Wyszukiwanie osób

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można wyszukiwać osoby w Microsoft Office SharePoint Server 2007 z witryny Centrum wyszukiwania. Można znaleźć osoby według nazwy lub przez wyszukiwanie na ich wartości profilu użytkownika.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie kolejności wyników

Znajdowanie osób z witryny Centrum wyszukiwania

Użyj Uściślij wyszukiwanie, aby zaznaczyć wyników wyszukiwania

Pisanie zapytania, które w celu znalezienia osób

Zmienianie kolejności wyników

Można sortować wyniki wyszukiwania osób według ich odległość społecznościowego użytkownikowi lub ich przydatności do swojego profilu użytkownika. Odległość społecznościowych jest powiązanie wraz z innymi osobami w wynikach wyszukiwania, zdefiniowana swoją pozycję w organizacji. Porządek sortowania jest odległość społecznościowe, Twoi współpracownicy są wyświetlane pierwszego w wynikach obserwowane przez współpracowników współpracowników. Po przedstawiający współpracowników współpracowników, Wszyscy zostanie wyświetlony w wynikach.

Domyślnie wyniki wyszukiwania osób są sortowane według odległość społecznościowych.

Drugi sposób sortowania wyników jest według istotności wartości w profilu użytkownika. Osoby, których profilów użytkowników pasował do Twojego pojawiają się pierwszy w wynikach.

Aby posortować wyniki według istotności, kliknij pozycję Wyświetl według istotności.

Kliknij przycisk Sortuj według istotności, aby zmienić kolejność sortowania na sortowanie według istotności.

Aby dowiedzieć się więcej na temat odległość społecznościowych i istotności podczas wyszukiwania osób, zobacz blog wpis współpracowników, odległość społecznościowych i istotności w wyszukiwanie osób; Narzędzia sieci społecznościowej.

Początek strony

Znajdowanie osób z witryny Centrum wyszukiwania

Witryny Centrum wyszukiwania w Office SharePoint Server wyświetla wiele kart. Każda karta zawiera pole zapytania, wyśrodkowane na stronie z obszaru wyświetlania wyników wyszukiwania pod nim.

 1. W obszarze łączy nawigacji u góry większości stron, kliknij przycisk Wyszukaj.

 2. Wybierz kartę osoby w witrynie Centrum wyszukiwania.

  Wyszukiwanie osób w Centrum wyszukiwania

  Uwaga: Domyślnie administrator zbioru witryn może administrować zbioru witryn, który zawiera Centrum wyszukiwania oraz edytowanie witryny jako właściciela witryny. Administrator można zmienić lub usunąć tabulatory, w tym karty osób i modyfikowanie innych funkcji wyszukiwania.

 3. Aby znaleźć osoby przy użyciu pola zapytania, pełną nazwę należy ująć w znaki cudzysłowu, lub wpisz właściwości profilu użytkownika w formularzu Właściwość:wartość.

  Uwaga: Cudzysłowie wartości muszą być zgodne z wartością właściwości wykonania; wartości nie ujęty w cudzysłów będą zgodne wartości właściwości, który zaczyna się od te same litery. Aby uzyskać więcej informacji na temat kwerend zobacz sekcję pisać zapytania, które w celu znalezienia osób.

  Możesz również kliknij przycisk Opcje wyszukiwania i wpisz wartości dla właściwości profilu użytkownika w polach wyświetlane, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Wyszukiwanie osób w Centrum wyszukiwania

  Uwaga: Jeśli właściwość zawiera listę ustalonych wartości, kliknij przycisk Przeglądaj Przeglądanie wartości właściwości aby wybrać z listy.

 4. Kliknij przycisk Przejdź do wyszukiwania Obraz przycisku do wyświetlania wyników wyszukiwania.

  Domyślnie wyniki wyszukiwania są sortowane według sieci społecznościowych odległość w organizacji do osób w wynikach. Aby posortować je według istotności profilu użytkownika, kliknij pozycję Wyświetl według istotności.

Początek strony

Użyj Uściślij wyszukiwanie, aby zaznaczyć wyników wyszukiwania

Podczas wyszukiwania zwraca kilka osób, stronie wyników wyszukiwania są wyświetlane łącza Uściślij kryteria wyszukiwania. Te łącza są pogrupowane w zestawy, takie jak "Uściślanie według stanowisko" i "Uściślić przez dział,", jak pokazano na poniższej ilustracji. Zawężanie kryteriów wyszukiwania

 1. Wyszukiwanie osób, w polu Wyszukiwanie pracowników lub z karty witryny Centrum wyszukiwaniaosób (jeśli jest dostępna).

 2. Zlokalizuj łącza Uściślij kryteria wyszukiwania na stronie wyników wyszukiwania. Tekst łącza Wyświetla wartość profilu użytkownika dla jednej lub więcej osób zwrócone przez wyszukiwanie.

 3. Kliknij dowolne łącze, aby wyświetlić tylko wyniki wyszukiwania oznaczony z daną profilu użytkownika.

 4. Aby kontynuować, Zawężanie wyników wyszukiwania, powtórz tę procedurę, klikając pozycję inne łącza w obszarze Uściślij kryteria wyszukiwania, aby odpowiadały wartościom profilów użytkowników.

Początek strony

Pisanie zapytania, które w celu znalezienia osób

Możesz wpisać kwerend dla osób z pole Wyszukiwanie pracowników na stronie głównej witryny (jeśli jest dostępna) lub na karcie osobywitryny Centrum wyszukiwania. Oto niektóre podstawowe zasady do obserwowania podczas pisania własnych kwerend:

 • Kwerendy dla osób może zawierać nazwy i właściwości profilu użytkownika. Rozdziel terminy ze spacjami. Pola tekstowe w przypadku kwerend pozwala maksymalnie 200 znaków.

 • Aby wyszukać imię i nazwisko, pełną nazwę należy ująć w znaki cudzysłowu lub wpisz właściwości profilu użytkownika w formularzu Właściwość:wartość. Właściwości imię i nazwisko, które są dostępne, kwerendy "Jan Kit" i imię: nazwisko "Jan": "Kit" zwróci oba osoby Jan Kowalski.

 • Należy ująć wartość właściwości w cudzysłów, aby znaleźć dopasowanie dokładne, lub pozostaw wartość nienotowane w celu znalezienia wartości częściowo zgodne, których nazwy zaczynają się od liter, która została wpisana. Wartości nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład jeśli szukasz lastname:mc lastname:macwyszukiwania zwróci wszystkich osób, których nazwiska zaczynają się od "Mc" lub "Mac"

 • W kwerendach nie można stosować symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) i znak zapytania (?), ani operatorów logicznych, takich jak ORAZ i LUB.

 • Usługa wyszukiwania zinterpretowany odstępu między warunki, które używają różnych właściwości jako i Na przykład podczas przeglądania firstname:Ben nazwisko: "Kit", wyszukiwanie zwróci wyniki "Jan smok" oraz innej nazwy, który zaczyna się od "Jan", na przykład "Benjaminowi".

 • Usługa wyszukiwania zinterpretowany odstępu między warunki, które używają tej samej właściwości jako lub. Na przykład, jeśli właściwość Autor jest dostępna wyszukiwanie zawartości i wyszukiwania autora: "Jan Kowalski" Autor: "David Kowalski", wyniki wyszukiwania pozwolą dowolny element utworzony przez osobę albo.

 • Aby wykluczyć osoby z wyników wyszukiwania, należy umieścić znak minus (-) przed nazwę identyfikującą właściwości. Na przykład dołączanie - imię: "Jan" w kwerendzie wyłącza każda osoba dysponująca imię "Jan" z wyników wyszukiwania.

  Uwaga: Kwerenda musi zawierać co najmniej jeden termin do znalezienia. Kwerendy zawierające wyłącznie wykluczone terminy powodują zwrócenie komunikatu o błędzie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×