Wypełnianie danych w kolumnie lub wierszu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli musisz zduplikować wpisu w kilku sąsiadujących komórek lub chcesz utworzyć tabelę zawierającą miesięcy roku w pierwszym wierszu, możesz skopiować dane bez konieczności wpisywania powtarzające się.

Aby wypełnić komórki w programie Excel Mobile dla systemu Windows 10, w programie Excel dla tabletów z systemem Android lub telefony, lub Excel tablety Ipad i telefony iPhone, należy najpierw wybierz komórki, wiersza lub kolumny, którą chcesz wypełnić w pozostałych komórkach. Następnie ponownie naciśnij pozycję, naciśnij pozycję Wypełnienie, a następnie przeciągnij uchwyt wypełniania zielony do komórek, które chcesz wypełnić.

Oto nieco więcej informacji na temat wykonywania tego zadania.

  1. Zaznacz naciśnięciem komórkę zawierającą dane, które chcesz wypełnić w pozostałych komórkach, a następnie ponownie naciśnij tę komórkę, aby otworzyć menu Edycja.

    Menu Wypełnienie

  2. Naciśnij pozycję Wypełnienie, a następnie naciśnij i przeciągnij strzałki wypełnienia w dół bądź w prawo.

    Strzałki wypełnienia

  1. Wpisz początkową wartość serii.

  2. Wpisz wartość w następnej komórce poniżej lub po prawej, aby ustalić wzorzec.

  3. Zaznacz naciśnięciem pierwszą komórkę, a następnie przeciągnij uchwyt zaznaczenia, aby uwzględnić w nim drugą wartość.

    Wypełnianie serii menu

  4. W menu Edycja naciśnij pozycję Wypełnienie, a następnie naciśnij i przeciągnij w dół strzałkę wypełnienia.

    Strzałki wypełniania serią

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×