Wyszukiwanie grupy dystrybucyjnej lub grupy odpowiedzi i dodawanie jej do listy kontaktów

Program Office Communicator 2007 R2 umożliwia wyszukiwanie grup i dodawanie ich do listy kontaktów. W programie Office Communications Server 2007 R2 dostępne są dwa typy grup:

Grupa dystrybucyjna. Grupa dystrybucyjna to wygodny mechanizm inicjowania komunikacji z wieloma kontaktami. Program Office Communicator 2007 R2 umożliwia wyszukiwanie istniejących grup dystrybucyjnych zdefiniowanych w usługach domenowych w usłudze Active Directory.

Grupa odpowiedzi. Grupa odpowiedzi to wstępnie zdefiniowana grupa ludzi, którym przypisano uprawnienia do obsługi połączeń przychodzących do określonego zespołu lub działu. Grupy odpowiedzi są funkcją programu Office Communications Server 2007 R2. Aby użytkownik mógł wyszukiwać grupy i dodawać je do listy kontaktów, konieczne jest specjalne skonfigurowanie tej usługi w jego organizacji. Jeśli w organizacji skonfigurowano grupy odpowiedzi, użytkownik może je wyszukać na liście kontaktów i zainicjować z nimi połączenie. Dowolny agent przypisany do grupy odpowiedzi może odebrać połączenie użytkownika. Program Communicator wyświetla obok grup odpowiedzi ikonę obecności i ikonę grupy odpowiedzi w celu odróżnienia ich od grup dystrybucyjnych.

W tym temacie

Wyszukiwanie i dodawanie grupy dystrybucyjnej lub grupy odpowiedzi

Przebieg operacji dodawania grupy dystrybucyjnej lub grupy odpowiedzi do listy kontaktów

Wyszukiwanie i dodawanie grupy dystrybucyjnej lub grupy odpowiedzi

  1. W polu Wyszukaj wpisz nazwę wyświetlaną lub adres e-mail grupy dystrybucyjnej lub grupy odpowiedzi. Domyślnie w programie Communicator zostaną wyświetleni wszyscy pasujący użytkownicy i grupy zdefiniowane w usługach domenowych w usłudze Active Directory.

  2. W polu Wyniki wyszukiwania przeciągnij nazwę grupy do listy kontaktów programu Communicator. Nie można przeciągnąć grupy dystrybucyjnej lub grupy odpowiedzi do istniejącej grupy.

Początek strony

Przebieg operacji dodawania grupy dystrybucyjnej lub grupy odpowiedzi do listy kontaktów

Gdy grupa dystrybucyjna zawierająca wpisy osób pracujących w firmie jest dodawana do listy kontaktów, domyślnie każda osoba na liście otrzymuje poziom dostępu Firma. Kontakty spoza firmy domyślnie otrzymują poziom dostępu Publiczne. Poziomy dostępu umożliwiają kontrolowanie ilości i typu informacji o obecności wyświetlanych innym osobom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie poziomu dostępu do swoich informacji o obecności.

Uwaga : Jeśli grupa dystrybucyjna wchodząca w skład listy kontaktów zostanie usunięta z usług domenowych w usłudze Active Directory, nie będzie można rozwinąć tej grupy po upływie 8 godzin od usunięcia. Grupa dystrybucyjna będzie natomiast nadal dostępna dla funkcji wyszukiwania programu Office Communicator przez maksymalnie 24 godziny od czasu usunięcia.

Po dodaniu grupy odpowiedzi do listy kontaktów w programie Communicator obok grupy będzie wyświetlana ikona obecności i przycisk połączenia. Kliknięcie przycisku Połącz umożliwia nawiązanie połączenia z grupą w programie Communicator.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×