Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wyszukiwanie konwersacji, osoby lub pliku w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używaj klawiatury i czytnika ekranu JAWS, aby wyszukiwać konwersacje, osoby i pliki w Microsoft Teams — aplikacji do współpracy w zespole dla Windowsa. W aplikacji Microsoft Teams cały zespół może współpracować w czasie rzeczywistym przy użyciu zespołowych kanałów do konwersacji, udostępniania plików i innych funkcji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Wyszukuj konwersacje, osoby lub pliki

Możesz szybko wyszukać wiadomości, kontakty lub pliki. Wyniki wyszukiwania (jeśli są dostępne) są wyświetlane w oddzielnych kartach głównych i podrzędnych:

 • Messages (Wiadomości)

  • Wszystkie

  • Ten zespół

  • Ten kanał

 • Kontakty

 • Pliki

  • Wszystkie

  • Ten zespół

 1. Aby przejść do pola Wyszukiwanie, naciśnij klawisze Alt+E.

 2. Wpisz wyszukiwane słowa i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz liczbę dopasowań oraz która karta lub karta podrzędna jest zaznaczona.

  • Aby nawigować między kartami lub kartami podrzędnymi, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo.

  • Aby wybrać kartę lub kartę podrzędną, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby przejść z karty podrzędnej lub listy wyników, naciśnij klawisze Shift+Tab.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszy wynik.

 4. Aby poruszać się po liście wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. JAWS odczytuje wiadomość, osobę lub szczegóły pliku.

 5. Aby dalej sprawdzać wyniki wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Wiadomości. Wątek wiadomości, w którym można znaleźć wynik wyszukiwania, zostanie wyświetlony w głównym widoku.

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Kontakty. Strona osoby zostanie wyświetlona w głównym widoku.

  • Po podświetleniu wyniku wyszukiwania na karcie Pliki naciśnij klawisz Enter. Plik jest otwierany w sposób zależny od jego typu. Na przykład plik pakietu Office otwiera się w przeglądarce plików aplikacji Microsoft Teams, a pliki graficzne PNG otwierają się w domyślnej przeglądarce.

Porada: Aby filtrować wyniki wyszukiwania, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk filtra niezaznaczony”, a następnie naciśnij Enter. Aby nawigować w oknie dialogowym Filtruj, naciśnij klawisz Tab lub Shift+Tab. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij spację. Aby wybrać, naciśnij Enter, a następnie naciśnij przycisk Tab, aż usłyszysz: „przycisk Filtruj”.

Zobacz też

Obsługa wiadomości lub czatów prywatnych w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używaj klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika ekranu w systemie Mac OS, aby wyszukiwać wiadomości, osoby i pliki w aplikacji do współpracy zespołowej Microsoft Teams na komputerze Mac. Wyniki wyszukiwania są następnie odpowiednio rozmieszczane na kartach i kartach podrzędnych Wiadomości, Osoby i Pliki (jeśli dotyczy).

Uwagi: 

Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersację, osobę lub plik

 1. Aby przejść do pola Wyszukiwanie, naciśnij klawisze Option+E.

 2. Wpisz wyszukiwane słowa i naciśnij klawisz Enter.

  Słyszysz liczbę dopasowań oraz nazwę aktualnie zaznaczonej karty lub karty podrzędnej.

 3. Aby nawigować między kartami lub kartami podrzędnymi, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Aby wybrać kartę, naciśnij klawisz Enter.

  Aby przejść z powrotem do karty głównej z karty podrzędnej, naciśnij klawisze Shift+Tab.

 4. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszy wynik.

 5. Aby poruszać się po liście wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz strzałki w prawo lub w lewo. VoiceOver odczytuje wiadomość, osobę lub szczegóły pliku.

  Porada: Aby filtrować wyniki wyszukiwania, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Przycisk Filtra”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby nawigować po polach w otwartym oknie dialogowym, naciśnij klawisz Tab lub Shift+Tab. Aby rozwinąć listę do wyboru opcji, naciśnij spację. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter. Kiedy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Przycisk filtra”. Aby wybrać przycisk i zatwierdzić kryteria filtrowania, naciśnij klawisze Control+Option+spacja.

 6. Aby dalej przeglądać wynik wyszukiwania:

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Wiadomości, aby otworzyć w głównym widoku konwersację, w której można znaleźć wynik wyszukiwania.

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Kontakty, aby otworzyć w głównym widoku stronę osoby.

  • Na karcie Pliki naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć plik. W zależności od typu plik może zostać otwarty na przykład w przeglądarce plikówMicrosoft Teams lub w domyślnej przeglądarce.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używaj funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika ekranu w systemie iOS, aby wyszukiwać konwersacje, osoby i pliki w aplikacji do współpracy w zespole Microsoft Teams dla systemu iOS. W aplikacji Microsoft Teams dla systemu iOS cały zespół może współpracować w czasie rzeczywistym przy użyciu zespołowych kanałów do konwersacji, udostępniania plików i innych funkcji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Korzystanie z czytnika ekranu, aby wyszukać konwersację, osobę lub plik

 1. Przesuń palcem w lewo, aż usłyszysz „przycisk wyszukiwania”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Pole wyszukiwania, edytowanie”.

 2. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy znak na klawiaturze ekranowej.

 3. Aby wpisać słowa wyszukiwania, przesuń palcem po klawiaturze, aż usłyszysz żądany znak, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Znak zostanie dodany w polu Wyszukaj.

  Uwaga: Aby wyszukać pliki, wpisz słowo „plik” w polu Wyszukaj.

 4. Wyszukiwanie jest uruchamiane automatycznie podczas pisania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na dwóch kartach: Wiadomości i Kontakty.

 5. Aby sprawdzić wyniki wyszukiwania na karcie Wiadomości, która jest wyświetlana u góry, przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy wynik. Czytnik VoiceOver odczyta zawartość i szczegóły wiadomości. Aby otworzyć całą rozmowę, dwukrotnie dotknij ekranu.

  Na karcie Wiadomości wyświetlane są również wyniki wyszukiwania plików.

 6. Aby sprawdzić wyniki wyszukiwania na karcie Kontakty, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Kontakty, nie wybrano”, a następnie dotknij dwukrotnie ekranu. Usłyszysz: „Kontakty, wybrano”. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy wynik.

  VoiceOver odczytuje nazwę kontaktu, status dostępności i adres e-mail. Aby przejść do szczegółów kontaktu, dwukrotnie dotknij ekranu.

Zobacz też

Obsługa wiadomości lub czatów prywatnych w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak się poruszać po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używaj funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika ekranu w Androidzie, aby wyszukiwać konwersacje, osoby i pliki w aplikacji do współpracy w zespole Microsoft Teams dla systemu Android. W aplikacji Microsoft Teams dla systemu Android cały zespół może współpracować w czasie rzeczywistym przy użyciu zespołowych kanałów do konwersacji, udostępniania plików i innych funkcji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Wyszukuj konwersacje, osoby lub pliki

 1. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „przycisk wyszukiwania”, a następnie kliknij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wyszukiwanie otwarte, wprowadź zapytanie”.

 2. Wpisz tekst za pomocą klawiatury ekranowej.

  Uwaga: Aby wyszukać pliki, wpisz słowo „plik” w polu Wyszukaj.

 3. Wyszukiwanie jest uruchamiane automatycznie podczas pisania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na dwóch kartach: Wiadomości i Kontakty.

 4. Aby sprawdzić wyniki wyszukiwania na karcie Wiadomości, przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy wynik. Jeśli pierwszy wynik nie jest tym, którego szukasz, dalej przesuwaj palcem w prawo. Aby otworzyć całą rozmowę, dwukrotnie dotknij ekranu.

  Uwaga: Na karcie Wiadomości wyświetlane są również wyniki wyszukiwania plików.

 5. Aby sprawdzić wyniki wyszukiwania na karcie Kontakty, po wpisaniu słowa przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz „Karta Kontakty, 2 z 2, nie wybrano”, a następnie dotknij dwukrotnie ekranu. Usłyszysz: „Karta Kontakty, 2 z 2, wybrano”.

 6. Przesuń palcem w prawo, aż usłyszysz pierwszy wynik. Jeśli pierwszy wynik nie jest tym, którego szukasz, dalej przesuwaj palcem w prawo. Aby przejść do szczegółów kontaktu, dwukrotnie dotknij ekranu.

 7. Aby zamknąć wyszukiwanie i wrócić do widoku, w którym się znajdujesz, dwukrotnie przesuń palcem w dół, a następnie w lewo.

Zobacz też

Obsługa wiadomości lub czatów prywatnych w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu w aplikacji Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak się poruszać po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Microsoft Teams Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby wyszukać konwersacji lub osoby.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

Możesz szybko wyszukać wiadomości lub kontaktu. Wyniki wyszukiwania (jeśli znajdzie) są wyświetlane w osobnych kartach:

 • Messages (Wiadomości)

 • Kontakty

 • Pliki

Uwaga: Czasami karty wyników wyszukiwania są podzielone na subtabs. Należą do wszystkichtego zespołu i tego kanału.

 1. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "wyszukiwania. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby wybrać opcje wyszukiwania." Fokus jest przenoszony do pola wyszukiwania.

 2. Wpisz wyszukiwany termin w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz "Wyniki aktualizacji" wraz z numerem wiadomości i osoby, które spełniają kryteriów wyszukiwania.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszysz "Zaznaczone, kartę kontakty znaleziono" lub "Opcja jest zaznaczona, można odnaleźć wiadomości karta," w zależności od tego, jakie wyniki są zwracane przez funkcję wyszukiwania. Klawisze strzałek lewy i prawy umożliwia przechodzenie między wiadomości, Kontakty i pliki i wybierz odpowiedni klawisz Enter.

 4. Aby przeglądać listę wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszego wyniku wyszukiwania. Górę i w dół klawiszy strzałek, aby przejść na liście.

 5. Aby dalej sprawdzać wyniki wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Wiadomości. Wątek wiadomości, w którym można znaleźć wynik wyszukiwania, zostanie wyświetlony w głównym widoku.

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Kontakty. Strona osoby zostanie wyświetlona w głównym widoku.

  • Na wynik wyszukiwania kartę pliki naciśnij klawisz Enter. Jak plik zostanie otwarty, zależy od typu pliku. Na przykład plik pakietu Office zostanie otwarty w podglądzie plik członkom zespołu firmy Microsoft i plików graficznych PNG zostanie otwarty w domyślnej przeglądarce.

Zobacz też

Za pomocą czytnika ekranu do wiadomości prywatnie lub rozmowy w Teams firmy Microsoft

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Używaj klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika ekranu w systemie Windows, aby wyszukiwać konwersacje, osoby i pliki w Microsoft Teams w sieci Web, aplikacji do współpracy w zespole na Windowsa. W aplikacji Microsoft Teams w sieci Web cały zespół może współpracować w czasie rzeczywistym przy użyciu zespołowych kanałów do konwersacji, udostępniania plików i innych funkcji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams w sieci Web używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Microsoft Teams w sieci Web.

Wyszukuj konwersacje, osoby lub pliki

Możesz szybko wyszukać wiadomości, kontakty lub pliki. Wyniki wyszukiwania (jeśli są dostępne) są wyświetlane w oddzielnych kartach:

 • Messages (Wiadomości)

 • Kontakty

 • Pliki

Uwaga: Czasami karty wyników wyszukiwania są zorganizowane w kartach podrzędnych. Obejmują one Wszystkie, Ten zespół i Ten kanał.

 1. Aby przejść do pola Wyszukiwanie, naciśnij klawisze Alt+E.

 2. Wpisz wyszukiwane słowa i naciśnij klawisz Enter. Narrator informuje, jakie wyniki zostały znalezione lub jeśli nie znaleziono żadnych wyników. Jeśli znaleziono wyniki, fokus przechodzi do pierwszej karty wyników lub podstrony.

  • Aby nawigować między kartami lub kartami podrzędnymi, naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo.

  • Aby wybrać kartę lub kartę podrzędną, naciśnij klawisz Enter.

  • Aby przejść z karty podrzędnej lub listy wyników, naciśnij klawisze Shift+Tab.

 3. Aby przejść do listy wyników, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwszy wynik.

 4. Aby poruszać się po liście wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Narrator odczytuje wiadomość, osobę lub szczegóły pliku.

 5. Aby dalej sprawdzać wyniki wyszukiwania, wykonaj następujące czynności:

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Wiadomości. Wątek wiadomości, w którym można znaleźć wynik wyszukiwania, zostanie wyświetlony w głównym widoku.

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Kontakty. Strona osoby zostanie wyświetlona w głównym widoku.

  • Naciśnij klawisz Enter w wyniku wyszukiwania karty Pliki. Plik jest otwierany inaczej w zależności od typu pliku.

Porada: Aby filtrować wyniki wyszukiwania, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz „przycisk Filtruj”, a następnie naciśnij Enter. Aby nawigować w oknie dialogowym Filtruj, naciśnij klawisz Tab lub Shift+Tab. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij spację. Aby wybrać, naciśnij Enter, a następnie naciśnij przycisk Tab, aż usłyszysz: „przycisk Filtruj”.

Zobacz więcej

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×