Wysyłanie raportu o stanie zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dzięki raportowi o stanie zadania możesz informować współpracowników o postępie w realizacji zadania przydzielonego w programie Outlook.

 1. Otwórz przydzielone zadanie.

 2. Zaktualizuj wartości w polach Stan oraz Ukończono %.

  Właściwości Stan, Priorytet i Ukończono % w wiadomości aktualizacji stanu

 3. Kliknij przycisk Wyślij raport o stanie.

  Polecenie Wyślij raport o stanie na wstążce

 4. Dodaj nazwy lub adresy e-mail w polach Do oraz DW. Osoba, która przydzieliła zadanie, jest dodawana automatycznie.

 5. W treści wiadomości możesz wpisać dodatkowe informacje dotyczące stanu.

 6. Kliknij pozycję Wyślij.

 • W otwartych zadań wpisz lub wybierz odpowiednie opcje w polach Stan, priorytet i Ukończono %.

  Pola stanu i Wykonano % zależą od siebie. Zmieniając wartości w jednym polu, wartość w drugim polu zmienia się odpowiednio.

Stan

% Wykonania

Stan Nierozpoczęte

0

W toku

1 – 99

Ukończone

100

Oczekiwanie na inną osobę

0-100

Wstrzymana

0-100

Porada : Możesz wysłać wiadomość e-mail, raportowania stanu z tych pól. Na karcie zadanie w grupie Zarządzanie zadaniem kliknij przycisk Wyślij raport o stanie. Zostanie otwarta nowa wiadomość, a następnie możesz dodać dowolnego pomocniczych szczegółowe informacje o postępie zadania.

Istnieją trzy sposoby śledzenia zadań przypisanych innym osobom:

 • Automatyczne przechowywania kopii przydzielonych zadań i odbieranie zautomatyzowanych raportów o stanie   

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

  2. Kliknij polecenie Opcje zadania.

  3. Zaznacz pole wyboru Aktualizuj kopie przydzielonych zadań na mojej liście zadań.

  4. Zaznacz pole wyboru Wyślij raporty po wykonaniu przydzielonych zadań.

 • Wyświetlanie zadań przypisanych innym osobom   

  1. Kliknij pozycję zadania.

  2. W menu Widok wskaż polecenie Widok bieżący, a następnie kliknij przydziału.

 • Wyświetlanie listy osób otrzymujących zaktualizowane kopie przydzielonego zadania   

  1. Otwórz przydzielone zadanie, dla którego chcesz wyświetlić listę.

  2. Na karcie Szczegóły wyświetlać nazwy w polu listy aktualizacji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×