utworzeniu folderu z rekordów związane z klientami i kontaktami biznesowymi służy folder wyszukiwania jako listy adresatów działania marketingowego. Po prostu wybierz rekordy, a następnie na Wstążce w grupie Komunikacja kliknij marketingowych, a następnie kliknij działanie, które chcesz uruchomić.

 1. Kliknij przycisk Filtr, aby otworzyć okno dialogowe Filtr. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Na karcie Prosty filtr kliknij pozycję Opcje, które chcesz uwzględnić w wyników filtru.

  • Kliknij kartę Filtr zaawansowany, aby utworzyć jeden lub więcej kwerend, aby ograniczyć wyników filtru.

  • Kliknij kartę Przeglądanie wyników, aby wyświetlić listę rekordów. Wyczyść pola wyboru dodatkowe rekordy, które chcesz wykluczyć z wyników.

   Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z filtrów zobacz Filtrowanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

 2. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wyniki jako Folder wyszukiwania.

  Zostanie wyświetlony w okienku nawigacji w folderze Dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×