Wysyłanie danych do programu Word za pomocą korespondencji seryjnej

Wysyłanie danych do programu Word za pomocą korespondencji seryjnej

Korespondencja seryjna to doskonały sposób zastosowania danych programu Access. W tym klipie wideo pokazano, jak utworzyć typowy list seryjny w programie Word 2013 przez włączenie polecenia Korespondencja seryjna w programie Word w programie Access 2013. Możesz również zapoznać się z podstawowymi czynnościami omówionymi poniżej klipu wideo.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Zawartość klipu wideo

Oto ogólna procedura tworzenia korespondencji seryjnej programu Word z poziomu programu Access:

 1. Otwórz bazę danych programu Access zawierającą adresy, które chcesz scalić w programie Word.

 2. Jeśli okienko nawigacji nie jest otwarte, naciśnij klawisz F11, aby je otworzyć.

 3. Zaznacz tabelę lub kwerendę, która zawiera odpowiednie adresy. Jeśli pola adresów znajdują się w wielu tabelach, utwórz kwerendę zawierającą potrzebne pola i zaznacz ją do operacji scalania.

 4. Kliknij pozycję Dane zewnętrzne > Korespondencja seryjna w programie Word.

 5. Wybierz, czy adresy mają być scalane przez kreatora do istniejącego dokumentu programu Word, czy chcesz rozpocząć od nowego, pustego dokumentu.

 6. Kliknij przycisk OK.

Zostanie uruchomiony program Word z wyświetloną kartą Korespondencja i okienkiem Korespondencja seryjna.

 1. Wykonaj kroki kreatora, klikając łącza Następny i Poprzedni u dołu okienka korespondencji seryjnej.

 2. W kroku 3 kreatora nie trzeba wybierać listy adresatów. Została ona już wybrana w programie Access. Możesz ją jednak uściślić, klikając pozycję Edytuj listę adresatów. W otwartym polu możesz między innymi usunąć poszczególnych adresatów z operacji scalania, zastosować filtry lub posortować listę.

 3. W kroku 4 kreatora napisz list (jeśli nie pracujesz z istniejącym dokumentem).

 4. Umieść kursor w dokumencie w miejscu, w którym mają się pojawić dane adresowe, i w okienku Korespondencja seryjna kliknij pozycję Blok adresu, Wiersz pozdrowienia lub Więcej elementów, aby wstawić dane programu Access do tego dokumentu. W wyświetlonych polach wybierz odpowiedni format i kliknij pozycję Dopasuj pola, aby poprawnie dopasować pola.

 5. W kroku 5 kreatora klikaj przyciski Następny (>>) i Poprzedni (<<), aby obejrzeć na podglądzie, jak scalone dane będą wyglądały po wydrukowaniu dokumentu.

 6. W kroku 6 kreatora kliknij pozycję Drukuj i wybierz odpowiednie opcje drukowania.

 7. Zapisz i zamknij dokument programu Word.

  Uwagi: 

  • Jeśli po ukończeniu pracy z kreatorem będzie trzeba powrócić i dostosować dowolne z ustawień scalania, wszystkie operacje będą dostępne na karcie Korespondencja w programie Word.

  • W przypadku wprowadzenia zmian w projekcie bazy danych w programie Access może być konieczne dostosowanie niektórych ustawień scalania w programie Word, aby operacja scalania mogła przebiegać poprawnie.

  • Kreator korespondencji seryjnej jest zaprojektowany do pracy z danymi adresowymi korespondencji. Funkcji korespondencji seryjnej można jednak używać do scalania z programem Word dowolnych danych, takich jak rekordy zapasów, zadania lub inne elementy przechowywane w programie Access.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji o funkcjach korespondencji seryjnej programu Word, zobacz następujące artykuły:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×