Wyrównywanie obiektów

Pola tekstowe, obrazy, Autokształty i obiekty rysunkowe można rozmieścić tak, aby były wyrównane względem prowadnic marginesów, prowadnic linijkowych i prowadnic siatki. Obiekty można również rozmieszczać względem innych obiektów lub prowadnic marginesów. Automatyczne wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów w programie Microsoft Publisher 2010 można kontrolować przy użyciu listy rozwijanej Wyrównaj w grupie Rozmieszczanie na karcie Narzędzia tabel > Projektowanie, Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania w zależności od typów zaznaczonych obiektów. Obiekty można też wyrównywać do marginesów, prowadnic i innych obiektów, przeciągając je. Aby uzyskać więcej informacji na temat prowadnic układu, zobacz Ustalanie struktury strony przy użyciu prowadnic układu.

Automatyczne wyrównywanie lub rozmieszczanie obiektów

Ręczne wyrównywanie obiektu względem innego obiektu lub prowadnicy

Rozmieszczanie grupy na potrzeby wyrównywania obiektów w programie Publisher 2010

Automatyczne wyrównywanie lub rozmieszczanie obiektów

Obiekty można wyrównać automatycznie względem innych obiektów lub prowadnic marginesów.

Automatyczne wyrównywanie względem grupy zaznaczonych obiektów:

 1. Zaznacz obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. Na karcie Narzędzia tabel > Projektowanie, Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania w grupie Rozmieszczanie wskaż pozycję Wyrównaj.
  Opcje wyrównywania obiektu w programie Publisher 2010

 3. Następnie wybierz odpowiednią opcję:
  Wyrównaj do lewej — wybranie tej opcji spowoduje wyrównanie lewego boku obiektów do lewej krawędzi obiektu wysuniętego najbardziej w lewo.
  Wyrównaj do środka w poziomie — to spowoduje wyrównanie środka zaznaczonych obiektów do pionowego środka zaznaczonych obiektów.
  Wyrównaj do prawej — wybranie tej opcji spowoduje wyrównanie prawego boku obiektów do prawej krawędzi obiektu wysuniętego najbardziej w prawo.
  Wyrównaj do góry — to spowoduje wyrównanie górnej strony zaznaczonych obiektów do górnej krawędzi obiektu wysuniętego najbardziej w górę.
  Wyrównaj do środka w pionie — to spowoduje wyrównanie zaznaczonych obiektów do poziomego środka zaznaczonych obiektów.
  Wyrównaj do dołu — to spowoduje wyrównanie dolnej strony zaznaczonych obiektów do dolnej krawędzi obiektu wysuniętego najbardziej w dół.
  Rozłóż w poziomie — wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie zaznaczonych obiektów w celu ich równomiernego rozmieszczenia w poziomie.
  Rozłóż w pionie — wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie zaznaczonych obiektów w celu ich równomiernego rozmieszczenia w pionie.

Automatyczne wyrównywanie względem prowadnic marginesów:

 1. Zaznacz obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. Na karcie Narzędzia tabel > Projektowanie, Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania w grupie Rozmieszczanie wskaż pozycję Wyrównaj, a następnie wybierz pozycję Względem prowadnic marginesów.
  Opcje wyrównywania względem prowadnic marginesów w programie Publisher 2010

 3. Następnie wybierz odpowiednią opcję:
  Wyrównaj do lewej — wybranie tej opcji spowoduje wyrównanie lewego boku obiektów do prowadnicy marginesów wysuniętej najbardziej w lewo na stronie.
  Wyrównaj do środka w poziomie — to spowoduje wyrównanie środka zaznaczonych obiektów do pionowego środka strony.
  Wyrównaj do prawej — wybranie tej opcji spowoduje wyrównanie prawego boku obiektów do prowadnicy marginesów wysuniętej najbardziej w prawo na stronie.
  Wyrównaj do góry — to spowoduje wyrównanie górnej strony zaznaczonych obiektów do górnej prowadnicy marginesów na stronie.
  Wyrównaj do środka w pionie — to spowoduje wyrównanie zaznaczonych obiektów do poziomego środka strony.
  Rozłóż w poziomie — wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie zaznaczonych obiektów w celu ich równomiernego rozmieszczenia w poziomie na stronie.
  Rozłóż w pionie — wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie zaznaczonych obiektów w celu ich równomiernego rozmieszczenia w pionie na stronie.

  Porada :  Aby wyrównać obiekty na środku strony, kliknij pozycję Względem prowadnic marginesów, a następnie kliknij pozycję Wyrównaj do środka.

Początek strony

Ręczne wyrównywanie obiektu względem innego obiektu lub prowadnicy

Obiekty można wyrównywać według ich krawędzi lub linii środkowych. Zachowanie charakterystyczne dla przyciągania w poprzednich wersjach programu Publisher zostało zastąpione nowym mechanizmem. Gdy przeciągasz obiekt w kierunku krawędzi lub linii środkowej innego obiektu albo prowadnicy, przeciągany obiekt będzie sprawiał wrażenie przyklejającego się podczas wyrównywania, a po przejściu przez wyrównanie swobodnie poruszającego się.

Przeciągając myszą, można wyrównać:

Krawędź obiektu

Można wyrównać do

Wszystkie prowadnice, krawędzie innych obiektów i kolumny pól tekstowych

Środek obiektu

Można wyrównać do

Wszystkie prowadnice i środki innych obiektów

Krawędź kolumny pola tekstowego

Można wyrównać do

Wszystkie prowadnice i krawędzie kolumn innych pól tekstowych

Krawędzie wiersza/kolumny tabeli

Można wyrównać do

Wszystkie prowadnice i krawędzie wierszy/kolumn innych tabel

Prowadnica linijkowa

Można wyrównać do

Wszystkie z powyższych

Uwaga :  Grupy są traktowane jak jeden obiekt — do wyrównywania są używane krawędzie oraz środki samej grupy, a nie krawędzie/środki/kolumny obiektów w grupie.

Aby ręcznie wyrównać obiekt:

 1. Przytrzymaj wskaźnik myszy na obiekcie do momentu wyświetlenia wskaźnika Przenieś Wskaźnik przenoszenia .

 2. Przeciągaj obiekt, aż zostanie wyświetlone wyrównanie do prowadnicy lub obiekt, względem którego chcesz go wyrównać.
  Przykład wyrównywania obiektu za pomocą prowadnic lub innych obiektów w programie Publisher 2010

  Uwagi : 

  • Jeśli prowadnice są ukryte, obiekty pozostaną wyrównane do prowadnic, a prowadnice będą wyświetlane wraz z dodawaniem obiektów do wyrównania.

 3. Zachowanie ręcznego wyrównywania możesz wyłączyć lub włączyć, używając pól wyboru Prowadnice i Obiekty w grupie Układ karty Projekt strony.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×