Wypełnianie formularza na komputerze typu Tablet

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po otwarciu programu Microsoft Office InfoPath na komputerze typu Tablet program InfoPath jest automatycznie uruchamiany w tryb wprowadzania odręcznego. W tym trybie umożliwia pisanie bezpośrednio w formularzu za pomocą pióra. Zmienianie opcji pisma odręcznego, Wstaw sekcje pisma i rysunków odręcznych za pomocą opcji na pasku narzędzi pisma odręcznego i przełączanie między używaniem pióra i przy użyciu klawiatury.

W zależności od projektu formularza można także pisać lub rysować wewnątrz określonych formantów, a następnie zapisywać wprowadzone pismo odręczne lub rysunki razem z formularzem.

W tym artykule

Wypełnianie formularza za pomocą pióra

Uniemożliwić automatyczne uruchamianie w trybie wprowadzania odręcznego programu InfoPath

Wypełnianie formularza przy użyciu pióra cyfrowego

Podczas wypełniania formularza za pomocą pióra cyfrowego pismo odręczne nie musi mieścić się w obrębie pól tekstowych lub innych pól formularza

 1. Zacznij pisać w dowolnym polu formularza, używając pióra cyfrowego.

  Rozpoczęcie pisania w polu spowoduje wyświetlenie na nim przezroczystej prowadnica pisma odręcznego. Ta prowadnica stanowi informację, że wprowadzane pismo może być szersze od samego pola zarówno w pionie, jak i w poziomie.

 2. Aby szybko poprawić błąd, użyj gestu Gest wykreślania .

  Uwaga: Aby wprowadzić poprawki, można także użyć klawiatury ekranowej panelu wprowadzania komputera typu Tablet. Zazwyczaj użycie gestu wykreślania jest jednak szybsze. Nie można stosować gestu wykreślania do wymazania pisma odręcznego wewnątrz sekcji rysowania i pisania odręcznego ani wewnątrz formantów obrazu odręcznego.

 3. Aby przekonwertować pismo odręczne na tekst, kliknij ikonę znacznika wyboru w prawym dolnym rogu prowadnicy pisma odręcznego.

  Porada: Aby wypełnić formularz, pisząc na klawiaturze zamiast pisać odręcznie, wybierz przycisk Zatrzymaj wprowadzanie odręczne na pasku narzędzi Pisanie odręczne.

Początek strony

Dodawanie zawartości wpisanej lub narysowanej odręcznie do pola w formularzu

Jeśli formularz zawiera niektóre typy pól o nazwie pola tekstu sformatowanego, aby wstawić rysunek sekcję i pisania odręcznego wewnątrz tych pól za pomocą polecenia Wstaw rysowanie i pisanie odręczne na pasku narzędzi pisma odręcznego. Sekcję rysowania i pisania odręcznego jest dedykowany obszar, w którym można dodać odręcznego lub odręcznie zawartość. Na przykład umożliwia ta funkcja szybko uzyskać ogólny obraz szkicowanie lub zanotować myśl. Jeśli nie wybrano inaczej, InfoPath rysunki są zapisywane pismo ręczne jako pismo odręczne podczas zapisywania formularza.

 1. Za pomocą pióra cyfrowego wybierz pole, w którym chcesz pisać lub rysować.

  Porada: Jeżeli przycisk Wstaw rysowanie i pisanie odręczne jest wygaszony, umieszczenie sekcji rysowania i pisania odręcznego w danym polu jest niemożliwe.

 2. Na pasku narzędzi pisma odręcznego naciśnij pozycję Wstaw rysowanie i pisanie odręczne Obraz przycisku .

 3. Za pomocą pióra cyfrowego napisz lub narysuj coś w sekcji rysowania i pisania odręcznego.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastąpić sekcję rysowanie i pisanie odręczne pismem maszynowym, wybierz polecenie Konwertuj pismo odręczne na tekst w menu Narzędzia.

  • Aby skopiować pismo odręczne do schowka jako pismo maszynowe, wybierz polecenie Kopiuj pismo odręczne jako tekst w menu Edycja.

  • Aby wymazać pismo odręczne, naciśnij przycisk Zatrzymaj wprowadzanie odręczne na pasku narzędzi pisma odręcznego. Naciśnij przycisk Wymaż Obraz przycisku , a następnie przeciągnij wskaźnik nad obszarem pisma odręcznego.

Uwaga: W zależności od projektu formularza można także pisać lub rysować bezpośrednio na obrazach w formularzu. Na przykład w formularzu roszczenia ubezpieczeniowego rzeczoznawca może zakreślać na rysunku uszkodzone części samochodu.

Początek strony

Zapobieganie automatycznemu uruchamianiu programu InfoPath w trybie wprowadzania odręcznego

Podczas każdego otwierania formularza na komputerze typu Tablet program InfoPath jest automatycznie uruchamiany w trybie wprowadzania odręcznego. Można temu zapobiec i określić, że formularze będą domyślnie wypełniane za pomocą klawiatury.

 1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje.

 2. Wybierz kartę Pismo odręczne.

 3. Wyczyść pole wyboru Zawsze uruchamiaj program InfoPath w trybie wprowadzania odręcznego.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×