Wysyłanie kalendarza programu Outlook 2007 w wiadomości e-mail

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kopię kalendarza można wysłać w wiadomości e-mail do dowolnej osoby. Kalendarz jest dołączany jako załącznik i jest również widoczny w treści wiadomości. Użytkownik określa daty do uwzględnienia oraz poziom szczegółowości.

 1. W widoku Kalendarz w okienku nawigacji kliknij pozycję Wyślij kalendarz pocztą e-mail.

Uwaga: Jeśli korzystasz ze zminimalizowanego widoku okienka nawigacji, kliknij przycisk Obraz przycisku , kliknij opcję Okienko nawigacji, kliknij prawym przyciskiem myszy kalendarz, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij polecenie Wyślij kalendarz pocztą e-mail.

 1. Z listy Kalendarz wybierz kalendarz do wysłania. Domyślnie wybierany jest domyślny folder Kalendarz. Jest to kalendarz programu Outlook, który jest używany do wyświetlania innym osobom informacji wolny/zajęty, i w którym są akceptowane wezwania na spotkania.

 2. Z listy Zakres dat wybierz zakres danych kalendarza, które mają być zawarte w wiadomości, lub kliknij przycisk Określ daty, aby wprowadzić niestandardowy zakres dat.

Porada: W przypadku wybrania dużego zakresu dat lub pozycji Cały kalendarz utworzona wiadomość może mieć duży rozmiar.

 1. Korzystając z listy Szczegóły, wybierz liczbę szczegółów, które mają być widoczne dla adresatów. Domyślnie zaznaczona jest opcja Tylko dostępność. Żadna z opcji nie powoduje włączenia elementów oznaczonych jako prywatne, o ile nie zostanie zmieniona opcja prywatności należąca do opcji Zaawansowane.

Lista Szczegóły w oknie dialogowym Wysyłanie kalendarza pocztą e-mail

 1. Opcjonalnie możesz ograniczyć informacje zawarte w wiadomości e-mail do godzin pracy, zaznaczając pole wyboru Pokaż czas tylko w moich godzinach pracy. Aby zmienić godziny pracy, kliknij pozycję Ustaw godziny pracy.

 2. Opcjonalnie kliknij przycisk Pokaż, aby wyświetlić opcje zaawansowane.

  • Uwzględnij szczegóły elementów oznaczonych jako prywatne     Aby ta opcja była dostępna, z listy Szczegóły należy wybrać pozycję Ograniczone szczegóły lub Pełne szczegóły. Istnienie elementów prywatnych zostanie uwzględnione, ale żadne inne elementy nie będą udostępniane.

  • Uwzględnij załączniki w elementach kalendarza     Ta opcja wymaga ustawienia Szczegóły o wartości Wszystkie szczegóły. Wszystkie załączniki w elementach kalendarza, takie jak arkusze kalkulacyjne, zostaną dołączone.

  • Układ poczty e-mail     Można dołączyć harmonogram dzienny albo listę wydarzeń.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. W polu Do wprowadź nazwę osoby, do której chcesz wysłać informacje dotyczące subskrypcji.

 5. W treści wiadomości wprowadź dowolne informacje, które chcesz dołączyć.

 6. Kliknij pozycję Wyślij.

Kalendarz będzie widoczny dla adresata w treści wiadomości. Dołączony plik iCalendar z rozszerzeniem pliku ics można też otworzyć w wielu programach kalendarza, w tym w programie Outlook.

Przykład kalendarza odebranego przy użyciu funkcji Wyślij kalendarz pocztą e-mail

Po odebraniu załącznika pliku ics w programie Outlook adresat jest monitowany o otwarcie kalendarza. Plik kalendarza ics jest otwierany jako nowy kalendarz w programie Outlook. Po otwarciu pliku jako kalendarza programu Outlook adresat może wyświetlać odebrany kalendarz w widokach obok siebie lub nakładanych. Adresat może także przeciągać elementy kalendarza z odebranego kalendarza do innego kalendarza programu Outlook.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×