Wysyłanie pocztą e-mail lub kopiowanie łącza do pliku biblioteki, listy albo elementu listy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas pracy z plikami bibliotek, listami i elementami list może zajść potrzeba użycia łącza (lub adresu URL) do danego pliku, elementu lub danej listy. Na przykład współpracownik może poprosić o przesłanie pocztą e-mail łącza do dokumentu biblioteki, aby można go było szybko przeczytać, użytkownik może chcieć zapisać łącze do elementu listy zawierającego przydatne informacje lub wprowadzić adres URL w polu tekstowym podczas edytowania strony.

W przypadku komunikowania się za pośrednictwem poczty e-mail korzystanie z łącza do pliku, zamiast z załącznika, jest znacznie wydajniejsze. Nie tylko pozwala zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszej wersji pliku, ale także zmniejsza ruch w sieci i ogranicza miejsce potrzebne do przechowywania wiadomości e-mail.

Co chcesz zrobić?

Wysyłanie pocztą e-mail łącza plik biblioteki lub listy

Kopiowanie łącza do biblioteki pliku lub elementu listy

Wysyłanie pocztą e-mail łącza do pliku biblioteki lub listy

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę lub listę, do której łącze chcesz wysłać pocztą e-mail.

 2. Kliknij nazwę biblioteki lub listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji biblioteki lub listy kliknij nazwę biblioteki lub listy.

 3. Uwaga : Wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku biblioteki wykonaj następujące czynności:

   1. Wybierz plik biblioteki.

   2. Na wstążce biblioteki kliknij kartę Dokumenty, a następnie w grupie Udostępnianie i śledzenie kliknij pozycję Wyślij łącze pocztą e-mail.

  • W przypadku listy wykonaj następujące czynności:

   • Na wstążce listy kliknij kartę Lista, a następnie w grupie Udostępnianie i śledzenie kliknij pozycję Wyślij łącze pocztą e-mail.

    Uwaga : Pracując na liście jest niepotrzebna, aby wybrać element, ponieważ łącza, które jest tworzona jest dla całej listy.

W wiadomości e-mail należy wprowadzić nazwę użytkownika lub listę dystrybucyjną, a następnie należy wysłać wiadomość.

Początek strony

Kopiowanie łącza do pliku biblioteki lub elementu listy

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę lub listę, do której łącze chcesz skopiować.

 2. Kliknij nazwę biblioteki lub listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji biblioteki lub listy kliknij nazwę biblioteki lub listy.

 3. Uwaga : Wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 4. Zaznacz wybrany plik biblioteki lub element listy.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku lub tytuł elementu, a następnie kliknij polecenie Kopiuj skrót.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×