Wyrównywanie lub rozmieszczanie obrazu, kształtu, pola tekstowego, grafiki SmartArt albo obiektu WordArt

Wyrównywanie lub rozmieszczanie obrazu, kształtu, pola tekstowego, grafiki SmartArt albo obiektu WordArt

W tym artykule

Omówienie wyrównywania i rozmieszczania obrazów, kształtów, pól tekstowych, grafik SmartArt oraz obiektów WordArt

Wyrównywanie obrazu, kształtu, pola tekstowego, grafiki SmartArt lub obiektu WordArt

Rozmieszczanie obiektów w równych odległościach od siebie

Omówienie wyrównywania i rozmieszczania obrazów, kształtów, pól tekstowych, grafik SmartArt oraz obiektów WordArt

W programach pakietu Microsoft Office możesz wyrównywać obiekty, np. obrazy, kształty, pola tekstowe, grafiki SmartArt oraz obiekty WordArt w następujący sposób:

 • W przypadku innych obiektów, na przykład podczas wyrównywania krawędzi obiektów do boków, środka lub góry.

  Obiekty wyrównane u dołu
  Obiekty wyrównane u dołu
 • W odniesieniu do całego dokumentu — przykładowo przy górnej lub lewej krawędzi dokumentu.

  Obiekty wyrównane u góry
  Obiekty wyrównane u góry
 • Przy użyciu prowadnicy.

  Obiekty wyrównane do prowadnicy
  Obiekty wyrównane do prowadnicy
 • Przy użyciu siatki.

  Obiekt wyrównany do siatki
  Obiekt wyrównany do rogu siatki
 • Przez dystrybucję obiektów zapewniającą równe odstępy między nimi — w poziomie lub w pionie bądź w relacji do całego dokumentu.

  Obiekty rozłożone równomiernie
  Obiekty rozmieszczone w równych odległościach od siebie

Początek strony

Wyrównywanie obrazu, kształtu, pola tekstowego, grafiki SmartArt lub obiektu WordArt

Aby wyświetlić instrukcje krok po kroku, wybierz program pakietu Office z listy rozwijanej.

 1. Wybierz obrazy, kształty, pola tekstowe lub obiekty WordArt, które chcesz wyrównać.

  Jeśli opcje Wyrównaj są niedostępne, może być konieczne zaznaczenie dodatkowego obiektu.

  Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.
   Karta Narzędzia obrazów

  • Aby wyrównać kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do lewej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do lewej.

  • Aby wyrównać obiekty pionowo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka w pionie.

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do prawej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do prawej.

  • Aby wyrównać górne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do góry.

  • Aby wyrównać obiekty poziomo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka.

  • Aby wyrównać dolne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do dołu.

   Uwagi : 

   • Podczas wyrównywania obiektów względem krawędzi innych obiektów jeden z nich nie zmienia położenia. Na przykład pozycja Wyrównaj do lewej spowoduje wyrównanie lewych krawędzi wszystkich zaznaczonych obiektów do lewej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z lewej — skrajnie lewy obiekt nie zmienia położenia, a inne obiekty są wyrównywane względem niego. Jeśli wyrównujesz obiekt do grafiki SmartArt, obiekt zostanie wyrównany względem skrajnej lewej krawędzi grafiki SmartArt, a nie skrajnego lewego kształtu w grafice SmartArt.

   • Wyrównaj do środka wyrównuje obiekty w poziomie względem środków obiektów, a opcja Wyrównaj do środka w pionie wyrównuje obiekty pionowo względem środków obiektów. Gdy wyrównasz obiekty względem środków innych obiektów w poziomie lub pionie, obiekty zostaną wyrównane wzdłuż linii poziomej lub pionowej, która będzie reprezentować średnią pozycji wyjściowych. Nie ma obiektów, które nie mogą zmienić pozycji. Wszystkie obiekty mogą zostać przesunięte.

   • W zależności od klikniętej opcji wyrównania obiekty zostaną przesunięte do góry, do dołu, w lewo lub w prawo. Ponadto mogą nawet zakryć obiekt, który już tam się znajduje. Jeśli wyrównasz obiekty i odkryjesz, że zostały ułożone jeden na drugim, możesz cofnąć wyrównanie, a następnie przenieść obiekty w nowe położenie przed ich ponownym wyrównaniem.

Początek strony

 1. Zaznacz obrazy, kształty, pola tekstowe, grafiki SmartArt lub obiekty WordArt, które chcesz wyrównać.

  Jeśli opcje Wyrównaj są niedostępne, może być konieczne zaznaczenie dodatkowego obiektu.

  Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.
   Karta Narzędzia obrazów

  • Aby wyrównać kształt, pole tekstowe, grafikę SmartArt lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do lewej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do lewej.

  • Aby wyrównać obiekty pionowo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka w pionie.

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do prawej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do prawej.

  • Aby wyrównać górne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do góry.

  • Aby wyrównać obiekty poziomo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka.

  • Aby wyrównać dolne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do dołu.

   Uwagi : 

   • Podczas wyrównywania obiektów względem krawędzi innych obiektów jeden z nich nie zmienia położenia. Na przykład pozycja Wyrównaj do lewej spowoduje wyrównanie lewych krawędzi wszystkich zaznaczonych obiektów do lewej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z lewej — skrajnie lewy obiekt nie zmienia położenia, a inne obiekty są wyrównywane względem niego. Jeśli wyrównujesz obiekt do grafiki SmartArt, obiekt zostanie wyrównany względem skrajnej lewej krawędzi grafiki SmartArt, a nie skrajnego lewego kształtu w grafice SmartArt.

   • Wyrównaj do środka wyrównuje obiekty w poziomie względem środków obiektów, a opcja Wyrównaj do środka w pionie wyrównuje obiekty pionowo względem środków obiektów. Gdy wyrównasz obiekty względem środków innych obiektów w poziomie lub pionie, obiekty zostaną wyrównane wzdłuż linii poziomej lub pionowej, która będzie reprezentować średnią pozycji wyjściowych. Nie ma obiektów, które nie mogą zmienić pozycji. Wszystkie obiekty mogą zostać przesunięte.

   • W zależności od klikniętej opcji wyrównania obiekty zostaną przesunięte do góry, do dołu, w lewo lub w prawo. Ponadto mogą nawet zakryć obiekt, który już tam się znajduje. Jeśli wyrównasz obiekty i odkryjesz, że zostały ułożone jeden na drugim, możesz cofnąć wyrównanie, a następnie przenieść obiekty w nowe położenie przed ich ponownym wyrównaniem.

Początek strony

 1. Zaznacz obrazy, kształty, pola tekstowe, grafiki SmartArt lub obiekty WordArt, które chcesz wyrównać.

  Jeśli opcje Wyrównaj są niedostępne, może być konieczne zaznaczenie dodatkowego obiektu.

  Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.
   Karta Narzędzia obrazów

  • Aby wyrównać kształt, pole tekstowe, grafikę SmartArt lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do lewej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do lewej.

  • Aby wyrównać obiekty pionowo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka w pionie.

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do prawej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do prawej.

  • Aby wyrównać górne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do góry.

  • Aby wyrównać obiekty poziomo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka.

  • Aby wyrównać dolne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do dołu.

   Uwagi : 

   • Aby wyrównać jeden obiekt względem slajdu, kliknij przycisk Wyrównaj względem slajdu.

   • Podczas wyrównywania obiektów względem krawędzi innych obiektów jeden z nich nie zmienia położenia. Na przykład pozycja Wyrównaj do lewej spowoduje wyrównanie lewych krawędzi wszystkich zaznaczonych obiektów do lewej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z lewej — skrajnie lewy obiekt nie zmienia położenia, a inne obiekty są wyrównywane względem niego. Jeśli wyrównujesz obiekt do grafiki SmartArt, obiekt zostanie wyrównany względem skrajnej lewej krawędzi grafiki SmartArt, a nie skrajnego lewego kształtu w grafice SmartArt.

   • Wyrównaj do środka wyrównuje obiekty w poziomie względem środków obiektów, a opcja Wyrównaj do środka w pionie wyrównuje obiekty pionowo względem środków obiektów. Gdy wyrównasz obiekty względem środków innych obiektów w poziomie lub pionie, obiekty zostaną wyrównane wzdłuż linii poziomej lub pionowej, która będzie reprezentować średnią pozycji wyjściowych. Nie ma obiektów, które nie mogą zmienić pozycji. Wszystkie obiekty mogą zostać przesunięte.

   • W zależności od klikniętej opcji wyrównania obiekty zostaną przesunięte do góry, do dołu, w lewo lub w prawo. Ponadto mogą nawet zakryć obiekt, który już tam się znajduje. Jeśli wyrównasz obiekty i odkryjesz, że zostały ułożone jeden na drugim, możesz cofnąć wyrównanie, a następnie przenieść obiekty w nowe położenie przed ich ponownym wyrównaniem.

Początek strony

 1. Zaznacz obrazy, kształty, pola tekstowe, grafiki SmartArt lub obiekty WordArt, które chcesz wyrównać.

  Jeśli opcje Wyrównaj są niedostępne, może być konieczne zaznaczenie dodatkowego obiektu.

  Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.
   Karta Narzędzia obrazów

  • Aby wyrównać kształt lub obiekt WordArt, w sekcji Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia pól tekstowych, jeśli wyrównujesz pole tekstowe) kliknij kartę Formatowanie.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do lewej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do lewej.

  • Aby wyrównać obiekty pionowo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka w pionie.

  • Aby wyrównać krawędzie obiektów do prawej strony, kliknij pozycję Wyrównaj do prawej.

  • Aby wyrównać górne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do góry.

  • Aby wyrównać obiekty poziomo względem ich środków, kliknij pozycję Wyrównaj do środka.

  • Aby wyrównać dolne krawędzie obiektów, kliknij pozycję Wyrównaj do dołu.

   Uwagi : 

   • Aby wyrównać obiekty względem strony a nie innych obiektów, kliknij przycisk Wyrównaj względem strony.

   • Podczas wyrównywania obiektów względem krawędzi innych obiektów jeden z nich nie zmienia położenia. Na przykład pozycja Wyrównaj do lewej spowoduje wyrównanie lewych krawędzi wszystkich zaznaczonych obiektów do lewej krawędzi obiektu znajdującego się najbardziej z lewej — skrajnie lewy obiekt nie zmienia położenia, a inne obiekty są wyrównywane względem niego. Jeśli wyrównujesz obiekt do grafiki SmartArt, obiekt zostanie wyrównany względem skrajnej lewej krawędzi grafiki SmartArt, a nie skrajnego lewego kształtu w grafice SmartArt.

   • Wyrównaj do środka wyrównuje obiekty w poziomie względem środków obiektów, a opcja Wyrównaj do środka w pionie wyrównuje obiekty pionowo względem środków obiektów. Gdy wyrównasz obiekty względem środków innych obiektów w poziomie lub pionie, obiekty zostaną wyrównane wzdłuż linii poziomej lub pionowej, która będzie reprezentować średnią pozycji wyjściowych. Nie ma obiektów, które nie mogą zmienić pozycji. Wszystkie obiekty mogą zostać przesunięte.

   • W zależności od klikniętej opcji wyrównania obiekty zostaną przesunięte do góry, do dołu, w lewo lub w prawo. Ponadto mogą nawet zakryć obiekt, który już tam się znajduje. Jeśli wyrównasz obiekty i odkryjesz, że zostały ułożone jeden na drugim, możesz cofnąć wyrównanie, a następnie przenieść obiekty w nowe położenie przed ich ponownym wyrównaniem.

Początek strony

Rozmieszczanie obiektów w równych odległościach od siebie

Obiekty możesz rozmieścić w pionie lub poziomie z równymi odstępami między nimi.

Aby wyświetlić instrukcje krok po kroku, wybierz program pakietu Office z listy rozwijanej.

 1. Zaznacz co najmniej trzy obiekty, które chcesz rozmieścić w równych odstępach od siebie. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

  Aby zaznaczyć obiekty ukryte, ułożone w stos lub znajdujące się za tekstem, wykonaj następujące czynności:

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Znajdź i zaznacz, kliknij pozycję Zaznacz obiekty, a następnie narysuj pole nad obiektami.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby jednakowo rozmieścić obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.
   Karta Narzędzia obrazów

  • Aby jednakowo rozmieścić grupę z kształtami, polami tekstowymi lub obiektami WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyśrodkować obiekty w poziomie, kliknij pozycję Rozłóż w poziomie.

  • Aby wyśrodkować obiekty w pionie, kliknij pozycję Rozłóż w pionie.

Początek strony

 1. Zaznacz co najmniej trzy obiekty, które chcesz rozmieścić w równych odstępach od siebie. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

  Aby zaznaczyć obiekty ukryte, ułożone w stos lub znajdujące się za tekstem, wykonaj następujące czynności:

  • Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie kliknij pozycję Zaznacz, kliknij pozycję Zaznacz obiekty, a następnie narysuj pole nad obiektami.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby jednakowo rozmieścić obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.
   Karta Narzędzia obrazów

  • Aby jednakowo rozmieścić grupę z kształtami, polami tekstowymi, grafikami SmartArt lub obiektami WordArt, w sekcji Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyśrodkować obiekty w poziomie, kliknij pozycję Rozłóż w poziomie.

  • Aby wyśrodkować obiekty w pionie, kliknij pozycję Rozłóż w pionie.

Początek strony

 1. Zaznacz co najmniej trzy obiekty, które chcesz rozmieścić w równych odstępach od siebie. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

  Aby zaznaczyć obiekty ukryte, ułożone w stos lub znajdujące się za tekstem, wykonaj następujące czynności:

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Zaznacz, kliknij pozycję Zaznacz obiekty, a następnie narysuj pole nad obiektami.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby jednakowo rozmieścić obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.
   Karta Narzędzia obrazów

  • Aby jednakowo rozmieścić grupę z kształtami, polami tekstowymi, grafikami SmartArt lub obiektami WordArt, w sekcji Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyśrodkować obiekty w poziomie, kliknij pozycję Rozłóż w poziomie.

  • Aby wyśrodkować obiekty w pionie, kliknij pozycję Rozłóż w pionie.

Początek strony

 1. Zaznacz co najmniej trzy obiekty, które chcesz rozmieścić w równych odstępach od siebie. Aby zaznaczyć wiele obiektów, kliknij pierwszy z nich, naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go podczas klikania następnych obiektów.

  Aby zaznaczyć obiekty ukryte, ułożone w stos lub znajdujące się za tekstem, wykonaj następujące czynności:

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Zaznacz, kliknij pozycję Zaznacz obiekty, a następnie narysuj pole nad obiektami.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby jednakowo rozmieścić obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.
   Karta Narzędzia obrazów

  • Aby jednakowo rozmieścić grupę z kształtami, polami tekstowymi lub obiektami WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania kliknij kartę Formatowanie.

   Obraz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Wyrównaj, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyśrodkować obiekty w poziomie, kliknij pozycję Rozłóż w poziomie.

  • Aby wyśrodkować obiekty w pionie, kliknij pozycję Rozłóż w pionie.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×