Wyszukiwanie poczty i osób w usłudze Outlook.com

W usłudze Outlook.com można wyszukiwać wiadomości i osoby przy użyciu pola Wyszukaj w poczcie i kontaktach u góry strony.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail lub kontaktu

 1. Wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania w polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach.

  Uwaga : Jeśli używasz usługi Outlook.com w wersji beta, wprowadź słowo kluczowe w polu Wyszukaj w górnej części strony.

  Zrzut ekranu przedstawiający pole Wyszukaj w poczcie i kontaktach

 2. Dokładne dopasowania są wyświetlane w obszarze Najlepsze wyniki, a inne sugestie w obszarze Wszystkie wyniki. Wybierz jedną pozycję z sugerowanych kontaktów lub wiadomości.

  Porady : 

  • Jeśli szukasz kontaktu, wybierz link Wyszukaj w kontaktach u dołu listy sugestii, aby ograniczyć wyszukiwanie do kontaktów i katalogu organizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyszukiwanie w widoku Kontakty.

  • Aby sprawdzić, w którym folderze znajduje się wiadomość, kliknij ją, a następnie w okienku odczytu spójrz na informację powyżej treści wiadomości.

  Po wprowadzeniu słowa kluczowego możesz zawęzić wyszukiwanie, aby uwzględniać tylko wiadomości w określonych folderach, od określonego nadawcy, z załącznikami lub z określonego zakresu dat. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz poniższą sekcję „Zawężanie kryteriów wyszukiwania”.

 3. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania, wybierz pozycję Zakończ wyszukiwanie.

Zawężanie kryteriów wyszukiwania

Po wprowadzeniu słowa kluczowego wyszukiwania możesz zawęzić wyniki wyszukiwania za pomocą okienka nawigacji po lewej stronie:

 • W folderach: Wyszukiwanie tylko wiadomości w określonym folderze, takim jak Skrzynka odbiorcza, Elementy wysłane i Archiwum.

 • Od: Wyszukiwanie tylko wiadomości od określonego nadawcy.

 • Opcje: Kliknij pozycję Z załącznikami, aby wyszukiwać tylko wiadomości z załącznikami.

 • Data: Wyszukiwanie tylko wiadomości z określonego zakresu dat.

Uwaga : Jeśli używasz usługi Outlook.com w wersji beta, okienko nawigacji wyników wyszukiwania może nie być widoczne. Aby przejść do ściślejszych opcji wyszukiwania, możesz przełączyć się do klasycznej usługi Outlook.com, klikając pozycję Wypróbuj wersję beta w prawym górnym rogu.

Zawężanie wyników za pomocą zapytania wyszukiwania zaawansowanego

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, użyj zapytania wyszukiwania zaawansowanego (AQS, Advanced Query Search). W polu wyszukiwania wpisz słowo kluczowe AQS z poniższej tabeli, a następnie dwukropek i co chcesz wyszukać. Aby na przykład znaleźć wiadomości z tematem zawierającym wyraz „raport”, w polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach wprowadź ciąg temat:raport.

Słowo kluczowe AQS

Opis

Przykład

From

Wyszukiwanie w polu Od.

Od:PiotrKucharski

To

Wyszukiwanie w polu Do.

Do:PiotrKucharski

Cc

Wyszukiwanie w polu DW.

DW:PiotrKucharski

Bcc

Wyszukiwanie w polu UDW.

UDW:PiotrKucharski

Participants

Wyszukiwanie w polach Do, DW i UDW.

Uczestnicy:PiotrKucharski

Subject

Wyszukiwanie w temacie.

Temat:raport

Body or Content

Wyszukiwanie w treści wiadomości.

Treść:raport

Sent

Wyszukiwanie w dacie wysłania. Można wyszukać określoną datę lub zakres dat oddzielonych dwoma kropkami (..). Można również wyszukiwać daty względne: dzisiaj, jutro, wczoraj, w tym tygodniu, w przyszłym miesiącu, w zeszłym tygodniu, w minionym miesiącu. Można wyszukiwać dzień tygodnia lub miesiąc roku.

Ważne : Daty do wyszukania należy wprowadzać w formacie miesiąc/dzień/rok: MM/DD/RRRR.

Wysłane:2017-01-01

Received

Wyszukiwanie daty odebrania. Można użyć tych samych wyszukiwanych terminów, co dla kryterium Wysłano.

Odebrane:2017-01-01

Category

Wyszukiwanie w polu Kategoria.

Kategoria:raporty

HasAttachment:yes

Wyszukiwanie HasAttachment:yes zwraca tylko wiadomości e-mail z załącznikami.

Aby dokładniej określić wiadomości e-mail, które chcesz wyszukać, użyj wyrazów albo imion lub nazwisk zawartych w treści wiadomości w połączeniu ze słowem kluczowym wyszukiwania. Na przykład wyszukiwanie niebieski mazałącznik:tak zwraca tylko wiadomości e-mail zawierające wyraz „niebieski”, które mają załączniki.

raport mazałącznik:tak

HasAttachment:no

Wyszukiwanie HasAttachment:no zwraca tylko wiadomości e-mail bez załączników.

raport mazałącznik:nie

IsFlagged:yes

Wyszukiwanie IsFlagged:yes zwraca tylko oflagowane wiadomości e-mail.

raport jestoflagowana:tak

IsFlagged:no

Wyszukiwanie IsFlagged:no zwraca tylko nieoflagowane wiadomości e-mail.

raport jestoflagowana:nie

Za pomocą zapytań AQS można znajdować wiele wyszukiwanych terminów, na przykład dowolne lub wszystkie z nich albo dokładną frazę.

 • Temat:plan produktu spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „produktu” lub „plan” w temacie.

 • Temat:(plan produktu) spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „produktu” i „plan” w temacie.

 • Temat:„plan produktu” spowoduje znalezienie wszystkich wiadomości z tekstem „plan produktu” w temacie.

Można też wyszukiwać wiele terminów za pomocą operatorów ORAZ i LUB. Na przykład można wyszukać wiadomości od Piotra zawierające wyraz „raport” w temacie, wprowadzając w polu wyszukiwania Od:Piotr ORAZ Temat:raport.

Porady i wskazówki dotyczące wyszukiwania

Aby dokładniej określić kryteria wyszukiwania, skorzystaj z poniższych porad i wskazówek.

 • W wyszukiwaniach według słów kluczowych nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład kot i KOT zwracają te same wyniki.

 • Wyszukując według wyrażenia właściwość:wartość, nie umieszczaj spacji po dwukropku. Jeśli wpiszesz tam spację, uzyskasz po prostu wyniki wyszukiwania pełnotekstowego. Na przykład do: PiotrKucharski spowoduje wyszukanie słowa kluczowego „PiotrKucharski”, a nie wiadomości, które zostały wysłane do kontaktu PiotrKucharski. Aby wyszukać wiadomości wysłane do kontaktu PiotrKucharski, wprowadź ciąg do:PiotrKucharski.

 • Spacja między dwoma słowami kluczowymi lub dwoma wyrażeniami właściwość:wartość daje ten sam efekt co użycie operatora ORAZ. Na przykład od:"Piotr Kucharski"temat:reorganizacja zwraca wszystkie wiadomości wysłane przez Piotra Kucharskiego, które zawierają wyraz reorganizacja w wierszu tematu.

 • Wyszukując właściwość adresata, taką jak Do, Od, DW lub Adresaci, można używać adresu SMTP, aliasu lub nazwy wyświetlanej w celu określenia adresata. Można na przykład napisać PiotrKucharski@contoso.com, PiotrKucharski lub "PiotrKucharski".

 • W wyszukiwaniach można używać tylko symboli wieloznacznych w postaci sufiksów — na przykład kot* lub zes*. Symbole wieloznaczne w postaci prefiksów (*kot) ani symbole wieloznaczne z podciągiem (*kot*) nie są obsługiwane.

 • Wyszukując właściwość, użyj znaków podwójnego cudzysłowu (" "), jeśli szukana wartość zawiera wiele wyrazów. Na przykład temat:budżet KW1 zwraca wiadomości, które zawierają wyraz budżet w wierszu tematu i ciąg KW1 w treści lub dowolnej właściwości wiadomości. Wyszukiwanie temat:"budżet KW1" zwraca wszystkie wiadomości zawierające ciąg budżet KW1 w dowolnym miejscu wiersza tematu.

 • Aby wykluczyć z wyników wyszukiwania zawartość odpowiadającą określonej wartości właściwości, umieść znak minus (-) przed nazwą właściwości. Na przykład -od:"Piotr Kucharski" spowoduje wykluczenie wszystkich wiadomości wysłanych przez Piotra Kucharskiego.

Wyszukiwanie w widoku Kontakty

Po wprowadzeniu nazwy w polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach w widoku Poczta pojawi się opcja Wyszukaj w kontaktach. Jej zaznaczenie pozwala wyszukiwać w widoku Kontakty — wyniki wyszukiwania będą ograniczone do Twoich kontaktów i katalogu organizacji.

Aby wyszukać w widoku Kontakty:

 1. W polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach wpisz imię lub nazwisko osoby albo nazwę grupy bądź zasobu, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. U dołu wyników wyszukiwania wybierz pozycję Wyszukaj osoby.

 3. Aby zawęzić kryteria wyszukiwania, wyszukaj tylko w obszarze Twoje kontakty lub Katalog.

 4. Aby wyczyścić wyniki wyszukiwania, wybierz pozycję Zakończ wyszukiwanie.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na temat... Outlook.com:

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące nowych funkcji i informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów. Podziel się swoimi pomysłami w witrynie Outlook.com UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×