Wysyłanie z programu Outlook odpowiedzi automatycznych podczas nieobecności

Poniższe czynności umożliwiają wysyłanie automatycznych odpowiedzi informujących o nieobecności tylko w przypadku kont usług Office 365, Outlook.com lub Exchange. W przypadku innych kont e-mail zobacz Automatyczne przesłanie dalej i przekierowywanie wiadomości e-mail.

 1. Wybierz pozycję Plik > Odpowiedzi automatyczne.

  Odpowiedzi automatyczne

 2. W polu Odpowiedzi automatyczne wybierz opcję Wyślij odpowiedzi automatyczne.

  Opcjonalnie możesz ustawić zakres dat dla odpowiedzi automatycznych. Spowoduje to wyłączenie odpowiedzi automatycznych w dniu i o godzinie wprowadzonych jako czas zakończenia. W przeciwnym razie będzie konieczne ręczne wyłączenie odpowiedzi automatycznych.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz pozycji Odpowiedzi automatyczne, prawdopodobnie używasz programu Outlook z kontem POP lub IMAP. Zobacz Automatycznie przesyłanie dalej i przekierowywanie wiadomości e-mail, aby uzyskać instrukcje konfigurowania odpowiedzi automatycznych.

 3. Na karcie W mojej organizacji wpisz odpowiedź, którą chcesz wysyłać do członków zespołu lub współpracowników podczas swojej nieobecności.

  Wprowadź treść wiadomości odpowiedzi automatycznej

  Uwaga : Wysyłanie odpowiedzi automatycznych do adresów z grupy Każda osoba spoza mojej organizacji spowoduje wysłanie automatycznej odpowiedzi na każdą otrzymaną wiadomość e-mail, w tym biuletyny, reklamy i potencjalne wiadomości-śmieci. Jeśli chcesz wysyłać odpowiedzi automatyczne do osób spoza organizacji, zalecamy wybranie opcji Tylko moje kontakty.

 4. Wybierz przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Wyłączanie automatycznych odpowiedzi informujących o nieobecności

Jeśli w programie Outlook skonfigurowano wysyłanie odpowiedzi automatycznych, pod wstążką pojawi się informująca o tym wiadomość. Wybierz pozycję Wyłącz, aby wyłączyć automatyczne odpowiedzi informujące o nieobecności. Jeśli chcesz zmienić daty dla odpowiedzi automatycznej lub wysyłaną wiadomość, zmodyfikuj ustawienia, wykonując powyższe czynności.

Wyłączanie odpowiedzi automatycznych

Rozwiązywanie problemów: nie widzę odpowiedzi automatycznych

Jeśli po wybraniu pozycji Plik nie widzisz opcji Automatic Replies, prawdopodobnie używasz konta usługi Gmail, Yahoo lub innego konta POP bądź IMAP, które nie obsługuje funkcji odpowiedzi automatycznych programu Outlook. Możesz skonfigurować regułę, która będzie odpowiadać na przychodzące wiadomości, ale tylko jeśli pozostawisz uruchomiony program Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie wiadomościami e-mail za pomocą reguł.

Odpowiedzi automatyczne można skonfigurować na dwa różne sposoby. Wybrana metoda zależy od typu posiadanego konta e-mail w programie Outlook.

Mam konto na serwerze Exchange.

Mam konto usługi Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! lub inne konto POP3 albo IMAP.

Nie mam pewności, jakiego rodzaju konta używam.

Mam konto na serwerze Exchange

Włączanie lub wyłączanie Asystenta podczas nieobecności

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Asystent podczas nieobecności.

  Polecenie Poza biurem w menu Narzędzia

  Uwaga : W oknie głównym programu Outlook pojawi się menu Narzędzia. Okno główne jest tym samym oknem, które jest wyświetlane po uruchomieniu programu Outlook i zawiera menu Plik, Edycja, Widok, Przejdź, Narzędzia, Akcje i Pomoc. Menu Narzędzia nie ma w oknach, w których tworzy się albo przegląda elementy, takie jak wiadomości e-mail, kontakty lub zadania.

  Jeśli polecenie Asystent podczas nieobecności nie pojawia się, dla wszystkich użytkowników programu Outlook jest dostępna alternatywna metoda automatycznego odpowiadania na wiadomości. Przejdź do Mam konto usługi Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! lub inne konto POP3 albo IMAP.

 2. Kliknij przycisk Wyślij odpowiedzi automatyczne.

 3. Aby zaplanować, kiedy odpowiedzi wysyłane podczas nieobecności mają być aktywne, zaznacz pole wyboru Wyślij tylko w tym zakresie godzin. Jeśli godziny rozpoczęcia i zakończenia nie zostaną określone, odpowiedzi automatyczne będą wysyłane do momentu kliknięcia pozycji Nie wysyłaj automatycznych odpowiedzi będących zawiadomieniami o nieobecności w biurze.

 4. Na karcie W mojej organizacji wpisz odpowiedź, którą chcesz wysyłać podczas swojej nieobecności.

  Aby wysyłać autooodpowiedzi do osób spoza organizacji, wykonaj kroki 4 i 5.

 5. Na karcie Poza moją organizacją zaznacz pole wyboru Autoodpowiedź do osób spoza mojej organizacji, a następnie wpisz odpowiedź, która ma być wysyłana podczas nieobecności.

  Organizacja to zwykle firma użytkownika i przeważnie obejmuje osoby mające konta programu Exchange Server w danym systemie poczty e-mail.

  Jeśli pole wyboru Autoodpowiedź do osób spoza mojej organizacji jest zaznaczone, na karcie Poza moją organizacją obok nazwy karty jest wyświetlany tekst (włączone).

 6. Na karcie Poza moją organizacją kliknij pole wyboru Tylko Moje kontakty lub Każda osoba spoza mojej organizacji, aby określić, do których osób mają być wysyłane autoodpowiedzi.

  Uwaga : Kontakt musi istnieć w folderze Kontakty programu Exchange Server. Jeśli kontakt istnieje tylko w folderze należącym do pliku folderów osobistych (pst), wiadomość z autoodpowiedzią nie zostanie wysłana.

Mam konto usługi Outlook.com, Hotmail, Gmail, Yahoo! lub inne konto POP3 albo IMAP

Można połączyć szablon wiadomości e-mail programu Outlook z regułami programu Outlook w celu odtworzenia funkcji narzędzia Asystent podczas nieobecności dostępnego tylko dla użytkowników kont na serwerze Exchange. Dzięki połączeniu tych funkcji można używać konta e-mail w celu wysyłania odpowiedzi automatycznych na wiadomości przychodzące.

Ważne : Aby automatyczne odpowiedzi mogły być wysyłane, komputer musi być włączony, a program Outlook uruchomiony.

Krok 1. Tworzenie szablonu wiadomości

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wiadomość pocztowa.

 2. Na karcie Opcje w grupie Format kliknij przycisk Zwykły tekst.

 3. W treści wiadomości wpisz wiadomość, którą chcesz wysłać jako automatyczną odpowiedź.

 4. W oknie wiadomości kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Zapisz jako.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon Outlook (*.oft).

 6. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu wiadomości, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Krok 2. Tworzenie reguły automatycznego odpowiadania na nowe wiadomości e-mail

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty.

 2. W oknie dialogowym Reguły i alerty kliknij przycisk Nowa reguła.

 3. W obszarze Rozpoczynanie od pustej reguły kliknij pozycję Sprawdzanie przychodzących wiadomości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W obszarze Jakie warunki chcesz zastosować? zaznacz pole wyboru wysłanej tylko do mnie i dowolne inne żądane kryteria, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W oknie dialogowym informującym o zastosowaniu reguły do wszystkich wiadomości kliknij przycisk Tak.

 6. W grupie Co chcesz zrobić z tą wiadomością? zaznacz pole wyboru odpowiedz przy użyciu określonego szablonu.

 7. W obszarze Krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość) kliknij pozycję [wybierz szablon].

 8. W oknie dialogowym Wybierz szablon odpowiedzi w polu Szukaj w kliknij pozycję Szablony użytkownika w systemie plików.

 9. Wybierz szablon utworzony w ramach poprzedniej sekcji, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. Możesz również zaznaczyć pola wyboru odpowiadające wyjątkom od reguły autoodpowiedzi.

 12. Kliknij przycisk Dalej.

 13. W obszarze Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły wpisz nazwę reguły autoodpowiedzi, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Porada : Aby pamiętać o wyłączeniu tej reguły, kiedy nie będzie już trzeba wysyłać automatycznych odpowiedzi, warto utworzyć zadanie programu Outlook lub przypomnienia o czynności do wykonania.

Reguła odpowiedz na nią wykorzystując szablon w Kreatorze reguł wysyła automatyczną odpowiedź tylko raz do każdego nadawcy podczas pojedynczej sesji. Ta reguła zapobiega wysyłaniu przez program Outlook powtarzających się odpowiedzi do pojedynczego nadawcy, który przysyła wiele wiadomości. Podczas sesji program Outlook tworzy listę użytkowników, do których wysłał odpowiedzi. Jeśli jednak program Outlook zostanie wyłączony, a następnie ponownie włączony, lista nadawców, którzy otrzymali automatyczne odpowiedzi, zostanie zresetowana.

Ważne : Aby Kreator reguł mógł wysyłać automatycznie odpowiedzi, program Outlook musi być uruchomiony i skonfigurowany do okresowego sprawdzania nowych wiadomości.

Wyłączanie odpowiedzi automatycznych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty.

 2. Na karcie Reguły wiadomości e-mail w obszarze Nazwa wyczyść pole wyboru reguły, którą chcesz wyłączyć.

Nie mam pewności, jakiego rodzaju konta używam

Najprostszym sposobem ustalenia, czy używasz konta na serwerze Exchange, jest otwarcie folderu Skrzynka odbiorcza i sprawdzenie, czy w menu Narzędzia znajduje się polecenie Asystent podczas nieobecności. Jeśli u dołu menu jest widoczny przycisk Rozwiń Obraz przycisku , kliknij go w celu wyświetlenia wszystkich poleceń menu Narzędzia.

Polecenie Poza biurem w menu Narzędzia

Jeśli polecenie Asystent podczas nieobecności nie jest dostępne w menu, najprawdopodobniej nie masz konta na serwerze Exchange (co jest przyczyną braku polecenia). Istnieje alternatywna metoda automatycznego odpowiadania na wiadomości. Przejdź do sekcji Mam konto POP3, IMAP lub usługi Outlook.com.

Uwaga : Menu Narzędzia jest wyświetlane w głównym oknie programu Outlook. Menu Narzędzia nie jest dostępne w oknach, w których tworzy się albo przegląda elementy, takie jak wiadomości e-mail, kontakty lub zadania.

Jeśli wiesz, że używasz konta programu Exchange Server, ale polecenie Asystent podczas nieobecności nie pojawia się w menu Narzędzia, zachęcamy do skontaktowania się z pracownikiem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy.

Zobacz też

Informowanie o okresie nieobecności za pomocą kalendarza programu Outlook 2007

Wysyłanie z programu Outlook dla komputerów Mac odpowiedzi automatycznych podczas nieobecności

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×