Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj Word z klawiatury i czytnika ekranu, aby zmienić wyrównanie tekstu w dokumencie. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak szybko wyśrodkować tekst, wyrównywanie go na marginesie prawo lub w lewo lub justowanie ją dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby były lewej i prawej krawędzi nawet. Dowiesz się jak wyrównać strony w pionie.

Opisu wyrównania w dokumentach Word mogą się różnić w zależności od czytnik ekranu. Może być konieczne dopasowanie ustawień szczegółowości czytnik ekranu. Na przykład aby usłyszeć opis wyrównanie do tekstu w JAWS, naciśnij klawisz Insert + F. Narrator naciśnij klawisz Narratora klawiszy + 0. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z dokumentacją czytnik ekranu.

Uwagi: 

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu do lewej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, dokumentu lub tabelę, którą chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + L.

Wyrównywanie tekstu do prawej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, dokumentu lub tabelę, którą chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + R.

Wyrównanie tekstu do środka

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, dokumentu lub tabelę, którą chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + e

Justowanie tekstu

Uwaga: Tekst wyjustowanym może być trudne do odczytania dla osób mających niepełnosprawności czytania, takie jak dysleksja. Aby udostępnić dokument jako jak to możliwe, wybierz styl różnych wyrównanie.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, dokumentu lub tabelę, którą chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+J.

Wyrównywanie do strony w pionie

Można wyrównywać strony pionowo, na przykład, aby utworzyć stronę tytułową. Wyrównanie w pionie powoduje umieszczenie zaznaczonego tekstu względem marginesu górnego i dolnego.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w tekście, który chcesz wyrównać w pionie.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony, naciśnij klawisze Alt + P, S, P.

 3. Naciśnij klawisze Shift + Tab, dopóki nie słyszysz zaznaczona karta, na przykład, "Zaznaczone, kartę Marginesy."

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Zaznaczone, kartę Układ."

 5. Naciśnij klawisze Alt + V. Fokus jest przenoszony do listy opcji wyrównania w pionie.

 6. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby zastosować wyrównanie w pionie w dokumencie, naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony.

Zwiększanie wcięcia z lewej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, w którym chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisze I, L.

 3. W obszarze Wcięcie w polu Z lewej wpisz liczbę w centymetrach lub użyj klawiszy strzałek, aby zmienić ją o wartość 0,1 cm.

  Uwaga: Aby określić jednostkę inną niż centymetry, wpisz liczbę, a tuż za nią jednostkę miary, na przykład 12 pkt, aby wybrać 12 punktów, 1 in, aby wybrać 1 cal, lub 15 px, aby wybrać 15 pikseli.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować zmiany.

Zwiększanie wcięcia z prawej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, w którym chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisze I, R.

 3. W obszarze Wcięcie w polu Z prawej wpisz liczbę w centymetrach lub użyj klawiszy strzałek, aby zmienić ją o wartość 0,1 cm.

  Uwaga: Aby określić jednostkę inną niż centymetry, wpisz liczbę, a tuż za nią jednostkę miary, na przykład 12 pkt, aby wybrać 12 punktów, 1 in, aby wybrać 1 cal, lub 15 px, aby wybrać 15 pikseli.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować zmiany.

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji Powiedz mi

Jeśli nie znasz skrótu klawiaturowego lub chcesz zobaczyć więcej opcji, spróbuj użyć pola Powiedz mi, co chcesz zrobić.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, dokumentu lub tabelę, którą chcesz wyrównać.

 2. Aby przejść do pola Powiedz mi, co chcesz zrobić, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz słowo kluczowe lub frazę związane z zadaniem, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać pozycję w wynikach wyszukiwania. Wpisz na przykład wyrównać tekst do powiązanych akcji, takich jak przycisk Wyrównaj do prawej. Niektóre wyniki mogą być podmenu z dodatkowymi opcjami.

 4. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Aby zmienić wyrównanie tekstu, należy użyć Word dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS. Word dla komputerów Mac zwykle wyrównanie tekstu w poziomie na lewym marginesie i pozostawia prawy margines pozostaje nierówna. Można wyśrodkować tekst, wyrównanie go do marginesów w lewo lub w prawo lub justowanie ją dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet. Strony można także wyrównać w pionie.

Uwagi: 

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany. Możesz szybko sformatować akapity w dokumencie, aby uzyskać odpowiednie wyrównanie.

 1. W dokumencie zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

  Porada: Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przenosząc kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Aby przejść do menu Wyrównanie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Aby przejść do opcji w menu Wyrównanie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Podczas nawigowania po opcjach są odczytywane ich nazwy.

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Przestroga: Tekst wyjustowanym może być trudne do odczytania dla osób mających niepełnosprawności czytania, takie jak dysleksja. Aby udostępnić dokument w jak najszerszym zakresie, wybierz styl różnych wyrównanie.

 4. Aby powrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Return.

Wyrównywanie do strony w pionie

Można wyrównywać strony pionowo, na przykład, aby utworzyć stronę tytułową. Wyrównanie w pionie powoduje umieszczenie zaznaczonego tekstu względem marginesu górnego i dolnego.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w tekście, który chcesz wyrównać w pionie.

 2. Naciśnij klawisze Control + opcja + M. Fokus jest przenoszony do paska menu Apple. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Format", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w dół, aż usłyszeć "Dokument", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Marginesy, karta".

 4. Naciśnij klawisz Control + opcja + Strzałka w prawo po. Słyszysz: "Układ". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 5. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wyrównanie w pionie." Menu Wyrównanie w pionie ma fokus.

 6. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 7. Aby zastosować wyrównanie w pionie w dokumencie, naciśnij klawisz Return.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Aby zwiększyć wcięcie tekstu o określoną wartość, możesz dodać wcięcie od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. W dokumencie zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit.

 3. Za pomocą opcji dostępnych w grupie Wcięcie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "przed tekstem."

  • Aby dodać wcięcie z prawej, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "po"tekst.

  Aby określić rozmiar wcięcia, wpisz liczbę w calach lub naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby zmieniać wcięcie w odstępach wynoszących 1/10 cala. Wielkość wcięcia będzie odczytywana.

 4. Aby zastosować zmiany i wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Aby zmienić wyrównanie tekstu za pomocą Word dla systemu iOS przy użyciu klawiatury i TalkBack, wbudowane Android czytnik. Word dla systemu iOS zwykle wyrównanie tekstu w poziomie na lewym marginesie i pozostawia prawy margines pozostaje nierówna. Można wyśrodkować tekst, wyrównanie go do marginesów w lewo lub w prawo lub justowanie ją dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet. Aby wyrównać strony pionowo, na przykład, aby utworzyć stronę tytułową, przejdź do pełnej wersji klasycznej programu Word.

Uwagi: 

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, wyrównane do prawej, wyśrodkowane lub wyjustowanym. Można szybko formatować akapity w dokumencie wyrównanie, którego chcesz używać.

 1. Podczas edytowania dokumentu, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania VoiceOver odczytuje wiersza akapitu, której chcesz zmienić wyrównanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do wstążki, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Karta Narzędzia główne".

 3. Na karcie Narzędzia główne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Po lewej stronie, przycisk Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Prawy, przycisk Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyśrodkować tekst, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "tekstu do środka, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyjustować tekst, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wyjustuj tekst, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

   Uwaga: Wyrównanie zaznaczonego została ogłoszona jako "Wybrane < wyrównanie > przycisk".

   Uwaga: Tekst wyjustowanym może być trudne do odczytania dla osób mających niepełnosprawności czytania, takie jak dysleksja. Aby udostępnić dokument w jak najszerszym zakresie, wybierz styl różnych wyrównanie.

 4. Aby zamknąć wstążkę i przełącz się do klawiatury, szybko przesuń w lewo aż usłyszysz "Ukryj Wstążkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Możesz dodać wcięcia z lewy lub prawy margines strony.

 1. Podczas edytowania dokumentu, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania VoiceOver odczytuje wiersza akapitu, której chcesz zmienić wyrównanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zmniejsz wcięcie położenie, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać wcięcie z prawej, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zwiększ położenie wcięcia, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Po wybraniu opcji wcięcia zostaną dodane do akapitu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Aby zmienić wyrównanie tekstu za pomocą Word dla systemu Android przy użyciu klawiatury i TalkBack, wbudowane Android czytnik. Word dla systemu Android zwykle wyrównanie tekstu w poziomie na lewym marginesie i pozostawia prawy margines pozostaje nierówna. Można wyśrodkować tekst, wyrównanie go do marginesów w lewo lub w prawo lub justowanie ją dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet.  Aby wyrównać strony pionowo, na przykład, aby utworzyć stronę tytułową, przejdź do pełnej wersji klasycznej programu Word.

Uwagi: 

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, wyrównane do prawej, wyśrodkowane lub wyjustowanym. Można szybko formatować akapity w dokumencie wyrównanie, którego chcesz używać.

 1. Podczas edytowania dokumentu, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania TalkBack odczytuje wiersza akapitu, w której chcesz zmienić wyrównanie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Jeśli to konieczne, aby zamknąć klawiaturę i przejdź do karty Narzędzia główne, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona karta Narzędzia główne, a słyszysz: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone."

 3. Na karcie Narzędzia główne wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przełącz lewej, Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyrównać tekst do prawej strony, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Wyrównaj prawy, Przełącz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyśrodkować tekst, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Centrum, przełącznik,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyjustować tekst, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wyjustuj, przełącznik,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Wyrównanie zaznaczonego została ogłoszona jako "Zaznaczone < wyrównanie > Przełącz."

  Uwaga: Tekst wyjustowanym może być trudne do odczytania dla osób mających niepełnosprawności czytania, takie jak dysleksja. Aby udostępnić dokument w jak najszerszym zakresie, wybierz styl różnych wyrównanie.

 4. Aby zamknąć wstążkę i przełącz się do klawiatury, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Zaznaczone, więcej opcji, przełącznik," i naciśnij dwukrotnie ekran.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Możesz dodać wcięcia z lewy lub prawy margines strony.

 1. Podczas edytowania dokumentu, przeciągnij palcem wokół obszaru pisania TalkBack odczytuje wiersza akapitu, w której chcesz zmienić wcięcie. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby przenieść kursor tam.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zmniejsz wcięcie, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać wcięcie z prawej, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zwiększ wcięcie, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Po wybraniu opcji wcięcia zostaną dodane do akapitu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Word Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby zmienić wyrównanie tekstu w dokumencie. Poziomo wyśrodkować tekst lub go wyrównać na marginesie prawo lub w lewo lub justowanie tekstu, aby dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet. Aby wyrównać strony pionowo, na przykład, aby utworzyć stronę tytułową, przejdź do pełnej wersji klasycznej programu Word.

Uwagi: 

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, dokumentu lub tabelę, którą chcesz wyrównać.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Off, lewy przycisk Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyrównać tekst do prawej strony, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Off, prawy przycisk Wyrównaj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby wyśrodkować tekst, szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Off, przycisk wyśrodkowania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Justowanie tekstu

Uwaga: Tekst wyjustowanym może być bardzo trudne do odczytania dla osób mających niepełnosprawności czytania, takie jak dysleksja. Aby udostępnić dokument jako jak to możliwe, wybierz styl różnych wyrównanie.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Off, Justowanie, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran wyrównanie akapitu.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Użyj Word Online z klawiatury i czytnika ekranu, aby zmienić wyrównanie tekstu w poziomie w dokumentach. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak szybko wyśrodkować tekst, wyrównywanie go na marginesie prawo lub w lewo lub justowanie ją dopasować odstępy między wyrazami w akapicie, tak aby lewej i prawej krawędzi nawet. Aby wyrównać strony pionowo, na przykład, aby utworzyć stronę tytułową, przejdź do pełnej wersji klasycznej programu Word.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, dokumentu lub tabelę, którą chcesz wyrównać.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Ctrl + L.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Ctrl + R.

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisze Ctrl + E.

Justowanie tekstu

Uwaga: Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać duże problemy osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, który chcesz wyjustować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + J, aby Justowanie tekstu, tak aby były lewej i prawej krawędzi nawet.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony.

Zwiększanie wcięcia z lewej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, który chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows, a następnie naciśnij klawisz P, I, L. Fokus zmieni się na polu lewej części obszaru Wcięcie.

 3. Wpisz numer w centymetrach, a następnie naciśnij klawisz Enter, lub górę i w dół klawisze strzałek, aby zmienić wcięcie w przyrostach 1-10 cala.

  Uwaga: Aby określić wcięcie w centymetrach, wpisz liczbę, a po nim "cm".

Zwiększanie wcięcia z prawej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu w akapicie, który chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows, a następnie naciśnij klawisz P, I R. Fokus zmieni się na polu prawej strony obszaru Wcięcie.

 3. Wpisz numer w centymetrach, a następnie naciśnij klawisz Enter, lub górę i w dół klawisze strzałek, aby zmienić wcięcie w przyrostach 1-10 cala.

  Uwaga: Aby określić wcięcie w centymetrach, wpisz liczbę, a po nim "cm".

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji Powiedz mi

Jeśli nie znasz skrót klawiaturowy lub chcesz wiedzieć więcej opcji, użyj pola Powiedz mi, co chcesz zrobić.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Aby przenieść pole Powiedz mi, co chcesz zrobić, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, a następnie naciśnij klawisz Q.

 3. Wpisz słowo kluczowe lub frazę związane z zadaniem, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przeglądanie wyników wyszukiwania. Na przykład wpisz "wyrównać tekst" dla powiązanych akcji, takich jak przycisk Wyrównaj do prawej. Niektóre wyniki mogą być podmenu z dodatkowymi opcjami.

 4. Wybierz opcję między wyników wyszukiwania w górę i Strzałka w dół i wybierz odpowiednią opcję, naciskając klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×