Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używając klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, można zmienić wyrównanie tekstu wiadomości w programie Outlook 2016. Można szybko wyśrodkować tekst, wyrównać go do lewej lub do prawej, bądź wyjustować, aby wyrównać go do obu marginesów.

W zależności od używanego czytnika zawartości ekranu może być konieczne dostosowanie ustawień szczegółowości, aby móc usłyszeć, jak czytnik opisuje sposób wyrównania tekstu.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany.

 1. Pisząc wiadomość e-mail, umieść fokus w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Wybierz opcję wyrównania:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, L.

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, R.

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, C.

  • Aby wyjustować tekst, naciśnij klawisze Alt+O, a następnie naciśnij klawisze A, J.

  Uwaga : Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać kłopoty osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja, dlatego warto rozważyć inne opcje wyrównania.

Dostosowywanie wyrównania akapitu

W akapitach możesz dodać wcięcia od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, O.

  • Aby dodać wcięcie z prawej strony, naciśnij klawisze Alt+H, a następnie naciśnij klawisze A, I.

Porada : W programie Outlook 2016 można także użyć opcji formatowania akapitu, aby na przykład zmienić ilość miejsca między wierszami tekstu lub akapitami. Aby dowiedzieć się więcej o odstępach między wierszami i akapitami, zobacz Ustawianie interlinii i wcięć w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Wyrównywanie tekstu za pomocą funkcji Powiedz mi

Jeśli nie znasz skrótu klawiaturowego lub chcesz poznać więcej opcji, spróbuj użyć pola Powiedz mi, co chcesz zrobić.

 1. Umieść fokus w dowolnym miejscu akapitu, który chcesz wyrównać.

 2. Aby przejść do pola Powiedz mi, co chcesz zrobić, naciśnij klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz słowo kluczowe lub frazę związaną z zadaniem, które chcesz wykonać, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać spośród wyników wyszukiwania. Na przykład wpisz wyrównaj tekst, aby uzyskać dostęp do powiązanych akcji, takich jak przycisk Wyrównaj do prawej.

 4. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można zmodyfikować tekst i wyrównanie akapitów w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac. Możesz wyśrodkować tekst, wyrównać go do prawej lub do lewej strony, bądź go wyjustować w celu dopasowania odstępów między wyrazami w akapicie, aby lewa i prawa krawędź były równe.

Uwagi : 

W tym temacie

Wyrównywanie tekstu

Wyrównanie określa wygląd i orientację krawędzi akapitu: tekst wyrównany do lewej, tekst wyrównany do prawej, tekst wyśrodkowany lub tekst wyjustowany.

 1. Pisząc wiadomość e-mail, zaznacz akapity, które chcesz wyrównać.

  Porada : Aby zaznaczyć fragment tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, jednocześnie przesuwając kursor przy użyciu klawiszy strzałek.

 2. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz: „Pasek menu, Apple”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Formatuj”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Podmenu Wyrównanie”.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Słyszysz: "Wyrównanie podmenu."

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji.

  Uwaga : Czytanie wyjustowanego tekstu może sprawiać kłopoty osobom mającym problemy z czytaniem, takie jak dysleksja.

  Porady : Możesz także szybko wyrównać zaznaczony tekst do prawej, lewej lub do środka, używając skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyrównać tekst do lewej, naciśnij klawisze Command+Lewy nawias klamrowy ({).

  • Aby wyrównać tekst do prawej, naciśnij klawisze Command+Prawy nawias klamrowy (}).

  • Aby wyśrodkować tekst, naciśnij klawisze Command+Pionowa kreska (|).

Dostosowywanie wyrównania akapitu

W akapitach możesz dodać wcięcia od lewego lub prawego marginesu strony.

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcie z lewej strony, naciśnij klawisze Command+Prawy nawias kwadratowy (]).

  • Aby dodać wcięcie z prawej strony, naciśnij klawisze Command+Lewy nawias kwadratowy ([).

Porada : W programie Outlook 2016 dla komputerów Mac można także użyć opcji formatowania akapitu, aby na przykład zmienić ilość miejsca między wierszami tekstu lub akapitami. Aby dowiedzieć się więcej o odstępach między wierszami i akapitami, zobacz Ustawianie interlinii i wcięć w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zobacz też

Ustawianie interlinii i wcięć w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×