Wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli użytkownik chce wykonać dalsze czynności związane z wiadomością e-mail lub pamiętać o sprawdzeniu odpowiedzi na wysłaną wiadomość, przed wysłaniem wiadomości należy dołączyć do niej przypomnienie. Można również wysłać oflagowaną wiadomość zawierającą przypomnienie, aby nakłonić inne osoby do wysłania odpowiedzi na wiadomość lub przypomnieć im o czynnościach, które należy wykonać.

W tym artykule

Jak działają daty we flagach monitujących?

Wysyłanie wiadomości z przypomnieniem dla siebie

Wysyłanie wiadomości z przypomnieniem dla innych osób

Jak działają daty we flagach monitujących?

Flagi umożliwiają dołączanie przypomnień i oznaczanie elementów, które wymagają wykonania dalszych czynności. Dostępne są wymienione poniżej domyślne daty początkowe, daty ukończenia i godziny przypomnień dla flag. Można dostosować każde z tych ustawień.

Flaga

Data rozpoczęcia

Data ukończenia

Przypomnienie

Dzisiaj

Data bieżąca

Data bieżąca

Czas zakończenia dzisiejszego dnia roboczego minus jedna godzina

Jutro

Data bieżąca plus jeden dzień

Data bieżąca plus jeden dzień

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus jeden dzień roboczy

Ten tydzień

Data bieżąca plus dwa dni, jednak nie później niż ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus dwa dni robocze

Następny tydzień

Pierwszy dzień roboczy następnego tygodnia

Ostatni dzień roboczy następnego tygodnia

Czas rozpoczęcia pierwszego dnia roboczego następnego tygodnia

Brak daty

Brak daty

Brak daty

Data bieżąca

Niestandardowe

Jest wyświetlana data bieżąca. W razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową.

Jest wyświetlana data bieżąca. W razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową.

Jest wyświetlana data bieżąca. W razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową.

Wysyłanie wiadomości z przypomnieniem dla siebie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W lista wiadomości kliknij wiadomość, którą chcesz oznaczyć flagą. Na karcie wiadomość kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij typ flagi, którą chcesz ustawić.

  Dodawanie flagi do wiadomości e-mail

 • W otwartej wiadomości na karcie Wiadomość w grupie Znaczniki kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij typ flagi, którą chcesz ustawić.

  Flaga monitująca

Uwaga : Jeśli ma być wyświetlane przypomnienie o tym oflagowane wiadomości na karcie wiadomość w grupie znaczniki kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij polecenie Dodaj przypomnienie. Możesz zmienić przypomnienie daty i godziny.

Wysyłanie wiadomości z przypomnieniem dla innych osób

Przy wysyłaniu przypomnień dla innych osób należy zachować ostrożność. Niektórym adresatom przeszkadzają przypomnienia wyświetlane w trakcie pracy. Zamiast tego można skorzystać z innej opcji — wysłać oflagowaną wiadomość zawierającą datę początkową i datę ukończenia oraz dodatkowe informacje na liście Flaga. W ten sposób adresaci otrzymają informacje na pasku informacyjnym wiadomości, nie zostanie natomiast wyświetlone przypomnienie.

Przed wysłaniem wiadomości, aby wysłać komuś flagę monitował innej osoby do czegoś, wykonaj następujące czynności:

 1. W otwartej wiadomości kliknij kartę Wiadomość.

 2. Kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij pozycję niestandardowe.

 3. W oknie dialogowym niestandardowe kliknij pozycję Flaga dla adresatów.

 4. W obszarze Flaga dla adresatów na liście Flaga kliknij typ flagi, którą chcesz wysłać.

 5. Domyślnie wiadomości oflagowane dla adresatów zawierają przypomnienie. W razie konieczności zmień datę i godzinę. Jeżeli nie chcesz dołączać przypomnienia, wyczyść pole wyboru Przypomnienie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×