Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy użyciu programu Microsoft Outlook 2010 i usługi Office Mobile Service (OMS) lub konta programu Microsoft Exchange Server 2010 można wysyłać i odbierać wiadomości SMS. Poza korzystaniem z funkcji wysyłania i odbierania wiadomości SMS można też skonfigurować program Outlook w taki sposób, aby wysyłane były powiadomienia na urządzenie przenośne jako wiadomości SMS.

Na przykład, otrzymają alert na urządzeniu przenośnym, dostarczonej ważnych wiadomości — można także ustawić wiadomości przesłane dalej jako wiadomości tekstowej. Można także używać podsumowania kalendarza programu Outlook wysyłane do urządzenia przenośnego.

Istnieją dwa sposoby korzystania z wiadomości SMS w programie Outlook 2010.

 • Nawiązywanie połączenia z urządzeniem przenośnym z systemem Windows Mobile 6.5 przy użyciu konta programu Exchange Server 2010

Konfiguracja programu Exchange Server

 • Subskrybowanie usługi wiadomości SMS innej firmy przy użyciu usługi OMS

Konfiguracja usługi innej firmy

W tym artykule

Zalety wiadomości SMS w programie Outlook

Funkcje wiadomości SMS w programie Outlook

Konfigurowanie wiadomości SMS w programie Outlook

Używanie programu Microsoft Exchange 2010 z telefonem

Usługa wiadomości SMS innej firmy

Wysyłanie wiadomości SMS

Konfigurowanie powiadomień w postaci wiadomości SMS

Zalety wiadomości SMS w programie Outlook

Komunikowanie się z urządzeniem bezprzewodowym przez wysłanie wiadomości e-mail może być nieodpowiednich — nie wszystkie urządzenia przenośne można łączenia się z kontem e-mail, a dostęp do wiadomości e-mail na urządzeniu przenośnym jest zazwyczaj tempo i trudniejsze niż czytania wiadomości SMS.

Łatwiejszym rozwiązaniem jest wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS przy użyciu komputera i programu Outlook 2010. W programie Outlook można wysyłać wiadomości do wielu osób naraz, a pełnowymiarowa klawiatura umożliwia szybsze i wygodniejsze pisanie wiadomości. Ponadto wiadomości przychodzące trafiają do folderu Skrzynka odbiorcza programu Outlook. Wiadomości SMS można zapisywać tak samo jak wiadomości e-mail. Pozwala to na bieżąco rejestrować komunikację przy użyciu urządzeń przenośnych. Ponadto w programie Outlook można skonfigurować funkcję wysyłania ważnych powiadomień na urządzenie przenośne.

Początek strony

Funkcje wiadomości SMS w programie Outlook

 • Wiadomości tekstowe (SMS)    Wysyłanie wiadomości SMS (SMS) do co najmniej jedno urządzenie bezprzewodowe z programu Outlook. Interfejs programu Outlook tekstu wiadomości można wybrać adresatów z książki adresowej programu Outlook, wpisz wiadomość, dodawać emotikony i Wyświetl podgląd wiadomości na ekranie telefonu symulowany przed kliknięciem przycisku Wyślij.

Przychodzące wiadomości SMS trafiają do folderu Skrzynka odbiorcza. Wiadomości można następnie przenosić do innego folderu i wykonywać wiele czynności, takich jak przesyłanie dalej, oflagowywanie i kategoryzowanie, dostępnych również w przypadku wiadomości e-mail.

Okno tekstu wiadomości SMS

 • Podsumowania kalendarza    Nawet wtedy, gdy jesteś z dala od komputera, możesz pozostawać na bieżąco kalendarza programu Outlook. Konfigurowanie programu Outlook, aby wysłać wiadomość tekstowa podsumowanie harmonogramu do urządzenia przenośnego każdego dnia.

 • Przypomnienia urządzeń przenośnych    Uzyskaj przydatne terminu przypomnienia, niezależnie od miejsca pobytu. Tekst wiadomości przypomnienia nadchodzących terminów i wydarzeń mogą być wysyłane do urządzenia bezprzewodowe automatycznie.

 • Powiadomień na telefon komórkowy    Masz ważnych wiadomości e-mail wysyłane do urządzenia przenośnego jako wiadomości tekstowej. Oprócz powiadomienia po otrzymaniu nowej wiadomości e-mail, można przekazywać zawartości wiadomości e-mail jako wiadomości tekstowej. Za pomocą reguł programu Outlook, aby określić, które wiadomości mają być przekazywane i powiadomień, które są wysyłane do urządzenia przenośnego.

Początek strony

Konfigurowanie wiadomości SMS w programie Outlook

Istnieją dwa sposoby wysyłania i odbierania wiadomości SMS w programie Outlook.

 • Konta z programu Exchange Server 2010    Program Outlook może wysyłać wiadomości na telefon z systemem Windows Mobile 6.5 lub nowszym.

 • Usługi wiadomości tekstowych innych firm    Jeśli nie masz konta programu Exchange Server 2010, można użyć usługi wiadomości SMS tekstu innych firm, który wysyła i odbiera wiadomości SMS w Twoim imieniu.

 • Uwaga:  Inne firmy świadczące usługi wiadomości SMS mogą naliczać opłaty za te usługi. Opłaty te są niezależne od wszelkich opłat na rzecz operatora sieci komórkowej.

Używanie programu Microsoft Exchange 2010 z telefonem

Używanie wiadomości SMS w programie Outlook z telefonem wymaga konta programu Exchange Server 2010 oraz telefonu z systemem operacyjnym Windows Mobile 6.5 lub nowszym, a także planu taryfowego obejmującego transmisję danych.

W tej konfiguracji program Outlook używa programów Exchange 2010 i Exchange Active Sync do komunikacji z telefonem z systemem Windows Mobile 2010 w celu wysyłania wiadomości SMS za pomocą istniejącej usługi bezprzewodowej.

Łączenie telefonu z serwerem Exchange

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Ze względów bezpieczeństwa certyfikat cyfrowy może być wymagane na potrzeby telefonie, aby połączyć się z serwerem Exchange. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania programu Exchange Server do pracy z telefonu komórkowego zobacz Wdrażanie telefonów z systemem Windows Mobile 6.5 na serwerze Microsoft Exchange 2010.

 1. Na głównym ekranie telefonu komórkowego z systemem Windows Mobile 6.5 wybierz program Exchange ActiveSync, wybierz pozycję Menu, a następnie wybierz kartę Konfiguruj serwer.

  Jeśli telefon nie był nigdy synchronizowany z programem Exchange Server, zostanie wyświetlona opcja Dodaj źródło serwera.

 2. W obszarze Wprowadzanie adresu e-mail wpisz swój adres e-mail i naciśnij opcję Dalej.

 3. Jeśli w obszarze Edycja ustawień serwera nie został automatycznie wyświetlony adres serwera Exchange, wykonaj tę procedurę od początku lub skontaktuj się z administratorem sieci.

 4. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i nazwę domeny, a następnie kliknij pozycję Dalej. Upewnij się, że pole wyboru Zapisz hasło jest zaznaczone.

 5. Zaznacz pole wyboru Wiadomości SMS. Możesz również wybrać inną zawartość, która ma być synchronizowana.

  Zaznaczanie pola wyboru Wiadomości SMS w systemie Windows Mobile 6.5

 6. Wybierz pozycję zakończenia.

  Na konto e-mail w programie Outlook zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

 7. Zaczekaj kilka minut, a następnie ponownie uruchom program Outlook.

Usługa wiadomości SMS innej firmy

Jest to najszybsza i najprostsza metoda włączenia usługi OMS, ale może być wymagana dodatkowa miesięczna opłata za dostęp do usługi.

W tym scenariuszu program Outlook komunikuje się z zewnętrznym dostawcą usług wiadomości SMS w celu wysyłania wiadomości SMS.

Używanie zewnętrznego dostawcy usług wiadomości SMS

Aby wybrać i zasubskrybować usługę innej firmy, wykonaj poniższe czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowe elementy, a następnie kliknij pozycję Wiadomość SMS.

Wysyłanie wiadomości SMS za pomocą programu Exchange Server i systemu Windows Mobile

 1. W oknie dialogowym Konfigurowanie konta wiadomości tekstowych (SMS) kliknij przycisk Dalej.

Konfigurowanie konta wiadomości SMS

 1. W oknie dialogowym Konto usługi Outlook Mobile kliknij pozycję Znajdź usługę wiadomości SMS odpowiednią dla używanego operatora telefonii komórkowej.

Znajdowanie dostawcy usługi wiadomości SMS

 1. W aplikacji sieci Web dostawców hostingu wybierz kraj lub region, na obszarze którego korzystasz z usług bezprzewodowych.

 2. Wybierz dostawcę usług bezprzewodowych.

 3. Jeśli usługa jest dostępna w danym obszarze, zostaną wyświetlone łącza do zewnętrznych dostawców usług wiadomości SMS. Kliknij łącze dostawcy, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami subskrybowania wiadomości SMS i konfigurowania nowego konta programu Outlook.

 4. W programie Microsoft Outlook po wyświetleniu monitu o dodanie konta dla tej usługi sieci Web kliknij przycisk Tak.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości SMS

Po skonfigurowaniu usługi wiadomości SMS można używać programu Outlook do wysyłania tych wiadomości.

Ważne:  Aby można było wysyłać wiadomości SMS w programie Outlook, w programie Outlook musi być włączona obsługa wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Office Mobile Service.

Aby wysłać wiadomość SMS:

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy kliknij pozycję Nowe elementy, a następnie kliknij pozycję Wiadomość SMS.

Wysyłanie wiadomości SMS za pomocą programu Exchange Server i systemu Windows Mobile

 1. W oknie Wiadomość SMS wpisz lub wybierz adresata, a następnie wpisz wiadomość.

Okno tekstu wiadomości SMS

 1. Aby wstawić emotikon, na karcie Wiadomość SMS w grupie Wstawianie kliknij odpowiedni emotikon.

 2. Wyświetl podgląd wiadomości w okienku Podgląd, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Konfigurowanie powiadomień w postaci wiadomości SMS

Program Outlook 2010 po odpowiednim skonfigurowaniu może wysyłać powiadomienia SMS na urządzenie przenośne, aby:

 • Ostrzegać o nadchodzących wydarzeniach z kalendarza

 • Podsumowywać harmonogram kalendarza na nadchodzący dzień

 • Przesyłać określone wiadomości e-mail

Ważne:  Aby można było używać powiadomień SMS, w programie Outlook musi być włączona obsługa wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Office Mobile Service.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Opcje.

 3. Kliknij pozycję Telefon komórkowy.

 4. Kliknij typ powiadomienia, aby dodać, zmienić lub skonfigurować powiadomienie, a następnie zamknij wszystkie okna dialogowe.

  Menu konfigurowania powiadomień SMS

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×