Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, możesz zmienić wyrównanie tekstu w dokumentach programu Word 2016. Możesz szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawego lub lewego marginesu, bądź wyjustować go w celu dopasowania odstępów między wyrazami w akapicie, aby lewa i prawa krawędź były równe.

Sposób, w jaki w programie Word 2016 opisano wyrównanie, może różnić się w zależności od czytnika zawartości ekranu. Może być konieczne dostosowanie ustawień poziomu szczegółowości czytnika zawartości ekranu. Aby na przykład usłyszeć opis wybranego wyrównania tekstu w czytniku zawartości ekranu JAWS, naciśnij klawisze Insert+F. W Narratorze naciśnij klawisze Caps Lock+0. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją swojego czytnika zawartości ekranu.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do artykułu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu do lewej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+L. Ewentualnie naciśnij klawisze ALT+H, a następnie klawisze A, L.

Wyrównywanie tekstu do prawej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+R. Ewentualnie naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, R.

Wyrównanie tekstu do środka

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+E. Ewentualnie naciśnij klawisze Alt+H, a następnie klawisze A, C.

Justowanie tekstu

Przestroga : Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać duże problemy osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+J.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony.

Zwiększanie wcięcia z lewej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, w którym chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisze I, L.

 3. W obszarze Wcięcie w polu Z lewej wpisz liczbę w centymetrach lub użyj klawiszy strzałek, aby zmienić ją o wartość 0,1 cm.

  Uwaga : Aby określić jednostkę inną niż centymetry, wpisz liczbę, a tuż za nią jednostkę miary, na przykład 12 pkt, aby wybrać 12 punktów, 1 in, aby wybrać 1 cal, lub 15 px, aby wybrać 15 pikseli.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować zmiany.

Aby wyrównać tekst do konkretnego miejsca, możesz szybko utworzyć wcięcia akapitów od lewego lub prawego marginesu strony.

Zwiększanie wcięcia z prawej

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, w którym chcesz zwiększyć wcięcie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisze I, R.

 3. W obszarze Wcięcie w polu Z prawej wpisz liczbę w centymetrach lub użyj klawiszy strzałek, aby zmienić ją o wartość 0,1 cm.

  Uwaga : Aby określić jednostkę inną niż centymetry, wpisz liczbę, a tuż za nią jednostkę miary, na przykład 12 pkt, aby wybrać 12 punktów, 1 in, aby wybrać 1 cal, lub 15 px, aby wybrać 15 pikseli.

 4. Naciśnij klawisz Enter, aby zastosować zmiany.

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji Powiedz mi

Jeśli nie znasz skrótu klawiaturowego lub chcesz zobaczyć więcej opcji, spróbuj użyć pola Powiedz mi, co chcesz zrobić.

 1. Umieść punkt wstawiania w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Aby przejść do pola Powiedz mi, co chcesz zrobić, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz słowo kluczowe lub frazę związaną z zadaniem, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać spośród wyników wyszukiwania. Na przykład wpisz wyrównaj tekst, aby uzyskać dostęp do powiązanych akcji, takich jak przycisk Wyrównaj do prawej. Niektóre wyniki mogą obejmować podmenu z dodatkowymi opcjami.

 4. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Dodawanie lub edytowanie tekstu w dokumencie w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ustawianie odstępów akapitu i wcięć w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można zmieniać wyrównanie tekstu w programie Word dla komputerów Mac. Program Word dla komputerów Mac zazwyczaj wyrównuje tekst w poziomie do lewego marginesu, pozostawiając prawą krawędź niewyrównaną. Możesz wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawego albo lewego marginesu lub wyjustować go w celu dopasowania odstępów między wyrazami w wierszu, aby oba marginesy były równe.

Uwagi : 

W tym temacie

Zmienianie wyrównania tekstu w poziomie

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany. Możesz szybko sformatować akapity w dokumencie, aby uzyskać odpowiednie wyrównanie.

 1. W dokumencie zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

  Porada : Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przenosząc kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Aby przejść do menu Wyrównanie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo. Aby rozwinąć menu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Aby przejść do opcji w menu Wyrównanie, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Podczas nawigowania po opcjach są odczytywane ich nazwy.

  W poniższej tabeli wymieniono opcje, które umożliwiają sformatowanie wyrównania akapitu.

  Czynność

  Opcja

  Wyrównanie tekstu do lewej

  Do lewej

  Wyrównanie tekstu do prawej

  Do prawej

  Wyśrodkowanie tekstu na stronie

  Wyśrodkowany

  Wyjustowanie tekstu

  Wyjustowany

  Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Przestroga : Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać duże problemy osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja. Aby jak najbardziej ułatwić czytanie dokumentu, wybierz inny styl wyrównania.

 4. Aby wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie wcięcia akapitu

Aby zwiększyć wcięcie tekstu o określoną wartość, możesz dodać wcięcie od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. W dokumencie zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Aby sformatować akapit, naciśnij klawisze Opcja+Command+M. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit.

 3. Za pomocą opcji dostępnych w grupie Wcięcie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Przed tekstem”.

  • Aby dodać wcięcie z prawej strony, naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz: „Po tekście”.

  Aby określić rozmiar wcięcia, wpisz liczbę w calach lub naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby zmieniać wcięcie w odstępach wynoszących 1/10 cala. Wielkość wcięcia będzie odczytywana.

 4. Aby zastosować zmiany i wrócić do dokumentu, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×