Wyrównywanie obiektów w pakiecie Office dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W programie Word, PowerPoint i Excel dla komputerów Mac, możesz łatwo wyrównywanie obiektów, takich jak obrazy, kształty, grafiki SmartArt i wykresy — względem innych obiektów, krawędzi strony lub marginesy.

Word

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj > Wyrównaj zaznaczone obiekty.

  Wyrównaj zaznaczone obiekty

  Jest ona domyślnie wybrana.

  Jeśli opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty jest niedostępna

  W dokumencie zaznacz co najmniej dwa obiekty. Opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty staje się dostępna.

 3. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj > Wyrównaj do strony.

  Wyrównaj do strony

 3. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

Wyrównywanie obiektów jest łatwiejsze, jeśli zostanie użyta siatka. Można także przyciągnąć obiekty do linii siatki biegnącej przez pionowe i poziome krawędzie oraz środek innych obiektów. Ta linia jest widoczna tylko podczas przeciągania obiektu w pobliże innego obiektu.

Aby użyć siatki, musisz pierwszy włączyć opcję siatki.

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W oknie dialogowym Preferencje programu Word w obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające, kliknij przycisk Edytuj.

 3. W oknie dialogowym Edytowanie kliknij pozycję Opcje siatki.

 4. W oknie dialogowym Opcje siatki wybierz typ zachowania przyciągania, który ma:

  • Aby Przyciągaj obiekty do siatki, w obszarze Przyciąganie obiektów zaznacz do siatki w widoku układu wydruku.

  • Aby Przyciągaj obiekty do innych obiektów, w obszarze Przyciąganie obiektów zaznacz do innych obiektów.

  Opcje siatki

 5. (Opcjonalnie) Możesz ustawić inne ustawienia siatki, takie jak odstępy.

 6. Aby wyświetlić linie siatki, w obszarze Pokaż siatkę, wybierz pozycję Wyświetl linie siatki na ekranie.

  Uwaga: Zaznacz lub wyczyść pole wyboru linie siatki na karcie Widok lub w menu Widok, można przełączyć linie siatki, włączanie i wyłączanie funkcji.

 7. Kliknij przycisk OK.

Po wybraniu opcji siatki wyrównywać obiekty w następujący sposób.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj i wybierz odpowiednią opcję wyrównania. Jeśli wyświetlane linie siatki, zobaczysz, że obiekty są ustawione na siatce.

  Porada: Jeśli w preferencjach ustawiono wyrównywanie do siatki, ale to ustawienie ma zostać zawieszone na czas przenoszenia obiektu, naciśnij i przytrzymaj klawisz COMMAND podczas przeciągania obiektu.

PowerPoint

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij przycisk Wyrównaj > Wyrównaj zaznaczone obiekty.

  Wyrównaj zaznaczone obiekty

  Jest ona domyślnie wybrana.

  Jeśli opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty jest niedostępna

  W dokumencie zaznacz co najmniej dwa obiekty. Opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty staje się dostępna.

 3. Kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij przycisk Wyrównaj > Wyrównaj do slajdu.

  Wyrównywanie do slajdu

 3. Kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

Aby łatwiej wyrównywać obiekty, można przyciągnąć je do linii siatki biegnącej przez pionowe i poziome krawędzie oraz środek innych obiektów. Ta linia jest widoczna tylko podczas przeciągania obiektu w pobliże innego obiektu.

 • Kliknij pozycję Widok > Prowadnice >Przyciągaj do siatki.

Prowadnice dynamiczne, czyli linie biegnące przez środek innych obiektów i środek slajdu, są wyświetlane podczas przeciągania obiektu. Przy użyciu prowadnic dynamicznych można wyrównać obiekt względem innego obiektu albo wyrównać go względem środka slajdu.

 1. Kliknij kolejno pozycje Widok > Prowadnice > Prowadnice dynamiczne.

 2. Kliknij obiekt, który chcesz wyrównać.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie kliknij obiekty, które mają być.

 3. Przeciągnij obiekt w pobliże innego obiektu, względem którego chcesz go wyrównać, lub w pobliże środka strony.

  Uwaga: Aby tymczasowo ukryć prowadnice dynamiczne, przytrzymaj klawisz Command podczas przeciągania obiektu.

 4. Używając wyświetlanych linii siatki, określ odpowiednie wyrównanie.

Excel

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie kształtu.

 2. Kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

Zobacz też

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazów, pól tekstowych oraz innych obiektów

Zmienianie rozmiaru obiektu

Word

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj > Wyrównaj zaznaczone obiekty.

  Grupa Rozmieszczanie w programie Word

  Jest ona domyślnie wybrana.

  Jeśli opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty jest niedostępna

  W dokumencie zaznacz co najmniej dwa obiekty. Opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty staje się dostępna.

 3. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj > Wyrównaj do strony.

  Grupa Rozmieszczanie w programie Word

 3. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

Wyrównywanie obiektów jest łatwiejsze, jeśli zostanie użyta siatka. Można także przyciągnąć obiekty do linii siatki biegnącej przez pionowe i poziome krawędzie oraz środek innych obiektów. Ta linia jest widoczna tylko podczas przeciągania obiektu w pobliże innego obiektu.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj > Opcje siatki.

  Grupa Rozmieszczanie w programie Word

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby automatycznie wyrównać obiekty

  Czynność

  Do siatki w widoku układu publikowania

  W obszarze Przyciągaj obiekty zaznacz pole wyboru Do siatki w widoku układu publikowania.

  Do siatki w widoku układu wydruku

  W obszarze Przyciągaj obiekty zaznacz pole wyboru Do siatki w widoku układu wydruku.

  Do linii siatki przechodzących przez inne kształty

  W obszarze Przyciągaj obiekty zaznacz pole wyboru Do innych obiektów.

  Porada: Jeśli w preferencjach ustawiono wyrównywanie do siatki, ale aby wyłączyć to ustawienie, podczas przenoszenia obiektu, przytrzymaj naciśnięty klawisz COMMAND podczas przeciągania obiektu.

Prowadnice statyczne ułatwiają precyzyjne ręczne wyrównywanie pól tekstowych, grafik i innych obiektów z określonym obszarem dokumentu.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ publikowania.

 2. W menu Widok upewnij się, że obok pozycji Linijka znajduje się znacznik wyboru.

 3. Umieść wskaźnik myszy na niebieskiej części linijki poziomej lub pionowej, aż wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami.

  Umieść wskaźnik na linijce

 4. Przeciągnij prowadnicę na obszar strony i umieść ją w wybranym położeniu.

  Przeciągnij prowadnicę na stronę

PowerPoint

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj > Wyrównaj zaznaczone obiekty.

  Grupa Rozmieszczanie w programie Word

  Jest ona domyślnie wybrana.

  Jeśli opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty jest niedostępna

  W dokumencie zaznacz co najmniej dwa obiekty. Opcja Wyrównaj zaznaczone obiekty staje się dostępna.

 3. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj > Wyrównaj do slajdu.

  Grupa Rozmieszczanie w programie Word

 3. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

Aby łatwiej wyrównywać obiekty, można przyciągnąć je do linii siatki biegnącej przez pionowe i poziome krawędzie oraz środek innych obiektów. Ta linia jest widoczna tylko podczas przeciągania obiektu w pobliże innego obiektu.

 • W menu Widok wskaż pozycję Prowadnice, a następnie wybierz polecenie Przyciągaj do siatki.

Aby łatwiej wyrównywać obiekty, można przyciągnąć je do innych obiektów na slajdzie. Ta linia jest widoczna tylko podczas przeciągania obiektu w pobliże innego obiektu.

 • W menu Widok wskaż pozycję Prowadnice, a następnie wybierz polecenie Przyciągaj do kształtu.

Prowadnice statyczne ułatwiają precyzyjne ręczne wyrównywanie pól tekstowych, grafik i innych obiektów z określonym obszarem dokumentu.

 1. W menu Widok wskaż pozycję Prowadnice, a następnie kliknij polecenie Prowadnice statyczne.

 2. Aby dodać więcej prowadnic, przytrzymaj naciśnięty klawisz opcja i przeciągnij prowadnicę miejsce ma.

Prowadnice dynamiczne — wiersze uruchamiające za pośrednictwem Centrum inne obiekty i środka slajdu — są wyświetlane podczas przeciągania obiektu. Prowadnice dynamiczne umożliwia wyrównywanie obiektu względem innego obiektu. Lub można wyrównywanie obiektu względem środka slajdu.

 1. W menu Widok wskaż pozycję Prowadnice, a następnie kliknij polecenie Prowadnice dynamiczne.

 2. Kliknij obiekt, który chcesz wyrównać.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele obiektów, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, a następnie kliknij obiekty, które mają być.

 3. Przeciągnij obiekt w pobliże innego obiektu, względem którego chcesz go wyrównać, lub w pobliże środka strony.

  Uwaga: Aby tymczasowo ukryć prowadnice dynamiczne, przytrzymaj klawisz Command podczas przeciągania obiektu.

 4. Używając wyświetlanych linii siatki, określ odpowiednie wyrównanie.

Excel

 1. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij obiekty, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij kartę Formatowanie.

 2. Kliknij pozycję Rozmieść > Wyrównaj, a następnie kliknij odpowiednie wyrównanie.

  Grupa Rozmieszczanie w programie Word

Zobacz też

Przenoszenie, obracanie i grupowanie obrazów, pól tekstowych oraz innych obiektów

Zmienianie rozmiaru obiektu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×