Wypełnianie formułą sąsiadujących komórek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Formuły można szybko kopiować do sąsiednich komórek, używając uchwytu wypełniania Uchwyt wypełniania . Podczas wypełniania formułą w celu upewnienia się, że formuły zostaną dostosowane do każdego wiersza, są używane odwołania względne, chyba że przed wypełnieniem formułą zostały zastosowane odwołania bezwzględne lub mieszane.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz wypełnić przylegające komórki.

 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania Uchwyt wypełniania przez komórki, które chcesz wypełnić.

  Jeśli nie widzisz uchwytu wypełniania, być może jest on ukryty. Aby go wyświetlić:

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

  3. W obszarze Opcje edycji zaznacz pole Włącz uchwyt wypełniania oraz przeciąganie i upuszczanie komórek.

 3. Aby zmienić sposób wypełniania zaznaczenia, kliknij pozycję Opcje Autowypełniania Obraz przycisku wyświetlaną po zakończeniu przeciągania i wybierz odpowiednią opcję.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania formuł, zobacz Kopiowanie i wklejanie formuły do innej komórki lub innego arkusza.

Wypełnianie formuł w przylegających komórkach

Aby wypełnić formułą sąsiadujący zakres komórek, możesz użyć polecenia Wypełnij.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę i sąsiadujące komórki, które chcesz wypełnić.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Wypełnij i wybierz pozycję W dół, W prawo, W górę lub W lewo.

Obraz Wstążki programu Excel

Skrót klawiaturowy    Możesz również nacisnąć klawisze Ctrl+D, aby wypełnić formułę w dół w kolumnie, lub klawisze Ctrl+R, aby wypełnić formułę w prawo w wierszu.

Włączanie obliczania skoroszytu

Jeśli automatyczne obliczanie skoroszytu nie jest włączone, formuły nie wykonują ponownie obliczeń po wypełnieniu komórek. Oto, jak można to sprawdzić i włączyć w razie potrzeby:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij pozycję Formuły.

 3. W obszarze Obliczanie skoroszytu upewnij się, że jest zaznaczona opcja Automatycznie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×