Wysyłanie pocztą e-mail dokumentu z pakietu Microsoft Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli w ramach pakietu Microsoft Office zainstalowano program Outlook i ustawiono go jako domyślną aplikację poczty e-mail, można wysłać dokument jako załącznik wiadomości e-mail. W przypadku korzystania z programu Excel, Publisher lub Word można także wysłać plik jako treść wiadomości e-mail.

Jeśli program Outlook nie jest domyślną aplikacją poczty e-mail, musisz skonfigurować go jako domyślną aplikację poczty e-mail, aby korzystać z tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Ustawianie programu Outlook jako domyślnego programu do obsługi wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza

Wysyłanie pliku jako załącznika

Programy Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio i Word

 1. Kliknij pozycję Plik > Udostępnij > Wiadomość e-mail, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wyślij jako załącznik    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w oryginalnym formacie pliku.

  • Wyślij jako plik PDF    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w formacie pdf.

  • Wyślij jako plik XPS    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w formacie xps.

  • Wyślij jako faks internetowy    Umożliwia otwarcie strony internetowej, na której możesz wybrać z listy dostawców pozwalających na wysyłanie faksu przez Internet.

   Uwaga:  Dostępne opcje różnią się w zależności od używanego programu pakietu Office.

 2. Wprowadź aliasy adresatów, zmodyfikuj wiersz tematu i treść wiadomości (w razie potrzeby), a następnie kliknij pozycję Wyślij.

Program OneNote

 1. Kliknij pozycję Plik > Wyślij, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wyślij jako załącznik    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w oryginalnym formacie pliku i kopią pliku jako strony sieci Web.

  • Wyślij jako plik PDF    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w formacie pdf.

 2. Wprowadź aliasy adresatów, zmodyfikuj wiersz tematu i treść wiadomości (w razie potrzeby), a następnie kliknij pozycję Wyślij.

Wysyłanie pliku jako treści wiadomości e-mail

W przypadku korzystania z programu Excel, Publisher lub Word można wysyłać pliki jako rzeczywistą zawartość wiadomości e-mail — nie jako załącznik. W tym celu należy najpierw dodać polecenie Wyślij do adresata poczty do paska narzędzi Szybki dostęp. Aby uzyskać informacje na temat dodawania poleceń, zobacz Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp.

 1. Otwórz plik, który chcesz wysłać.

 2. Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij pozycję Wyślij do adresata poczty, aby otworzyć wiadomość e-mail. Plik zostanie wyświetlony w treści wiadomości.

 3. Wprowadź aliasy adresatów, w razie potrzeby edytuj wiersz tematu i treść wiadomości, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Wysyłanie pliku jako załącznika

Poniższe instrukcje dotyczą programów Excel, PowerPoint, Project, Publisher, Visio i Word.

 1. Kliknij menu Plik.

 2. Kliknij polecenie Zapisz i wyślij.

 3. Wybierz pozycję Wyślij za pomocą poczty e-mail, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wyślij jako załącznik    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w oryginalnym formacie pliku.

  • Wyślij jako plik PDF    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w formacie pdf.

  • Wyślij jako plik XPS    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w formacie xps.

   Uwaga: Opcje dotyczące plików PDF i XPS nie są dostępne w programie Project 2010.

 4. Wprowadź aliasy adresatów, w razie potrzeby edytuj wiersz tematu i treść wiadomości, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Poniższe instrukcje dotyczą programu OneNote 2010:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Wyślij, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wyślij stronę pocztą e-mail jako załącznik    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w oryginalnym formacie pliku i kopią pliku jako stroną internetową.

  • Wyślij stronę pocztą e-mail jako plik PDF    Umożliwia otwarcie wiadomości e-mail z załączoną kopią pliku w formacie pdf.

 3. Wprowadź aliasy adresatów, zmodyfikuj wiersz tematu i treść wiadomości (w razie potrzeby), a następnie kliknij pozycję Wyślij.

Wysyłanie pliku jako treści wiadomości e-mail

W przypadku korzystania z programu Excel, Publisher lub Word można wysyłać pliki jako rzeczywistą zawartość wiadomości e-mail — nie jako załącznik. W tym celu należy najpierw dodać polecenie Wyślij do adresata poczty do paska narzędzi Szybki dostęp. Aby uzyskać informacje na temat dodawania poleceń, zobacz Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp.

Aby wysłać plik jako treść wiadomości e-mail, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz plik, który chcesz wysłać.

 2. Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij pozycję Wyślij do adresata poczty Ikona Wyślij do adresata poczty na pasku narzędzi Szybki dostęp , aby otworzyć wiadomość e-mail. Plik zostanie wyświetlony w treści wiadomości.

 3. Wprowadź aliasy adresatów, w razie potrzeby edytuj wiersz tematu i treść wiadomości, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Wysyłanie pliku jako załącznika

Programy Excel, PowerPoint i Word

 • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku , wskaż pozycję Wyślij, a następnie kliknij polecenie Wiadomość e-mail.

  Nie widać polecenia Wiadomość e-mail.

  Jeśli nie widzisz polecenia Wiadomość e-mail, być może korzystasz z pakietu Microsoft Office, który nie zawiera programu Microsoft Office Outlook, na przykład z pakietu Microsoft Office 2007 dla Użytkowników Domowych. To polecenie może być jednak nadal niewidoczne nawet w przypadku zainstalowania programu Outlook jako programu autonomicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wyświetlania polecenia Wiadomość e-mail, zobacz artykuł KB 918792 dotyczący braku polecenia Wiadomość e-mail.

Programy OneNote, Project i Visio

 • W menu Plik wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij polecenie Adresat poczty (jako załącznik).

Wysyłanie pliku jako treści wiadomości e-mail

W przypadku korzystania z programu Excel lub Word można wysyłać pliki jako rzeczywistą zawartość wiadomości e-mail — nie jako załącznik. W tym celu należy najpierw dodać polecenie Wyślij do adresata poczty do paska narzędzi Szybki dostęp.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word lub Opcje programu Excel.

 2. Kliknij pozycję Dostosuj, a następnie na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję Wszystkie polecenia.

 3. Kliknij pozycję Wyślij do adresata poczty, a następnie kliknij pozycję Dodaj, aby dodać to polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp.

 4. Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij pozycję Wyślij do adresata poczty Ikona Wyślij do adresata poczty na pasku narzędzi Szybki dostęp , aby otworzyć wiadomość e-mail. Plik zostanie wyświetlony w treści wiadomości.

 5. Wprowadź aliasy adresatów, w razie potrzeby edytuj wiersz tematu i treść wiadomości, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Zobacz też

Dołączanie plików lub wstawianie obrazów w wiadomościach e-mail programu Outlook

Zmniejszanie rozmiaru obrazów i załączników

Wyświetlanie, otwieranie i zapisywanie załączników

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×